Opleiding

 
 
 In het prille begin werden door de toenmalige katholieke politiebond "St.Michael" cursussen georganiseerd.
De docenten bestonden ondermeer uit officieren van het korps.
 
 In 1930 behaalde de uit Amsterdam afkomstige Willem Raap zijn politiediploma in Den Bosch en een jaar later zijn zogenaamde aantekening.
Met het eerste diploma toonde je toen aan dat je de vakkennis bezat om politiebeambte te zijn en met de aantekening toonde je aan dat je voldoende vakbekwaamheid bezat.
Hij kreeg toen onderstaande diploma's uitgereikt.
  
diploma-willem-raap

diploma-willem-raap-aantekening
 sollicitatieoproep-raap
Raap had in 1931 al gesolliciteerd bij de gemeentepolitie Eindhoven en werd daarom met bovenstaande brief door commissaris Brinkman ontboden.
Op 9 augustus 1931 werd hij beneomd tot dienaar van de politie waarvoor hij bij Brinkman de eed aflegde.
Van die eedsaflegging werd onderstaand proces-verbaal opgemaakt.
eedsafleggen-willem-raap
Het bleef in het gezin Raap niet bij een politieman. Ook Flip en Joop gingen bij het korps Eindhoven dienen. (onder) Weer later volgden Simon en Theo. Er is helaas geen groepsfoto van de 5 in uniform.
familie raap
familie raap 2
Toen Willem Raap met pensioen ging hadden ze speciaal voor hem een kistje sigaren van "eigen" merk laten maken.


raap sigarenkist 1
Klik op de afbeelding voor vergroting
In 1946 wordt er melding gemaakt van politie-examens die worden afgenomen in Katholiek Leven (Wal 8) Kajottershuis (Wal 8a) en Musis Sacrum aan de Kruisstraat.
Met nadruk wordt het personeel er op gewezen dat men niet moet denken een vaste aanstelling te krijgen als men geen politiediploma heeft.
Kennelijk gingen de voor de oorlog aangestelde politiemensen ervan uit dat men gewoon zonder diploma verder kon.
Uit de examens van 1946 en 1947 bleek dat het niveau niet denderend was. 69 % werd afgewezen.
Vooral de kennis van de Nederlandse taal liet veel te wensen over zoals blijkt uit de voorbeelden die werden aangehaald:
 • een kandidaat schreef "ik zach" en "ik hadt"
 • "de geleider heeft op mijn gezag het paard uitgespannen en is onder mijn toezicht overgebracht naar de stal."
 • "tal van feestelingen zag men doornat van het zweet de vloer doorkruisen"
 
Diploma zoals dat in 1947 werd uitgereikt.
Jan SandersIn september 1957 startte de eerste opleiding voor de politie in Eindhoven. In het zgn. Gezellenhuis `Ons Thuis` aan de Deken van Somerenstraat. De Brabantse burgemeesters hadden daartoe besloten. 
Toezichthouder in het pension was Jan Sanders.(l)
De school startte met 25 adspiranten die hun eigen pensiongeld moesten betalen.
Ze waren afkomstig uit de gemeenten Breda, Helmond, Roosendaal en Nispen, Eindhoven en Den Bosch.
Het lesrooster bestond globaal uit:
 • Strafrecht 5 uren; (Pijls)
 • Processen-verbaal, rapporten en praktisch politieoptreden 4 uren; (Wieland-later korpschef Geldrop)
 • Strafvordering 3 uren; (Hannessen Tilburg)
 • Bijzondere wetten 4 uren; (Vrenssen)
 • Verkeerswetgeving 2 uren; (Odekerken)
 • Staatsinrichting en Rechterlijke Organisatie 2 uren; (Dunnewijk Hip. Den Bosch)
 • Nederlandse taal en Algemene Ontwikkeling 5 uren; (Frater Simon Deltour)
 • Vorming 2 uren;
 • Geestelijke verzorging 1uur;
 • E.H.B.O. 1 uur;

Exercitie, militaire vorming en houding. gymnastiek, jiujitsu, zwemmen, boksen, schieten, wapenkennis in totaal 7 uur.

