Regionale taken - Cursus Hulpofficier van Justitie

 

CURSUS HULP-OFFICIER VAN JUSTITIE

(met dank aan Lambert Lagarde)

 

certificaat hovjBij de start van het projectteam was nog wel wat ruimte over en werden Pieter en Lambert gevraagd om een cursus Hulp-officier van Justitie gaan verzorgen. Dit mede omdat veel 'jonge' adjudanten als Chef van Dienst mee draaiden en dan na aanhoudingen vanuit die functie de juiste beslissingen moesten kunnen nemen over eventuele inverzekeringstellingen, aanhoudingen en inbeslagneming.
De opleiding op de Rechercheschool in Zutphen duurde toen nog 14 dagen en daar was maar beperkt ruimte beschikbaar. Pieter en Lambert kregen uiteindelijk 4 dagen ter beschikking, om dit intern in kleine groepen te verzorgen. Pieter volgde op dat moment in Tilburg de rechtenstudie en Lambert mocht als voorbereiding eerst de 14-daagse cursus in Zutphen volgen. Hij moest goed opletten welke onderwerpen daar werden behandeld en wat er kon worden weggelaten. Er werd contact opgenomen met de orde van advocaten en die stelde Mr. Gruijthuijzen beschikbaar om daar ook een bijdrage aan te leveren.
Daarnaast kwam de Officier van Justitie Jan Regelink, zelf een oud-politieman, een stuk invullen.

    eerste hovj cursus
Zittend vlnr: Jan Roks - Flip Raap - Jan Brouwer - Herman van Zanten - Wim van Amerongen
Staande vlnr: Ad van Roosmalen - Tinie Eijkemans - Wim Cleijne - Wim de Louwere - Lambert Lagarde - Joop Paulissen - Dick Beenen - Pieter van Bokhoven.  
Eind 1984 werd de eerste proefcursus gehouden en daarin draaiden ook enkele recherche-chefs mee, die ook al ooit de 14-daagse cursus in Zutphen hadden gevolgd. Hun opmerkingen werden mee genomen toen begin 1985 de rest aan de beurt kwam. Voor veel Chefs van Dienst was het best goed om weer even op een rij te krijgen, waar ze op moesten letten en waar de betreffende wetgeving te vinden was.
Een certificaat kregen ze na deelname aan deze cursus natuurlijk ook uitgereikt. Later is deze cursus door Pieter en Lambert  ook nog in Valkenswaard en in Helmond gegeven. Omdat veel jonge brigadiers toen als wachtcommandant fungeerden, is hen later ook een verkorte cursus van twee dagen gegeven, om zo te voorkomen, dat in het begin van een strafrechtelijk traject al fouten worden gemaakt.
Lambert: "Natuurlijk valt het huidige certificaat voor de hulp-officieren niet meer te vergelijken met dat van toen, maar de opleiding was volgens mij in ieder geval veel leuker! Eén uitspraak van Mr. Gruijthuijzen is me altijd bij gebleven: “Fouten maken is menselijk. De overheid mag geen menselijke trekken krijgen”.