Veldwachter Driek van de Wal

 

 

 

 

      driek 1e foto lijst     

DRIEK VAN DE WAL
1883-1940 

 Een van de oud politiemensen van Eindhoven
was de broer van mijn grootvader.

 

 

Driek van de Wal                                                     aanstelling b
Driek werd geboren in Oirschot op 12 februari 1883.
Op jonge leeftijd stond Driek ergens in het veld te werken toen de burgemeester van Oirschot voorbij fietste.
Dat deden burgemeesters toen nog.
Hij stopte en vroeg aan de jonge Driek (begin 20) wat hij van plan was om in de toekomst voor werk te gaan doen.
Driek antwoordde dat hij waarschijnlijk 'in het hout' wilde gaan. Daarmee bedoelde men toen werken in ontginningen en in de bossen. Dat was wat zijn familie voornamelijk deed. De burgemeester vond dat maar niks en zei: "Da's toch zonde. Zo'n stevige jonge vent. Zou je niets iets voor de politie voelen?"

Driek dacht erover na wat er in resulteerde dat hij op 4 december 1906, op 23 jarige leeftijd in Eindhoven, werd aangesteld als agent van politie met een jaarsalaris van fl. 575,--.
Of het zijn van "een stevige jonge vent" de enige aanstellingseis was, is me niet bekend.
Uiteraard werd die aanstelling toen ook op schrift gesteld (boven) en ondertekend door de toenmalige burgmeester van Eindhoven: van Mens.(linksonder)
 
burgemeester van MensHendrikus Rundvlees Krant 04 05 1915 b
In 1915 haalde hij de krant door een illegale vleeshandelaar te betrappen. 
In 1920 was hij een van de politiemensen die betrokken was bij het onderzoek naar de eerste moord die in Eindhoven na de annexatie was gepleegd.
 
ome driek groepsfoto oude stadhuis

Deze foto is gemaakt voor het oude stadhuis aan de Rechtestraat in Eindhoven. Vermoedelijk rond 1907 aangezien Driek van de Wal (4e van links) in december 1906 is aangesteld (23 jaar oud).
De trappen voor het stadhuis waren toen, zoals u kunt zien, nog niet afgebroken. Dat gebeurde wel in maart 1930.
Uiterst rechts Insp. Van Dorsselaar met naast hem Van de Leij.
De anderen zijn me jammergenoeg onbekend.
 
trouwfoto getuigen
 
Hij trouwde op 13 augustus 1909. Volgens de huwelijksakte was een van de getuigen Johannes Fransiscus van Dorsselaar. Op het eerste gezicht niet zo apart ware het niet dat hij inspecteur van politie was en chef van het Eindhovense korps. Let wel: het Eindhoven van vóór de annexatie. (rechts onder) Ook was een van zijn collega's getuige, de agent van politie Bernardus Linders (rechtsboven) die in 1944 door oorlogshandelingen is omgekomen. De annalen vermelden dat "hij is gestorven voor Koningin en Vaderland." 
Hierover is eea. geschreven op Gesneuvelde politiemannen.
 
eerste korps oud woensel
 
 
Driek was ook werkzaam bij het eerste korps van Woensel (boven), onder leiding van hoofdinspecteur De Poorter.
zittend vlnr: den Brok, van den Broek, de Poorter, Wouters, van de Vorst
staande vlnr: van Boven, Jansen, Driek van de Wal , Peters, Nijenhuis, Bergsma en Hoppenbrouwers.
 
 

 
 
  
In 1921 werd hij benoemd tot agent van politie in de nieuwe gemeente Eindhoven. De annexatie was sinds 1920 een feit en Stratum, Woensel, Tongelre, Strijp, Gestel en Eindhoven waren een gemeente Eindhoven. Burgemeester Verdijk (r) was de nieuwe burgemeester en zijn handtekening stond dan ook onder de akte van benoeming.
De 'jaarwedde' van Driek bedroeg fl.2033,20.
 
