Na de oorlog - Het tanende gezag van de politie.

 

 

DE ZEVENTIGER JAREN.

 

Van het einde van de zestiger jaren tot en met de zeventiger jaren maakte de politie ingrijpende veranderingen door. Het gezag, dat de politie tot dan bijna als vanzelfsprekend had, nam af.
De burger werd mondiger en nam niet meer vanzelfsprekend aan wat door de politie werd gezegd. Dat zorgde intern bij de politie voor letterlijk een generatiekloof.
Oudere collega's die hun stijl probeerden vast te houden en jongere politiemensen die het daarmee niet meer eens waren. Deze jonge politiemensen kwamen namelijk ook uit dezelfde maatschappij als de burgers die niet meer alles als vanzelfsprekend aannamen.

De oudere garde hield zich vast aan vaak autoritair optreden -zij waren immers gewend aan het feit dat de politie de baas was- terwijl de jongere garde problemen trachtte op te lossen door wat langer te praten. Dat zorgde vaak voor conflicten binnen de organisatie.

Ook werd vanaf dat moment de burger mondiger en onstonden er steeds meer conflicten op straat.  Men nam niet meer voetstoots aan wat de agent op straat zei. Men ging steeds vaker in discussie. Ook pikte men autoritair optreden niet meer. In die tijd waren de conflicten in veruit de meeste gevallen verbaal.

In het korps Eindhoven werd daarom aan de korpsleden die al jaren werkzaam waren, een cursus gegeven waarmee in 1985 werd begonnen. Daarover kunt u in het hoofdstuk opleiding het een en ander lezen.

Zoals de recente geschiedenis laat zien is er rond de start van de 21ste eeuw een toename van fysieke conflicten. Men schuwt fysiek geweld tegen de politie niet meer.
Dat los je met cursussen communicatie niet meer op. In vergelijking met de 20ste eeuw is er een stijging van het vuurwapengebruik door de politie. Verder heeft Pepperspray zijn intrede gedaan.
Zijn dit de voorboden van de geweldspiraal zoals die ook in Amerika te zien is?

 

De politiesticker.

 

Er werd zelfs een heuse korpsfilosofie ontwikkeld.
Enkele chefs, oa. comm. van den Abeelen(l) gingen een dag "de hei op" om te brainstormen over die filosofie.
Na vele flap-over vellen volgeschreven en getekend te hebben kwamen ze uiteindelijk tot de volgende korpsfilosofie:

"Gemeentepolitie Eindhoven. Voor Dienstbaarheid en Veiligheid"

Het diende geen loze kreet te worden maar politiemensen moesten er van doordrongen zijn en er elkaar op aanspreken.
Dat gebeurde natuurlijk niet vanzelf.
Nadat de filosofie een jaar een feit was schreef ik onderstaand stukje in het korpsblad om aan te geven dat het nog niet bij iedereen tussen de oren zat.

DE STICKER

14.00 uur:

 • Hallo mijnheer. Ik heb gisteren een aanrijding gehad en zou nog even terugbellen om de verzekeringsgegevens door te geven".
  agent: Waar is de aanrijding gebeurd?
  In de ......straat.
  Blijft u dan even aan de lijn. Ik verbind u door met de wcdt. van distrikt ........
 • Met agt ......
  Ik heb iemand aan de lijn die een aanrijding heeft gehad op de .......straat en nog 't e.e a. moest doorgeven aan de verbalisant.
 • Dan moet u mij niet hebben, maar een wcdt. want ik ben telefoonwacht.
 • Kunt u mij dan de wcdt. geven?
 • Welke wachtcomm.?
 • Die van jullie natuurlijk.

14.05 uur:

 • Met brigadier.........
 • Ja, ik heb iemand onder de knop die een aanrijding heeft gehad in de  .........straat en die nog 't e.e.a. aan de verbalisant moet doorgeven.
 • Wie heeft die aanrijding dan behandeld?
 • Agent ..........
 • Die is nu niet in dienst.
 • Wanneer komt die dan?
 • Dat kan ik hier niet zien. Dan moet je afdeling planning even bellen.

14.10 uur:

 • Hallo mijnheer. Kunt u mij uw telefoonnummer geven, dan zorg ik dat de betreffende agent u terugbelt, want hij is momenteel niet in dienst
 • Dat is o.k. Maar mag ik u nog iets vragen?
 • Jazeker, daar zijn we voor.
 • Mijn zoontje spaart stickers en ik heb gezien dat u sinds kort mooie stickers hebt. Zou ik die één kunnen krijgen ?

14.12 uur: einde gesprek van 12 minuten.

De moraal van dit verhaal: "Achter onze sticker zit meer dan lijm".

 

Er werden overigens stickers in verschillende vormen uitgebracht.

 

 

 

 

Tegenwoordig is internet niet meer weg te denken. Als je vroeger gerichte informatie nodig had over alle politiekorpsen of daarmee gerelateerde instellingen had je de "Politiealmanak" ter beschikking.
Daarin kon je allerlei informatie opzoeken die handzaam gebundeld was.

Bijzondere opsporingsdiensten, Verkeer, Justitie, Bestuur, Economie, Volksgezondheid en maatschappelijk welzijn, Overheidsdiensten etc.

Zo was er bijvoorbeeld van ieder korps in Nederland informatie beschikbaar met namen, telefoonnummers, adressen etc.

Hieronder de pagina over het korps Gemeentepolitie Eindhoven in 1983.

 

 

 

 

TOP