De Verkeersdienst - Kledingveranderingen

 

 

KLEDINGVERANDERINGEN

In de periode van na de annexatie tot aan 1940 hebben de uniformen enkele wijzigingen ondergaan.
De slip jas maakte plaats voor een tuniek dat meer leek op het zestiger jaren tuniek, maar dan met een hoge, gesloten kraag.

 Enkele malen is ook het model uniformpet voor de inspecteurs veranderd. Zo is er onder andere het zogenaamde Franse model geweest (boven links) en de platte pet al dan niet met steunijzer. 

De inspecteurs uniformen hadden twee rijen knopen waarbij de lange broek werd gedragen.
Onder het bewind Brinkman werd voor de inspecteurs van het verkeer -ook Van Dijk is een blauwe maandag bij deze afdeling ingedeeld geweest- een uniformjas met een rij knopen ingevoerd en de ballonbroek, met stijve beenkappen(boven midden) later rijglaarzen en rijlaarzen.(onder)

De uniformkragen van de inspecteurs, hoge gesloten staande kragen, waren van zwart fluweel, waarop het stadswapen was geborduurd. De kraag van de inspecteur van de afdeling verkeer was nog versierd met een geborduurd zilveren wieltje, Bij het overige personeel was dit wieltje van wit metaal.

Voor het technische gedeelte van het onderzoek was de politie destijds aangewezen op garagehouders e.d., iets dat door Commissaris Brinkman als niet gewenst werd beschouwd.
Hij wist dan ook gedaan te krijgen dat een vijftal monteurs in dienst werd genomen, die een aanstelling als agent kregen en die konden optreden als deskundige bij verkeersongevallen en bij het keuren en onderzoeken van motorrijtuigen. 

 

 


Zo deden dan achtereenvolgens hun intrede in de jaren 1929 en 1930

Vlnr: Lutke Schipholt, A.vd. Wielen (later overgegaan naar de Vreemdelingendienst), Siebels (later inspecteur in Goes), Mosterd en Reukers (later Recherche).
Het spreekt dat deze monteurs ook waren belast met het onderhoud en herstel van het wagenpark.

Deze verkeersrecherche is, zij het met wisseling van personeel en behoudens een korte onderbreking tijdens de bezetting, blijven bestaan.
Van deze groep hebben deel uitgemaakt o.m. Tervoord (de Lange), Cleijne (later inspect. Rijksrecherche) Berben, Leijssen (later mijnpolitie) en Van Mol.

Links: Van Mol en Tervoord(r)

 

 

 

 

 TOP