De Verkeersdienst - Een tragisch verkeersongeval 1964

 

 

 Een tragisch ongeval

Ieder ongeval waarbij gewonden of doden zijn te betreuren maakt indruk op de politiemensen die zo'n ongeval moeten behandelen. Er gebeuren er jammergenoeg nog te veel. Een daarvan betreft dit ongeval. Op vrijdag 22 mei 1964 vond dit tragische ongeval plaats op de kruising Geldropseweg-Tongelresestraat. Tragisch vanwege de manier waarop het slachtoffer omkwam. Bij dit ongeluk kwam een 14-jarige scholier, die bij het verkeerslicht stond te wachten, om het leven. Een andere wachtende kon nog net op tijd van zijn fiets springen. Deze fiets is in het café onder de bus teruggevonden.
Het slachtoffer was Peter van Hooff uit Aalst. Hij was leerling op de ambachtsschool aan de rondweg in Stratum. Een foto van hem heeft heel lang in de hal van die school gehangen.
Ruim 15 jaar later, op 2-10-1979 kwam zijn broer Joop buiten schuld om bij een verkeersongeval vlak bij zijn ouderlijk huis in Aalst. Een onbeschrijflijk leed in het gezin.