Regionale taken - Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven

AFDELING VOORKOMING MISDRIJVEN - VM
(Met dank aan Bert Nieuwenhuis en Stan de Krom)
 
Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag heerste in de 70-er jaren het idee dat het Voorkomen van Misdrijven ook een politietaak was.
Immers naast repressie-taak van de politie  in het kader van handhaving, opsporing  en het vervolgen van de daders vond het Ministerie  dat ook een preventieve aanpak prima paste binnen de politietaak.
Daarom werd in 1979 de afdeling Voorkoming Misdrijven toegevoegd aan het korps.
Herman van Zanten, afkomstig van het bureau Werving, werd aangesteld tot coördinator.(onder)
Voorlichting van zanten kopiëren
 
ad traa  stan de krom bert nieuwenhuis

Stan de Krom (boven midden), afkomstig van de rechercheafdeling, werd aangesteld als technisch ambtenaar VM en Bert Nieuwenhuis,(boven rechts) afkomstig van de Gemeentepolitie Valkenswaard,  werd de ambtenaar socio preventie (gedragskant)
Bovengenoemden werkten voor de hele regio. Zij waren samen met Ben Bult (automatisering) en Frans van den Wildenberg (ME bureau) de eerste regionale ambtenaren ter voorbereiding van de regiovorming in 1993.
Het regionale bureau VM werd administratief ondersteund door Yvonne van de Schoor en later door Elly van Koert, afkomstig van de Gempo Helmond.
De lokale preventieambtenaar voor het korps Eindhoven was Ad Traa.(boven links)
 
In de 80-er jaren werden door het VM bureau de volgende preventieve acties ontwikkeld en ondersteund:
 
Actie Fietsenmerken:
Door de vele fietsendiefstallen werd besloten om massaal de fietsen te merken met medewerking van vrijwilligers door de postcode met huisnummer in het frame van de fiets te graveren. In Eindhoven werden in alle wijk – en buurthuizen graveerlokaties ingericht en kon de bevolking terecht om daar de fiets te laten merken.  In Eindhoven werden er zo’n 80.000 fietsen voorzien van postcode en huisnummer.
 
Actie Buit Eruit:
Al in de 80-er jaren vonden er veel diefstallen uit auto’s plaats. Het VM bureau organiseerde acties om automobilisten te waarschuwen om waardevolle goederen uit de auto te halen.  
Zo werden bijvoorbeeld bij een crematorium  vrijwilligers voorzien van een oude politiepet zonder logo en een centenbak. Tijdens de plechtigheid hielden zij de geparkeerde voertuigen in de gaten en vonden er geen autokraken meer plaats op het parkeerterrein. Dit initiatief werd op grote schaal door heel Nederland overgenomen.
 
Actie attentie Buurtpreventie:
 
 
europacup
 
Vanuit Engeland werd het programma Neigbourhood Watch overgenomen en vanuit het VM bureau opgezet in diverse wijken van Eindhoven en in de regio.
Er werden zogenaamde merkkoffers aan wijkbewoners uitgeleend om eigendommen en waardevolle goederen  thuis te voorzien van postcode en huisnummer.
In iedere straat was er een bewoner als straatcoördinator aangesteld om onder de bewoners de sociale controle en de meldingbereidheid naar politie – gemeente en andere instanties die met leefbaarheid en veiligheid in de wijk te maken hadden,  te vergroten.
Ook een onderling waarschuwingssysteem werd ingevoerd door gebruik te maken van zogenaamde waarschuwingskaarten. De wijkagent speelde in dit project een grote rol als aanjager en vertrouwenspersoon.
 
Stan de Krom (boven) plakte de sticker van Voorkoming Misdrijven op de "Cup met de grote oren" die tijdelijk op het bureau in een kluis werd bewaard.
Maar dat was niet het enige. Met de nieuwe graveerapparatuur graveerde hij ook zijn naam onder in de cup. Vandaar waarschijnlijk zijn blik die in deze context veel betekenend is.
Ben overigens benieuwd of de naam er nog steeds in staat.
 
 
Ad Traa poseert ook met de beker. Waarschijnlijk zijn er toen honderden foto's gemaakt van collega's, familieleden, kinderen die allemaal met de beroemde beker op de gevoelige plaats wilden worden vastgelegd.
werner-van-brussel---europacup
Werner van Brussel.
De beker werd bewaard in een cel in het arrestantencomplex.
Veiliger dan in een kluis.
 
