Gebouwen en interieur

 

 

opening 1929 

  

stadhuis rechtestraat plattegrond bureau rechtestraat
Toen Brinkman in Eindhoven in dienst kwam vestigde hij zich in een houten gebouwtje, staande achter het gemeentehuis aan de Rechtestraat.(plattegrond boven)
Eind 1921 werd de woning en het bureau van de commissaris overgeplaatst naar Dommelstraat 32 waar voorheen het kantoor van de gemeenteontvanger was gevestigd. Het houten gebouwtje achter het gemeentehuis werd het kantoor van de inspecteur van de recherche, ondermeer de inspecteurs van der Laan en Giezen, en van de heer Aarts van de administratie.
In 1923 werd een van de lokalen van het gebouw van gemeentewerken ingericht als leslokaal voor de opleiding voor het politiediploma. Het voldeed totaal niet. In 1924 komt voor het eerst een eventuele nieuwbouw van een politiebureau ter sprake.
Commissaris Brinkman en enkele gemeenteambtenaren bezochten daartoe enkele politiebureaus die aan de eisen van die tijd voldeden en gemeentewerken kreeg opdracht om een rapport in te dienen met globale begrotingscijfers en projecten voor de bouw. In 1924 was het rapport klaar om aan B&W gezonden te worden: "Een nieuw politiebureau te bouwen op de hoek van de Grote Berg - Luciferstraat, front hoofdgebouw langs de grote Berg, ter lengte van twee en dertig meter, op een terrein ter grootte van 1412 vierkante meter" De begroting luidde:
  • grond fl. 17.000,--
  • bouwkosten fl. 97.300,--
  • meubilering en stoffering fl. 7000,--
  • auto fl. 5000,--
  • toezicht enz. 4000,--
  • totaal fl. 130.000,--
WAAROM ZOVEEL GELD VOOR EEN AUTO?
Wat opviel aan deze begroting zijn de kosten van de auto (fl.5000,--) De reden daarvan was dat eerst als plaats voor het nieuwe bureau werd gedacht aan hotel Royal aan het Stationsplein en aan het pand van mevrouw van Mol aan de Markt. Beide panden werden echter door de gemeente te luxueus bevonden en daarna viel het oog op de grond aan de Grote Berg.
Commissaris Brinkman vond echter die plaats maar niks en vond het bureau veel te ver uit het centrum liggen.
"Ik ga niet in die pishoek zitten", zei Brinkman.
Om hem tegemoet te komen werd hem de aanschaf van een auto toegestaan. Er kwam echter bericht dat voor een dergelijke uitgave speciale toestemming van B&W nodig was. Maar Brinkman had vrienden op het stadhuis en die fluisterden hem in dat dit alleen betrekking had op 'gewone' begrotingen en dit was een 'buitengewone' begroting.
De auto kwam er.
In 1926 werd de ontruiming aanbevolen van een zevental bewoonde huizen aan de grote Berg en de Luciferstraat. Door architect L.Kooken werd een nieuwe gevel voor het pand ontworpen en werden er wijzigingen in de plattegrond aangebracht.
Op 14 maart 1927 werd door B&W bij onderhandse aanbesteding besloten op te dragen aan:
  • Fa.Volker & Co. te Eindhoven de centrale verwarming voor: fl. 5.683,--
  • Gebr.Gebbink te Eindhoven de gewapend betonwerken voor: fl. 7.319,--
  • Fa. de Vries Robbé te Gorinchem de stalen ramen voor fl. 1.300,--
 

DE AANBESTEDING

 
Op 4 oktober 1927 had de aanbesteding van het gebouw plaats gehad.
Laagste inschrijvers waren de gebroeders W. en H. Soree te Venlo voor de som van fl. 74.440,--.
Op 21 oktober 1927 werd hen het werk gegund waarmee meteen werd begonnen.
hb oud

Onderstaande foto's zijn van het interieur Grote Berg (na de bouw in 1929) werden  gemaakt door het toenmalige persbureau Het Zuiden in Den Bosch (glasnegatieven)

Cellencompex 1929
Het cellencomplex in 1929 met agent Van Alphen en achteraan korpschef Brinkman (hand in de jaszak) en inspt. Ten Haaf
luchtplaats cellencomplex 1929
De luchtplaats bij het cellencomplex.
agentenwacht 1930
Trots werd de nieuwe agentenwacht getoond. De staande politieman is adjudant Schreuders.
agentenwacht
Wat de bedoeling van de agent met brandblusser is blijft onduidelijk. (brandoefening?)
De nieuwe kasten en het meubilair zijn in schril contrast met wat men eerst aan middelen had.(1929)
officieren aan het werk
Hoofdinspecteur Minnaert (rechts) in zijn nieuwe onderkomen in 1929.
telefooncentrale 1929 kopie
De telefooncentrale in 1929
 
bureau gevonden voorwerpen
Het bureau gevonden voorwerpen in 1929. De politieman is Lutke Schipholt van de verkeersbrigade (zie het wieltje op zijn kraag)
 
 
grote-berg-7-mei-1929-opening
Op 7 mei 1929 werd het nieuwe bureau geopend door burgemeester Verdijk en aan commissaris Brinkman overgedragen.
Bij die gelegenheid zijn boven -en onderstaande foto's gemaakt.
 
korps 7 mei 1929 kopie
 
zittend vlnr: (motor) Van Veen-Siebels-Nijenhuis-Aarts-Ip.van Keulen-Ip.Dijs-Ip.de Poorter-CvP Brinkman-Hip.Ten Haaf-Ip.Minnaert-Antonis-van Wanrooy-Knabben. (motor:) van Vugt-Vink-Lutke Schipholt.
staande 1e rij vlnr:Vermeulen-vd.Wiel-Werhoven-Raes-v.Goch-Mennen-vd.Leur-Verhoeven-Jacobs-vd.Wiel-NN-Schraven-Schreuders-Kuijs-Effting-van de Wal-Hoppenbrouwers
staande 2e rij vlnr: v.d. Biggelaar-Verkaart-Hendriks-Buijs-Josephs-Bruin-Wernaert (NV Philips)-vd.Bogert-Stevenaar-Zelen-Bochtold-Eikhoudt-Terburg-Verweij-de Rooij-van Esch-Klessens
Staande 3e rij vlnr: Verwijst-Klein (NV Philips)- van Dommelen-van Hoek-Verhagen-Senders-Aarts-Smits-Janssen (sik)-van Summeren-v.d. Leegte
 
eerste-nieuwbouw-grote-berg
De binnenplaats van het nieuwe hoofdbureau aan de Grote Berg.
Vlnr: De Rooij - Siebels - Verhoeven? (in de poort) - Driek Senders in het raam van de portiersloge en op het bankje Roks.
Klik op de foto voor een detailvergroting.