Sport in het korps - De eerste sportinstructeur

Later veranderde de sport die tot dan meer het karakter had van ontspanning, in sport die moest bijdragen tot beter functioneren van de politiemanen.
 
sportinstructeur J.JonkersIn 1956 werd er voor het eerst een heuse sportinstructeur benoemd, de Heer Jonkers.
In de dienstmededeling die zijn aanstelling aankondigde werd precies omschreven wat zijn taak was.
Er werd zelfs voorgeschreven dat zijn aanspreektitel "Mijnheer" was, zo nodig aangevuld met de familienaam! 
 
 
Zijn taak werd officieel verdeeld in 3 hoofdtaken:
 • het houden van lichamelijke oefeningen
 • het geven van exercitieonderricht
 • het bijbrengen van wapenkennis en het houden van schietoefeningen.
Lichamelijke oefeningen bestonden uit:
 • zwemmen
 • gymnastiek
 • atletiek
 • jiu-jitsu
 • wandelen
 • voetbal
 • volleybal
 • overige
Iedereen, tot en met de rang van adjudant moest deelnemen en de leeftijdsgrens was bepaald op 40 jaar muv. zwemmen (45 jaar) tenzij hij in opleiding was voor jiu-jitsu of aan de trainingen van voetballen of volleybal deelnam. Zonder geldige reden afwezig zijn leverde disciplinaire maatregelen op ivm. dienstverzuim.
 De sportlessen werden gegeven in het PSV-stadion en/of de sportzaal van de brandweerkazerne en het sportfondsenbad. De judolessen werden ondermeer gegeven in de sportschool van en door Hein Essink . Iedereen was verplicht om minimaal de gele band te halen.

 koeneman-jiu-jitsu-1956
vlnr: Henk Koeneman - Herman van de Mosselaar - Knippels - Toon Den Otter - Jonkers (Instructeur) - Simon Boersma - Henk Swart - ? - Dirk Des Bouvrie (1956)