Jonkers sport(sport; Jonkers)

Verhoeven a.w. en p. van soerlandExercitie van Soerland en Adj.Verhoeven)

De totale opleiding duurde 45 weken. Omdat er al eerder examen was probeerde men dat toen te bekorten en als het niet zou lukken zou men proberen een extra examen in te lassen. Hieruit blijkt dat men snel de mensen de praktijk in wilde hebben. Docenten werden uit de deelnemende korpsen aangetrokken. 

achterste rij links Piet Strucks - 4e van links: C. van den Boomen - 6e van links: Piet Wiegers - 2e van rechts Piet Alkema
Middelste rij 2e van rechts: Nol Boeijen
Middelste rij 2e van links Okke Kokadspiranten ons thuis

boven: 2e van links Giel Schneijdenberg. Vooraan rechts Piet Strucks
exercitie 1957klik op de afbeelding voor vergroting.

2e groep van links staat Piet Wiegers in het midden.
3e groep van links vooraan Okke Kok en daarachter Piet Strucks en Giel Schneijdenberg.
5e groep van links staat vooraan Piet Alkema

Exercitie van de klas 1957-1958.
linker rij 2e: Piet Alkema en rechter rij 4e van achter:  Giel Schneijdenberg.

.
1: Piet Wiegers
2: Piet Strucks
3: Giel Schneijdenberg
4: C. van den Boomen
5: Leo van de Leur
6: Okke Kok

opening politieschool 1957
De school werd op 1 oktober 1957 geopend door de CdK Prof.Dr. J.E. de Quaij.
 


Geslaagd en daarom poseren bij het hoofdbureau aan de Grote Berg.
Voorste rij: 4e van links Piet Wiegers en 6e vl is Piet Strucks.
Middelste rij: 2e van links Leo van de Leur en 5e van links Giel Schneijdenberg.

Achterste rij: 2e van links Nol Boeijen 3e van links is Toon Yntema en 5e van links is Piet Alkema en uiterst rechts is Okke Kok.

alkema4
1= Piet Wiegers - 2= Piet Alkema - 3= Giel Schneijdenberg -  4= C. van den Boomen 5= Piet Strucks
 
exercitie in de Deken van Somerenstraat (1959) door de klas hieronder.

zittend vlnr: Cor van de Ven - Ben Bontjer - ? - ? - Henk van Aanholt - ? 
Staande vlnr: Gerard Hortensius - Henk Swinkels.Herman van Aalten (1) - Henk van Aanholt (2) - Gerard Hortensius (3) - Adj. Klessens (4) - Ben Bontjer (5) - Cor van de ven (6) - Van Genabeek (7) - Henk Swinkels (8)
Leo van de Leur tijdens zijn opleiding aan de Deken van Somerenstraat.
Een bekend beeld bij velen. De boeken van Stapel & De Koning op tafel en studeren. Al die boeken moesten tenslotte in één jaar worden doorgeworsteld
SCHIETINSTRUCTIE.

Op de legerplaats Oirschot werd er periodiek schietinstructie gegeven. Voorheen was dat in een schietbunker in Gestel.
De instructie werd gegeven door Piet van Soerland en Piet Musters. Later werden er meerdere instructeurs aangesteld. In het begin ging het voornamelijk om 'roosjes melken'. Er werd op een roos geschoten en je moest een minimaal aantal punten halen.
Later ging dat veranderen door te schieten op een popschijf en kwam de nadruk meer te liggen op noodweer schieten en zelfverdediging.
koeneman-schietinstructie-1

Vlnr: Kees Janse - Verhallen - Hassing en Henk Koeneman.
Degenen die hier schietinstructie hebben gehad zullen zich ongetwijfeld het hokje van de beheerder van de schietbaan in Oirschot herinneren.
Daar stond een kacheltje te branden waar de hele dag een grote pot koffie op stond te pruttelen. Ook de hygiëne van het servies was ver te zoeken.
De koffie was zo sterk dat je lepeltje er rechtop in bleef staan.

koeneman-schietinstructie-2

Vlnr: Roel van de Vlag - ? - Timmermans - Piet Musters - Rietveld en Smulders.
Toen in de zeventiger jaren in het bureau Woensel en nog later aan het bureau aan de Mathildelaan een schietbioscoop kwam veranderde de instructie drastisch.
Niet meer roosjes melken maar noodweer schieten etc.

Bart Verhoeven was een van de latere instructeurs (onder)

schietinstructeur-bart-verhoeven