Gebeurtenissen die indruk maakten - 1971: Het eerste popfestival in Eindhoven.

In 1971 werd, voor zover bekend, het eerste echte popfestival in Eindhoven gehouden. Op een (toen nog) braakliggend terrein aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan werd het georganiseerd.
Het doel was de jeugd ook te betrekken bij het herdenken van onze bevrijding op 18 september 1944.
Collega Jan Kersten(r) was iemand die regelmatig -al dan niet kritische- stukjes schreef in het korpsblad. Hij overleed op 58 jarige leeftijd. Hij schreef zo ook over dit festival. De manier waarop dit stukje werd geschreven geeft aan dat een popfestival toen voor Eindhoven iets nieuws was.
Jan maakt gewag van het bouwen van een enorm podium waarop een groot aantal versterkerboxen werden geplaatst die richting TUE waren opgesteld. Anders zouden ze nl. in de richting van de flats aan de Montgomerylaan staan waardoor "de bewoners patiënten van een oorarts zouden worden".
Rondom het terrein werden 4 legertenten gebouwd (om eventueel te kunnen schuilen) en er waren twee toiletwagens. Volgens Jan waren er dat te weinig, getuige de lange rijen moeilijk kijkende jongeren voor de wagens.
Brandweer en EHBO waren er ook terwijl er eet -en drinktentjes waren. De mogelijkheid dat verveelde festivalgangers wel eens met glazen zouden kunnen gaan gooien had men opgelost door er statiegeld voor te vragen. Policarbonaat bestond toen nog niet.

Het festival werd door ongeveer 5 á 6 duizend jongeren bezocht die luisterden naar "opzwepende" muziek van diverse "beat-bands". Afwisselend werd er wild in de handen geklapt en deinde men rustig mee op de muziek van 3 guitaren.
Ouderen kwamen en gingen weer, hoofdschuddend. Behalve een zestal heren in kostuum, overhemd en stropdas.
Zes rechercheurs moesten dit nieuwe fenomeen observeren. Ze vielen dusdanig op dat de zich omkleedden en hun overhemd met stropdas vervingen door een trui. Volgens Jan een ware verbetering maar toch was het volgens hem beter geweest om er jongere collega's op af te sturen.
Drugshandelaren waren er niet hoewel er wel af en toe een 'stickie' werd gerookt of een pijpje gestopt.
Het festival verliep zonder noemenswaardige problemen en iedereen was er vol lof over.
Zoals gezegd schreef Jan regelmatig komische en vaak kritische stukjes in het korpsblad. Onderwerpen als Oranje Vrijstaat , Provo, Dolle Mina's passeerden de revue.
Een van die voor hem kenmerkende stukjes heb ik opgenomen in de rubriek "Opleiding - Werving en Selectie".
Hij schreef het stukje nadat hij een bezoek had gebracht aan een nieuw fenomeen: De informatiebus van de politie die in Eindhoven was neergestreken om politieagenten te werven.