Na de oorlog - Een nieuw bureau in Tongelre

 

 Op 25 oktober 1993 werd er aan de Ruysdaelbaan in Tongelre een nieuw bureau geopend. 
Tot dan had die afdeling vanuit het hoofdbureau aan de Mathildelaan gewerkt.
.

  

 


In alle afdelingen werden in de laatste helft van 1993 zogenaamde netwerkinspecteurs aangesteld.
Zij waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de politietaken binnen hun zorggebied.
Ook waren ze belast met de begeleiding van andere politieambtenaren van de afdeling en moesten ze, samen met anderen, ervoor zorgen dat het politiewerk aansloot bij datgene wat de wijk vroeg.
Ze adviseerden de afdelingsleiding over hoe de zorg moest worden gewaarborgd en brachten ze complexe problemen, zoals criminaliteit, overlast etc. in kaart om bestuur en justitie te adviseren.

 


 

TOP