Gebouwen en interieur - Sancta Ursula

 
Er waren ook politieposten in Stratum en Woensel. In de beginperiode zoals altijd ondergebracht in ruimtes die toch "over waren" en die nog geschikt werden geacht om de politie te huisvesten.
 
 
In 1930 werd Sancta Ursula, dat later als stadhuis dienst deed, in gebruik genomen.
Men achtte daar een politiepost nodig en dus werd daarvoor aangewezen, jawel........ het tuinhuisje (boven) vlak achter het hek aan de ingang van dat park aan de Stratumsedijk.
Dit huisje was al gammel toen het in gebruik werd genomen en in 1932 was de toestand zodanig dat het voor behoorlijk onderhoud niet meer in aanmerking kon komen.
Vloer en ribben waren totaal versleten en het was in de winter niet te verwarmen.
Het feit dat in de post door Harry Aarts de muizenplaag met revolverschoten werd bestreden kwam het gebouwtje ook niet ten goede. In 1933 werd door B&W een krediet verleend van fl.350,-- voor de aller-noodzakelijkste reparaties en het vernieuwen van een gaskachel.
 
De politieharmonie opgesteld voor het gemeentehuis.
  
De politiepost Stratum was ook gevestigd in een tuinhuis achter Sancta Ursula (boven links), dat in 1957 in vlammen opging
Later werd de post gevestigd in een huis op de hoek van de St.Jorislaan-Stratumsedijk (boven rechts)
In de tussenliggende periode werd (volgens Tom Verhoef) tijdelijk gebruik gemaakt van een soort stacaravan in het Stadswandelpark. Hiervan zijn geen foto's beschikbaar.
Deze foto is gemaakt (waarschijnlijk in 1947) bij het bureau Stratum aan de St. Jorislaan.
Vlnr: Oswald Vink - Tjeu Mennen - Wim van Oers - Hein van Dooren en Toon van Hoof.