Regionale taken

 

REGIONALE TAKEN
 
Dit team had als opdracht om de werkwijzen van de gemeentepolitie Eindhoven, de omliggende korpsen van Deurne, Geldrop, Helmond, Valkenswaard en Veldhoven, alsmede van het District Eindhoven van de Rijkspolitie beter op elkaar af te stemmen.
Dit als voorbereiding op de invoering van regionale politie. (Dat nog 10 jaar op zich liet wachten)
Vanuit die gedachte vervulde dit team vooral een ondersteunende functie naar het overleg van de betrokken burgemeesters, de korpschefs en de Officieren van Justitie. En zo ontstonden er bovendien geleidelijk een aantal werkgroepen voor de verschillende taakvelden van de politie.

De voorzitters van deze werkgroepen kwamen steeds uit de verschillende korpsen, mede om zo de 'pijn' beter te verdelen.Louis Tijhuis

Daarnaast werden vanuit het landelijk overleg ook al enkele werkzaamheden met deze regionale gedachte ingevoerd en kwam er later een afdeling Regionale Taken, met Louis Tijhuis (boven)  als chef. (†18-7-2015)
Allemaal mensen boven de formele sterkte, maar wel binnen de rechtspositie van het korps. Je mag daarbij denken aan het Regionaal Bureau Automatisering, het Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven, het Regionaal Milieu-bureau, de ME-Coördinatoren en de Vuurwapendocenten.

 


AFDELING VOORKOMING MISDRIJVEN - VM
(Met dank aan Bert Nieuwenhuis en Stan de Krom)
 
Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag heerste in de 70-er jaren het idee dat het Voorkomen van Misdrijven ook een politietaak was.
Immers naast repressie-taak van de politie  in het kader van handhaving, opsporing  en het vervolgen van de daders vond het Ministerie  dat ook een preventieve aanpak prima paste binnen de politietaak.
Daarom werd in 1979 de afdeling Voorkoming Misdrijven toegevoegd aan het korps.
Herman van Zanten, afkomstig van het bureau Werving, werd aangesteld tot coördinator.(onder)
Voorlichting van zanten kopiëren
 
ad traa  stan de krom bert nieuwenhuis

Stan de Krom (boven midden), afkomstig van de rechercheafdeling, werd aangesteld als technisch ambtenaar VM en Bert Nieuwenhuis,(boven rechts) afkomstig van de Gemeentepolitie Valkenswaard,  werd de ambtenaar socio preventie (gedragskant)
Bovengenoemden werkten voor de hele regio. Zij waren samen met Ben Bult (automatisering) en Frans van den Wildenberg (ME bureau) de eerste regionale ambtenaren ter voorbereiding van de regiovorming in 1993.
Het regionale bureau VM werd administratief ondersteund door Yvonne van de Schoor en later door Elly van Koert, afkomstig van de Gempo Helmond.
De lokale preventieambtenaar voor het korps Eindhoven was Ad Traa.(boven links)
 
In de 80-er jaren werden door het VM bureau de volgende preventieve acties ontwikkeld en ondersteund:
 
Actie Fietsenmerken:
Door de vele fietsendiefstallen werd besloten om massaal de fietsen te merken met medewerking van vrijwilligers door de postcode met huisnummer in het frame van de fiets te graveren. In Eindhoven werden in alle wijk – en buurthuizen graveerlokaties ingericht en kon de bevolking terecht om daar de fiets te laten merken.  In Eindhoven werden er zo’n 80.000 fietsen voorzien van postcode en huisnummer.
 
Actie Buit Eruit:
Al in de 80-er jaren vonden er veel diefstallen uit auto’s plaats. Het VM bureau organiseerde acties om automobilisten te waarschuwen om waardevolle goederen uit de auto te halen.  
Zo werden bijvoorbeeld bij een crematorium  vrijwilligers voorzien van een oude politiepet zonder logo en een centenbak. Tijdens de plechtigheid hielden zij de geparkeerde voertuigen in de gaten en vonden er geen autokraken meer plaats op het parkeerterrein. Dit initiatief werd op grote schaal door heel Nederland overgenomen.
 
Actie attentie Buurtpreventie:
 
 
europacup
 
Vanuit Engeland werd het programma Neigbourhood Watch overgenomen en vanuit het VM bureau opgezet in diverse wijken van Eindhoven en in de regio.
Er werden zogenaamde merkkoffers aan wijkbewoners uitgeleend om eigendommen en waardevolle goederen  thuis te voorzien van postcode en huisnummer.
In iedere straat was er een bewoner als straatcoördinator aangesteld om onder de bewoners de sociale controle en de meldingbereidheid naar politie – gemeente en andere instanties die met leefbaarheid en veiligheid in de wijk te maken hadden,  te vergroten.
Ook een onderling waarschuwingssysteem werd ingevoerd door gebruik te maken van zogenaamde waarschuwingskaarten. De wijkagent speelde in dit project een grote rol als aanjager en vertrouwenspersoon.
 