4 daagse cursus Voorkoming Misdrijven:
 
cursus vm
In de 2e helft van de 80-er jaren werd vanuit het VM bureau cursussen georganiseerd en  gegeven aan collega’s op het gebied van preventief werken.
Zo’n 90 politiemensen van diverse afdelingen binnen het korps  en uit de regio namen deel aan deze cursus, waarbij onderwerpen werden behandeld als netwerkplanning, analyse, voorlichting en inbraakpreventie.

Inbraakpreventie:
Op verzoek van de wijkdienst werd regelmatig ondersteuning verleend op voorlichtingsbijeenkomsten over inbraakpreventie. Tijdens de voorlichting werd goedgekeurd hang- en sluitwerk getoond aan de hand van een houten kubus met vele soorten sloten

stan de krom met preventiemateriaal

Stan de Krom achter zijn bureau aan de Mathildelaan met achter hem de attributen voor de voorlichting hang -en sluitwerk.
 
.
Buurtbewoners werden voorgelicht aan de hand van de film De Inbreker waarbij college Tom de Vos een hoofdrol vervulde en de woning van een collega voor dat doel twee avonden ter beschikking was gesteld. Ook hij speelde, samen met zijn vrouw, een rol in de film.
Tom de Vos klom als een aap tegen een regenpijp omhoog naar een open slaapkamerraam op de 1e of 2e verdieping van een woning  om vervolgens met een bigshopper vol met waardevolle goederen via de voordeur de woning
te verlaten.
opnamen voor de film de inbreker
Deze foto is gemaakt tijdens de opnamen voor de preventiefilm "De Inbreker"
Vlnr: Ben Sibon - Wil van Dijk - Stan de Krom - Oscar Cornelissen - Herman van Zanten.
 
 

Ad Traa trok regelmatig de regio in om voorlichting te geven aan allerlei doelgroepen zoals buurtverenigingen, winkeliersverenigingen etc.
 
Winkeldiefstal preventie:
De wijkagenten werden veel ondersteund in hun wijk als het ging om de aanpak en voorkomen van winkeldiefstal. Vaak werd in de avonduren bij diverse winkelcentra voorlichting gegeven over de werkwijze van winkeldieven. Het doel daarvan was winkeliers te leren hoe ze een potentiële winkeldief kunnen herkennen en op welke wijze de winkeldief het beste kon worden aangesproken zonder veel weerstand of verzet.
 
Deelname aan beurzen en tentoonstellingen:
  In de 80-er jaren nam de afdeling regelmatig deel aan de Zuid Nederlandse Beurs met een mooie preventie stand. Veel bezoekers kwamen in de preventiestand een kijkje nemen.
preventiestand
Samen met Manon Thomas op de preventiestand.
Vlnr: Bert Nieuwenhuis - John Leuvering - Manon Thomas - Yvonne Cornelissen en Willie Heijnen.
 
op de beurs 

op de beurs
 
VRNL: Stan de Krom - Ben Sibon en Bert Nieuwenhuis.
 
 
 
Vakantieactie:
 
taartenactie vm
Bert Nieuwenhuis (r) met de zogenaamde preventietaart.
Vakantiegangers konden voor aanvang vakantie een kaart inleveren op hun politiebureau met hun gegevens en duur / reisdoel van hun vakantie.
Tijdens hun afwezigheid controleerde de lokale politie eenmaal de achtergelaten situatie en nam eventueel maatregelen door contact op te nemen met de opgegeven contactpersoon.
In de periode 1985-1988 loofde het VM bureau zelfs een PREVENTIETAART uit. (boven) Buurtbewoners die tijdens de afwezigheid van de vakantieganger tijdig de politie waarschuwde ingeval van onraad, ontvingen deze taart.
In totaal werden er zo’n 10 tot 15 taarten per zomervakantieperiode uitgereikt aan buurtbewoners die door tijdige melding bij politie een inbraak of diefstal wisten te voorkomen !
"VOORKOMING MISDRIJVEN IS EEN TAAK VAN DE POLITIE EN U" was de leuze tot aan de reorganisatie van de Nederlandse politie in 1993. Toen werd ook de afdeling opgeheven.