Regionale taken - oprichting RCID

(met dank aan Lambert Lagarde)

Van 14 t/m 17 juni 1989 gingen de burgemeesters en korpschefs van de regio alsmede de hoofdofficier en officier van Justitie op reis naar Engeland.
De zgn. Regionale Driehoek.
Dit gremium was voortgekomen uit de Commissie van Overleg en Samenwerking (C.O.S.) 

Deze reis had als doel teambuilding en om te bezien of er een convenant kon worden gesloten om tot oprichting van een regionale afdeling Criminele Inlichtingendienst (RCID) te komen.


Vlnr: Mr. Fick (hfd.OvJ)-Mr.Regeling (OvJ) - Burgemeester Bosman (Heeze) - Burgemeester van Kemenade (Eindhoven) - Wim van Elk - Huub Raeven.

 

  

"Werk"groep.

Burgemeester Van Kemenade(Eindhoven) overhandigt HC. Rob Hessing een aandenken vanwege zijn vertrek uit Eindhoven.
Hij werd korpschef in Rotterdam.
Huub Raeven (links) was toen inmiddels voorgedragen als de nieuwe korpschef van Eindhoven.


15 juni 1989 Bramshill Engeland.

De reis was geslaagd.
De banden versterkt (weer aangehaald) en men was tot het beoogde convenant gekomen.
Rijks -en Gemeentepolitie werkten in de regio inmiddels al samen in de meldkamer.
Dit was de eerste regionale samenwerking voor de Criminele Inlichtingendienst.

Onder de lijst van deelnemers.