Stan de Krom (boven) plakte de sticker van Voorkoming Misdrijven op de "Cup met de grote oren" die tijdelijk op het bureau in een kluis werd bewaard.
Maar dat was niet het enige. Met de nieuwe graveerapparatuur graveerde hij ook zijn naam onder in de cup. Vandaar waarschijnlijk zijn blik die in deze context veel betekenend is.
Ben overigens benieuwd of de naam er nog steeds in staat.
 
 
Ad Traa poseert ook met de beker. Waarschijnlijk zijn er toen honderden foto's gemaakt van collega's, familieleden, kinderen die allemaal met de beroemde beker op de gevoelige plaats wilden worden vastgelegd.
werner-van-brussel---europacup
Werner van Brussel.
De beker werd bewaard in een cel in het arrestantencomplex.
Veiliger dan in een kluis.
 
4 daagse cursus Voorkoming Misdrijven:
 
cursus vm
In de 2e helft van de 80-er jaren werd vanuit het VM bureau cursussen georganiseerd en  gegeven aan collega’s op het gebied van preventief werken.
Zo’n 90 politiemensen van diverse afdelingen binnen het korps  en uit de regio namen deel aan deze cursus, waarbij onderwerpen werden behandeld als netwerkplanning, analyse, voorlichting en inbraakpreventie.

Inbraakpreventie:
Op verzoek van de wijkdienst werd regelmatig ondersteuning verleend op voorlichtingsbijeenkomsten over inbraakpreventie. Tijdens de voorlichting werd goedgekeurd hang- en sluitwerk getoond aan de hand van een houten kubus met vele soorten sloten

stan de krom met preventiemateriaal

Stan de Krom achter zijn bureau aan de Mathildelaan met achter hem de attributen voor de voorlichting hang -en sluitwerk.
 
.
Buurtbewoners werden voorgelicht aan de hand van de film De Inbreker waarbij college Tom de Vos een hoofdrol vervulde en de woning van een collega voor dat doel twee avonden ter beschikking was gesteld. Ook hij speelde, samen met zijn vrouw, een rol in de film.
Tom de Vos klom als een aap tegen een regenpijp omhoog naar een open slaapkamerraam op de 1e of 2e verdieping van een woning  om vervolgens met een bigshopper vol met waardevolle goederen via de voordeur de woning
te verlaten.
opnamen voor de film de inbreker
Deze foto is gemaakt tijdens de opnamen voor de preventiefilm "De Inbreker"
Vlnr: Ben Sibon - Wil van Dijk - Stan de Krom - Oscar Cornelissen - Herman van Zanten.
 
 

Ad Traa trok regelmatig de regio in om voorlichting te geven aan allerlei doelgroepen zoals buurtverenigingen, winkeliersverenigingen etc.
 
Winkeldiefstal preventie:
De wijkagenten werden veel ondersteund in hun wijk als het ging om de aanpak en voorkomen van winkeldiefstal. Vaak werd in de avonduren bij diverse winkelcentra voorlichting gegeven over de werkwijze van winkeldieven. Het doel daarvan was winkeliers te leren hoe ze een potentiële winkeldief kunnen herkennen en op welke wijze de winkeldief het beste kon worden aangesproken zonder veel weerstand of verzet.
 
Deelname aan beurzen en tentoonstellingen:
  In de 80-er jaren nam de afdeling regelmatig deel aan de Zuid Nederlandse Beurs met een mooie preventie stand. Veel bezoekers kwamen in de preventiestand een kijkje nemen.
preventiestand
Samen met Manon Thomas op de preventiestand.
Vlnr: Bert Nieuwenhuis - John Leuvering - Manon Thomas - Yvonne Cornelissen en Willie Heijnen.
 
op de beurs 

op de beurs
 
VRNL: Stan de Krom - Ben Sibon en Bert Nieuwenhuis.
 
 
 
Vakantieactie:
 
taartenactie vm
Bert Nieuwenhuis (r) met de zogenaamde preventietaart.
Vakantiegangers konden voor aanvang vakantie een kaart inleveren op hun politiebureau met hun gegevens en duur / reisdoel van hun vakantie.
Tijdens hun afwezigheid controleerde de lokale politie eenmaal de achtergelaten situatie en nam eventueel maatregelen door contact op te nemen met de opgegeven contactpersoon.
In de periode 1985-1988 loofde het VM bureau zelfs een PREVENTIETAART uit. (boven) Buurtbewoners die tijdens de afwezigheid van de vakantieganger tijdig de politie waarschuwde ingeval van onraad, ontvingen deze taart.
In totaal werden er zo’n 10 tot 15 taarten per zomervakantieperiode uitgereikt aan buurtbewoners die door tijdige melding bij politie een inbraak of diefstal wisten te voorkomen !
"VOORKOMING MISDRIJVEN IS EEN TAAK VAN DE POLITIE EN U" was de leuze tot aan de reorganisatie van de Nederlandse politie in 1993. Toen werd ook de afdeling opgeheven.