 
 
In 1921 werd zijn 6e kind geboren, Theo, met wie hij hier enkele jaren later trots poseerde tijdens een fietstocht.

afscheid van Dorsselaar 1 8 1923
  Afscheid van hoofdinspecteur Van Dorsselaar in 1923

In 1923 nam zijn chef -hoofdinspecteur van Dorsselaar- afscheid, een van de getuigen bij het huwelijk van Driek van de Wal. De bovenstaande foto is gemaakt bij gelegenheid van dat afscheid bij het bureau aan de Dommelstraat.

zittend vlnr:
Bruin-Van ded Broek-ip.Van der Laan-CvP Brinkman-Dorsselaar-Ten Haaff-Minnaert-Vermeulen-Hendriks-Verkaart.
1e rij staand vlnr:
Giel Baken-Van Keulen-Stuyvenberg-Van Soerland-Knabben-Eftink-Van Dommelen-Van Veen-Kuijs-Schreuder-Duisters-Van Wanrooij-Antonissen-Hurkmans-Van de Wiel-Van den Biggelaar.
2e rij staand vlnr:
Sprokholt-Aarts (administratie)-Duvigneau-Driek van de Wal-Hoppenbrouwers-Van Ingen-Werkhoven-Buteijn-Van der Leegte-Klessens-Roks-Foolen
3e rij staand vlnr:
Nijenhuis-Van de Leur-Wils-Verhagen-Wernaert-Smits-Senders-Van Summeren-Vink-Brok-Van Esch-Van Hoek.
Op 1 januari 1927 werd Driek bevorderd tot agent van politie 1e kasse.
Zijn weekloon bedroeg toen fl.45.--
Dat 'bedrag' was opgebouwd uit fl.36,-- wedde en fl.9,-- kindertoeslag. In december van dat jaar werd zijn 8ste kind geboren. Het negende en laatste volgde in 1932. Voorwaar geen vetpot voor een 11 leden tellend gezin.
 
bestraffingsvoorstel b
Op een bepaald moment vond Driek het kennelijk geen stijl dat hij 8 uur aan een stuk moest werken, getuige een gevonden document waaruit blijkt dat door de commissaris aan de burgemeester werd voorgesteld om hem te bestraffen met intrekking van 2 verlofdagen.
De commissaris vond dat een terechte straf omdat, zoals hij in zijn brief aan de burgemeester van oktober 1920 schreef: "Temeer omdat hij zich verantwoordt met te verklaren dat hij 8 uren aaneen dienst doen te zwaar vindt en zich blijkbaar gerechtigd achtte in diensttijd eigendunkelijk in een bierhuis uit te rusten onder het genot van een paar glazen bier."
 
 
4 12 1931 25 j politie b
namen jubileum c
In 1931 was Driek 25 jaar bij de politie. Diverse collega's, waaronder commissaris Brinkman, brachten hem hulde bij zijn woning aan de Rijnstraat in Acht. Hij was toen 48 jaar oud en had  een gezin van 9 kinderen. Een van de kinderen (Clarry) staat niet op deze foto.
Zijn weekloon was op 1 juli van dat jaar vastgesteld op fl.44,-- met daarboven fl.4,40 kindertoeslag en (per jaar) fl.50,-- kledinggeld.
A. van de Leur (veldwachter in Acht)
 
retraite dertiger jaren driek ea genummerd b
Het was in die tijd de gewoonte om af en toe op retraite te gaan. Ook Driek heeft daar diverse keren aan deelgenomen. Destijds ging men dan naar Huize MANRESA in Venlo. De genummerde personen op de foto zijn van het korps Eindhoven.
Op de foto zijn te herkennen:
1: Willem Raap 2: Berben 3: Buijs 4: Bote van de Werf 5: Klinkenberg 6: Janssen 7: Nico Kuipers 8: Janssens 9: Verhagen 10: Kok 
11: Rinus van Rooijen (de lange pliesie) 12: Driek van de Wal 13: ? 14: Schreuder 15: Vink 16: Franken
Wanneer de foto is gemaakt is niet precies te zeggen maar vermoedelijk 1939. Van der Werf was toen nog niet in Eindhoven. Dat zou nl. pas na de oorlog gebeuren (1944)
Gezien het uiterlijk van Driek van de Wal is deze foto gemaakt kort voordat bekend werd dat hij ziek was.
retrate driek dertiger jaren
zittend vlnr: Janssen - Kuijf - Verhagen - Pater van Michem - Franken -Janssens - Vink - Driek van de Wal
Staande middelste rij vlnr: Sprokholt - van de Kolk - Kok - Van Rooijen
Achterste rij vlnr: Buijs - Nico Kuijpers - Willem Raap - Klinkenberg - Berben - Schreuder.
Deze foto is in vermoedelijk in 1938 gemaakt.

