De Verkeersdienst - Foto's uit de collectie van Henk Koeneman

 

Naast het controleren van het verkeer, het verkeer regelen bestond de taak van de Verkeerdienst ook uit het begeleiden van de zogenaamde zware transporten. Als er vooorwerpen moesten worden vervoerd met uitzonderlijke afmetingen werden die transporten begeleid door motorrijders.
Een van de bekendste Eindhovense transportbedrijven was de fa. Hezemans.

Henk Koeneman begeleidde in september 1952 zo'n transport waarvan onderstaande foto's zijn gemaakt. De foto's werden jaren later (in 1957) gebruikt voor een kalender van de firma Hezemans.


Henk Koeneman "in actie" op een Harley Davidson Liberator. Later werden deze motoren vervangen door de Harley Davidson KH-900(onder)

Ook werden motorrijders ingezet voor het begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders die Eindhoven bezochten.

Zo werd in 1954 de keizer van Abessinië begeleid op de inmiddels aangeschafte Harley Davidson KH-900. Op de eerste foto hieronder rijdt Henk Koeneman vooraan links.
Op de foto daaronder rijdt hij vooraan.