 

CURSUS HULP-OFFICIER VAN JUSTITIE

(met dank aan Lambert Lagarde)

 

certificaat hovjBij de start van het projectteam was nog wel wat ruimte over en werden Pieter en Lambert gevraagd om een cursus Hulp-officier van Justitie gaan verzorgen. Dit mede omdat veel 'jonge' adjudanten als Chef van Dienst mee draaiden en dan na aanhoudingen vanuit die functie de juiste beslissingen moesten kunnen nemen over eventuele inverzekeringstellingen, aanhoudingen en inbeslagneming.
De opleiding op de Rechercheschool in Zutphen duurde toen nog 14 dagen en daar was maar beperkt ruimte beschikbaar. Pieter en Lambert kregen uiteindelijk 4 dagen ter beschikking, om dit intern in kleine groepen te verzorgen. Pieter volgde op dat moment in Tilburg de rechtenstudie en Lambert mocht als voorbereiding eerst de 14-daagse cursus in Zutphen volgen. Hij moest goed opletten welke onderwerpen daar werden behandeld en wat er kon worden weggelaten. Er werd contact opgenomen met de orde van advocaten en die stelde Mr. Gruijthuijzen beschikbaar om daar ook een bijdrage aan te leveren.
Daarnaast kwam de Officier van Justitie Jan Regelink, zelf een oud-politieman, een stuk invullen.

    eerste hovj cursus
Zittend vlnr: Jan Roks - Flip Raap - Jan Brouwer - Herman van Zanten - Wim van Amerongen
Staande vlnr: Ad van Roosmalen - Tinie Eijkemans - Wim Cleijne - Wim de Louwere - Lambert Lagarde - Joop Paulissen - Dick Beenen - Pieter van Bokhoven.  
Eind 1984 werd de eerste proefcursus gehouden en daarin draaiden ook enkele recherche-chefs mee, die ook al ooit de 14-daagse cursus in Zutphen hadden gevolgd. Hun opmerkingen werden mee genomen toen begin 1985 de rest aan de beurt kwam. Voor veel Chefs van Dienst was het best goed om weer even op een rij te krijgen, waar ze op moesten letten en waar de betreffende wetgeving te vinden was.
Een certificaat kregen ze na deelname aan deze cursus natuurlijk ook uitgereikt. Later is deze cursus door Pieter en Lambert  ook nog in Valkenswaard en in Helmond gegeven. Omdat veel jonge brigadiers toen als wachtcommandant fungeerden, is hen later ook een verkorte cursus van twee dagen gegeven, om zo te voorkomen, dat in het begin van een strafrechtelijk traject al fouten worden gemaakt.
Lambert: "Natuurlijk valt het huidige certificaat voor de hulp-officieren niet meer te vergelijken met dat van toen, maar de opleiding was volgens mij in ieder geval veel leuker! Eén uitspraak van Mr. Gruijthuijzen is me altijd bij gebleven: “Fouten maken is menselijk. De overheid mag geen menselijke trekken krijgen”.


(met dank aan Lambert Lagarde)

Van 14 t/m 17 juni 1989 gingen de burgemeesters en korpschefs van de regio alsmede de hoofdofficier en officier van Justitie op reis naar Engeland.
De zgn. Regionale Driehoek.
Dit gremium was voortgekomen uit de Commissie van Overleg en Samenwerking (C.O.S.) 

Deze reis had als doel teambuilding en om te bezien of er een convenant kon worden gesloten om tot oprichting van een regionale afdeling Criminele Inlichtingendienst (RCID) te komen.


Vlnr: Mr. Fick (hfd.OvJ)-Mr.Regeling (OvJ) - Burgemeester Bosman (Heeze) - Burgemeester van Kemenade (Eindhoven) - Wim van Elk - Huub Raeven.

 

  

"Werk"groep.

Burgemeester Van Kemenade(Eindhoven) overhandigt HC. Rob Hessing een aandenken vanwege zijn vertrek uit Eindhoven.
Hij werd korpschef in Rotterdam.
Huub Raeven (links) was toen inmiddels voorgedragen als de nieuwe korpschef van Eindhoven.


15 juni 1989 Bramshill Engeland.

De reis was geslaagd.
De banden versterkt (weer aangehaald) en men was tot het beoogde convenant gekomen.
Rijks -en Gemeentepolitie werkten in de regio inmiddels al samen in de meldkamer.
Dit was de eerste regionale samenwerking voor de Criminele Inlichtingendienst.

Onder de lijst van deelnemers.