keuringsvoorstel b   pensioenraad b
 
In 1939 werd hij zo ziek dat voor hem een keuring werd aangevraagd.  Later zou blijken dat hij maagkanker had.
Uit een brief van de pensioenraad van januari 1940 blijkt dat is vastgesteld dat de ziekte tot gevolg heeft dat hij niet meer geschikt is om zijn dienst uit te voeren en dat de ziekte niet het rechtstreeks gevolg is van zijn werk. 
 
  ontslagbrief b                        briefovj b
Dan volgt op 30 januari van dat jaar het voorstel  om Driek met ingang van 1 maart 1940 eervol ontslag te verlenen. 
Dezelfde burgemeester die hem aanstelde (Verdijk) tekende nu ook zijn eervol ontslag.
 
Rechts boven: Uit deze brief van 8 februari 1940 aan de officier van Justitie te 's Hertogenbosch blijkt dat men toen al wist dat hij niet meer zou genezen. Uit de brief blijkt dat hij al is afgekeurd en dat hij op 1 maart 1940 zal worden ontslagen. Daarom kan hij niet als getuige voorkomen.Het is onbegrijpelijk voor de familie dat men een vader van zo'n groot gezin ontslaat op een moment dat men weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Een van zijn dochters (Maria) die ik in 2007 kort voor haar 89ste sprak, gaf dat aan. Het had een grote impact op het gezin. 67 jaar na dato kon ze daar nog steeds geen begrip voor opbrengen dat men iemand ontsloeg die aan maagkanker leed en waarvan bekend was dat hij nog maar heel kort te leven had. Negatieve financiële gevolgen voor zo'n groot gezin waren het gevolg. 


Uit het jaarverslag van 1940
 
 gezin van de wal
Waarschijnlijk is deze foto gemaakt kort voordat Driek van de Wal overleed en dus nadat hij was afgekeurd.
Links in de "luie" stoel zit Driek van de Wal.
Op de voorste rij zitten vlnr: Harry van de Wal - Thea Strijbosch - Ria van de Wal - Netty van de Wal - Clarry van de Wal
Op de rij daarachter vlnr: Riet Strijbosch - Dorry van de Wal - Annie Strijbosch - zuster Deodata (schoonzus van Driek-zus van zijn vrouw Clara Teunissen) -  Corry Strijbosch - Ria Strijbosch 
Opa Teunissen -  Dora Strijbosch-Teunissen - Francien van de Wal - Theo van de Wal - Clara van de Wal - Teunissen.
Helemaal achteraan Toos Strijbosch en Marietje van de Wal
gezin driek montage
Bovenste rij vlnr: Ria, Anny en Marietje
Middelste rij vlnr: Francien - Driek en Clara - Theo
Onderste rij vlnr: Netty, Clarry, Harry, Dorry
 
overlijdensaktie driek van de wal
De overlijdensakte. 
 
DSC 0512graf driek bjpg
Driek van de Wal overleed slechts enkele maanden na zijn eervolle ontslag (afkeuring)
In 2010 was zijn graf nog aanwezig op de begraafplaats in Acht.
Daar staat op vermeld dat hij op 16 mei 1940 is overleden terwijl in de overlijdensakte staat vermeld 17 mei 1940 te 00.30 uur.
 
pasfoto driek