Gebeurtenissen die indruk maakten - 1980-tuigdag

 

 

 

Op 28 september 1980 werd er in Eindhoven voor het eerst een zogenaamde "Tuigdag" georganiseerd.
De eerste in Nederland.
Het was een initiatief van de landelijke initiatiefgroep van randgroepenwerkers.
Onder andere De Rocking Rebels, de Wilma Boys, de jongeren van cel 7 waren aanwezig.
Het "tuig" dat in welzijnstermen randgroepjongeren werd genoemd.
Doorgaans hadden de randgroepenwerkers contact met zo'n 150 jongeren. Door de inzet van 100 vrijwliggers had men op deze dag ongeveer 5000 jongeren bereikt.
Evert van den Berg (van wie ik bijgevoegde foto's mocht ontvangen waarvoor dank)  had gekozen voor een kleine organisatie binnen dat welzijnswerkersgebeuren omdat hij vreesde dat alles  door de vergadercultuur zou misgaan.
Hij werkte vanuit De Metro aan de Smalle Haven waar nu Dynamo is gevestigd. Ook had hij voor de eigen beveiliging gezorgd.
50 jongeren namen dat voor hun rekening en de politie bleef op de achterhand en regelde het toezicht zoals dat bij andere evenementen ook werd verzorgd. Onder het programma van die dag.
Het verliep prima.
Op deze blogspot is wat achtergrondinformatie te vinden over de Rocking Rebels.

 

Ontspannen contact met de politie. (Theo van Kronenburg-L en Jos Veeke.

Onderstaande krantenartikelen spreken voor zich.

tuigdag 5 w

radiobulletin

tuigdag 7 w

 tuigdag compo

 
Een mooie foto-impressie van deze dag is hier te vinden.
Een artikel over Rooie Frans.
 
 
TOP