Hondenbrigade en Bereden Brigade

 

 brutus diensthond

BRUTUS
Waakzaam en Dienstbaar

 

De politie zet bij haar werk op bepaalde momenten honden of paarden in die voor allerlei specifiek politiewerk worden getraind. Zo is de training en opleiding van een speurhond uiteraard anders dan die van een surveillancehond.

De hondenbrigade werd onder bewind van hoofdcommissaris van de Werf in 1947 opgericht.
De instructeur van de honden was jachtopziener Van de Wildenberg.Enkele van de eerste dienders die lid waren van de hondenbrigade waren:

   

   

vlnr: J. van Hoek  -  C. de Waal  -  Wim de Groot

Van Hoek had een Mechelse herder genaamd: 'Warton' en De Waal had een bouvier genaamd: 'Jossimo'. De hond van de Waal was de eerste gecertificeerde speurhond van Nederland.

Van die nieuw opgerichte hondenbrigade is in 1947 een filmpje gemaakt.
Daarin worden demonstraties getoond met de honden en is te zien dat de medaille met bijbehorende oorkonde door hoofdcommissaris van de Werf wordt uitgereikt aan C. van de Waal.

Er zijn enkele oud-collega's te herkennen : Hoofdcommissaris Van de Werf - Bér Philips - Duvigneau - C. van de Waal - Legius - inspecteur Jan Menger - inspecteur Sjef Odekerken - Wim de Groot - Van Hoek - Hoppenbrouwers -hoofdinspecteur  Hanegraaf - arrestantenbewaarder Bauke Veenstra - recherchechef hoofdinspecteur Stevens.

Ook wordt er een inbraak nagespeeld die met behulp van een speurhond wordt opgelost. Een van de  spelers in dat filmpje is Wim de Groot.

 jan teeuwen eersel 1952

 

 Honden werden bij de gemeentepolitie Eindhoven dus al gebruikt vanaf 1947. Vooral de zogenaamde buitenwijkers hadden een hond omdat zij in het buitengebied werkten. De honden werden gebruikt om verdachten staande te kunnen houden die geen gevolg gaven aan een bevel te stoppen,  of als speurhond.
De foto hierboven is gemaakt in 1952 toen assistentie werd verzocht in Eersel waar een brandkastkraak was gepleegd. vlnr: van den Heuvel - Jan Teeuwen - Hellings.

 veldw vd leur hond compo

 A. van de Leur (veldwachter in Acht)
Zijn grote liefhebberij was het omgaan met honden.

Matheusse Louwers
Links Ad Mateussen en rechts Cor Louwers

hondentraining bewerkt fotofilter kopie

 De enige bekende van het korps Gemeentepolitie Eindhoven is de tweede van rechts: Sjaak Wouters.

honden2

vlnr: Insp. Ramaekers - Wijnen - ? - Simons - Mikkers - Van de Wiel - Kortlever - Jan Sanders

Jonai Louwers hond 

Eind 1975 werd de opzet van de hondenbrigade veranderd.
Tot dan hadden hondengeleiders hun hond thuis en was er één geleider die de baas over de hond was.
Toen werd er besloten dat twee geleiders één hond zouden krijgen die in een hok aan het hoofdbureau zou blijven.
Dat vroeg natuurlijk wat van de begeleiders maar ook van de honden.
Die moesten nl. leren luisteren naar twee bazen. John Jonai nodigde de sollicitanten uit en die moesten ieder op hun beurt luide commando's geven. Hij bepaalde dan welke stemmen het best bij elkaar pasten en die twee werden dan de geleiders van een hond.

Als die honden hun "kunstje" geleerd hadden waren de begeleiders natuurlijk trots dat het was gelukt en staken dat niet onder stoelen of banken.

Onderstaand artikel is jaren geleden geschreven naar aanleiding van wat zo'n trotse geleider aan zijn collega's wilde laten zien.
Ik heb het in zijn geheel overgenomen zodat er niets aan het komische daarvan wordt afgedaan. De namen van de diensthonden werden door Johnny Jonai bepaald.
De in het artikel bedoelde naam van de hond "Lupo" was niets meer of minder dan een samenstelling van de namen van zijn geleiders: Wally Lutters en Gerrit Post.
De in het stukje genoemde brigadier die uit zijn bed werd gebeld was Johnny Jonai. (boven rechts met collega Cor Louwers en de hond Robby.)

 tekst over jonai 2

J.jonai

John Jonai overleed op 89 jarige leeftijd op 17-10-2015.
Hij werd begraven op de Roostenhof na een herdenkingsdienst op Eikenburg waar 
hij zoveel jaren de hondentraining hadgegeven.

jonai bidprentje

Jonai aankomst Eikenburg

TOP