De Verkeersdienst - Ontwikkelingen na het bombardement van 1942.

 

In het korpsblad "De Grote Berg" schreef de toenmalige gemeenteambtenaar FRANS KORTIE een artikel over deze overweg.

"DE TACHTIGJARIGE OORLOG TEGEN DE WOENSELSE OVERWEG"

De dagen van de Woenselse Overweg zijn geteld. Einde 1953 zullen de treinen over "het hoogspoor" gaan rijden. Enige jaren hierna zal ook het goederenvervoer op dit hoge niveau gebracht worden. Verwacht mag echter worden dat het gehele treinverkeer in 1956 «hoog» zal zijn, Het zal dan juist 80 jaar geleden zijn, dat de toenmalige burgemeester van Woensel de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht om aan de "onhoudbare toestand" bij de Woenselse Overweg een spoedig einde te maken. De Minister beloofde "de nodige stappen". Bij deze moedgevende woorden bleef het echter! Ook de heftige protesten van een tweetal Eindhovense kamerleden, respectievelijk in 1896 (Smits van Oijen en in 1919 (Wintermans) werden welwillend aanhoord ; de door hen bepleite oplossing van dit probleem : bleef uit. De bouw van een voetgangersbrug (in 1923) bracht een voorlopige en allesbehalve afdoende oplossing.

De steeds stijgende verkeerstoename vergrootte dit verkeersvraagstuk én de overwegmisère. Bij de laatst gehouden verkeerstelling (in 1947) bleek dat van 's- morgens 7 tot 's avonds 7 uur bijna 14.000 fietsers, 2400 berijders van motorvoertuigen en 10.000 voetgangers deze overweg passeerden en dat de spoorwegbomen 5 uren gesloten waren. Deze veel tijd en geduld rovende stagnatie is sindsdien beslist niet verminderd.

Op de hieronder afgebeelde foto's lijkt het misschien alsof de wachtende Eindhovense mensheid dit wachten helemaal niet erg vindt en alsof de volksmenner, pardon ik bedoel de verkeersagent, niets liever ziet dan een gesloten overweg. Hij kan dan tenminste nog eens zijn hoge voetstuk verlaten en een richtinggevend praatje maken met een richtingzoekende automobilist.  Maar schijn bedriegt. ledere Eindhovenaar of Eindhoven-bezoeker ziet met groot ongeduld naar het naderend einde van deze beruchte overweg. Ook al zullen de laatste loodjes hier nog zwaar kunnen wegen en de laatste stuiptrekkingen van deze overweg nog lastig kunnen zijn, over enige jaren is ook dit typisch Eindhovense leed geleden en heeft Eindhoven zijn tachtigjarige oorlog tegen de overweg gewonnen.
De overweg kostte de politie in die jaren gemiddeld 40 manuren per dag!!!

 

 

 De Woenselse Overweg in 1929, gezien vanuit de richting centrum. Linksboven is nog juist de Philipstoren aan de Emmasingel te zien.
De borden boven de weg geven de rijrichting aan. Linker bord: Verboden inrij; middelste bord: Rechtuit; rechter bord: Overweg.
Boven rechts is het seinhuis nog te zien dat in de oorlog werd gebombardeerd. (zie hieronder op de rechterfoto het gebombardeerde seinhuis)

1929: De Woenselse overweg aan de stadszijde. Links boven is nog net een klein deel van het seinhuis te zien met rechts daarvan het witte gebouw "Hotel du Commerce".
Rechts daarvan staat Terminus. Dit is de plaats waar nu Seepaerdstad staat. 

Na het bombardement (rechts) waren de verkeerstoren en de verkeerslichten verdwenen, terwijl de verlengde voetbrug op straat lag. 
De spoorrails staken recht omhoog en waren soms om de elektrische bovenleiding, voor zover nog aanwezig, gekruld. Juist toen het bombardement begon bevond zich een elektrische trein op de overweg.
Vele passagiers verlieten hals over kop de trein en vluchtten in café "De Bonte Os".
Helaas kreeg dit pand een voltreffer en de treinreizigers vonden daar, met andere café bezoekers de dood.
Deze gebeurtenis is ook te lezen in het relaas van Gerard van den Boom dat ook op deze site te zien is.
Café "De Bonte Os" is op de foto hierboven het rechter pand onder het reclamebord 'Reckitts zakje blauw'
In de loop van de bezetting was het verkeer zodanig verminderd dat het in stand houden van een aparte verkeersdienst overbodige luxe was.
De verkeersdienst hebben we dan ook voor de bevrijding niet terug gezien.

 

  


Agent Legius regelt het verkeer bij de Woenselse overweg in 1929. De witte bandelier die hij om heeft zou kort na het maken van deze foto worden afgeschaft.

 

 

Een wel heel bijzondere foto van de Woenselse overweg. Veldmaarschalk Montgomery op bezoek, begeleid door motorrijders van de gemeentepolitie Eindhoven. Vooraan links Henk de Smit. Rechts brigadier Baken (geïdentificeerd door A.J. van Lingen). Rechts achter Henk Hofs.

Aankomst van Veldmaarschalk Montgomery op vliegveld Welschap. (6 mei 1949)

vlnr: ? - Henk Hofs - Kees van Beek - ? - Piet Nagelkerke - Moseman - Veldm. Montgomery - Verleg - ? - Burg. Kolfschoten - Joop Voogt - Van Vugt

De Verkeersdienst zorgde voor begeleiding naar en door Eindhoven.

TOP