Bureau Bijzondere Verkeerstaken.

Een onderafdeling van de afdeling verkeer was het "Bureau Bijzondere Verkeerstaken"

Tot eind 80-er jaren was het korps Gemeentepolitie Eindhoven verdeeld in afdelingen die gespecialiseerde taken hadden.
De surveillancedienst had een generale taak. Surveilleren, controleren op allerlei overtredingen, assistentie verlenen bijvoorbeeld bij burenruzie, huiselijke ruzie etc.

De afdeling Verkeer bestond uit oa. Bureau Verkeersongevallen (afdeling Aanrijdingen) - Bureau Verkeerstoezicht en Operationele Verkeersbeheersing (de motorrijders) voor het regelen van het verkeer, verkeerscontroles. Onderdeel van de afdeling Verkeer was dus ook het Bureau Bijzondere Verkeerstaken.

Dit bureau had tot taak om te controleren op:

  • de Wet Autovervoer Goederen (Rijtijdenwet en Vergunningenstelsel)
  • De Wet Autovervoer Personen (Rijtijdenwet en controle op o.a. busbedrijven, taxibedrijven, controle taxmeter, examen afnemen van nieuwe taxichauffeurs, afgifte van chauffeursvergunningen)
  • Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

vanderels

In 1959 werd als chef van het bureau aangesteld brigadier A. van de Els. Toen werd het genoemd: Vervoerswezenbrigade. Van der Els ging in 1969 als adjudant met pensioen. Hierboven wordt hij in 1961 door hoofdcommissaris van der Werf onderscheiden ivm. 25 jarig ambtsjubileum.

Medewerkers van het Bureau Bijzondere Verkeerstaken waren:

ber philipsvan turnhoutwim leplaa

Vlnr: Brig. Philips en hagt. Van Turnhout en Leplaa.

Het werk van deze afdeling was zo specialistisch dat niemand anders daar kennis van zaken in had. Iedereen bleef dan ook wijselijk op zijn eigen terrein. Het was zelfs zo als iemand van een ander onderdeel van de afdeling Verkeer wel op hun terrein optrad de haren overeind gingen staan.

Jaren later werd de naam van de afdeling veranderd in Bureau Vervoerswezen. Verandering van spijs doet eten hoewel de spijs hetzelfde bleef en alleen de naam veranderde.

De afdeling Verkeer verhuisde in de zeventiger jaren naar een villa op de Vestdijk waaronder de afdeling Vervoerswezen.

vestdijkpand voorzijde

Piet Strückscarel bouman

Brigadier Piet Strücks (l) werd de chef van de afdeling en van uit de Gemeentepolitie Geldop ging hagt. Cor Bouwman deel uitmaken van de afdeling. Die bestond toen dus uit 2 man.

In 1981 werd het grootste deel van de afdeling Verkeer opgeheven bij een grote reorganisatie van het korps. Alle motorrijders werden 'geschrapt' en die taak werd overgenomen door de surveillance - en bewakingsdienst. De afdeling Verkeersongevallen werd behoorlijk ingekrompen.
Alles verhuisde toen naar het nieuwe hoofdbureau aan de Mathildelaan zo ook het Bureau Vervoerswezen.


De afdeling verjongde en werd bemand door Cor Boers, Henk van Beek en Jan Thiele.

controle rijtijdenwet

Controle op de Rijtijdenwet van bussen die deelnamen aan een schoolreisje. Jan Thiele (midden) en Henk van Beek(r)

Een van de taken van het Bureau Vervoerswezen was ook het afnemen van testen voor nieuwe taxi-chauffeurs. Dat was iets wat in de meeste korpsen niet werd gedaan. Het korps Gemeentepolitie Eindhoven was daarin een voortrekker.
Nieuwe taxi-chauffers kregen een theorietest m.b.t. de Wegenverkeerswetgeving, staatnamen en kennis van Eindhoven. Daarnaast moesten ze met iemand van het bureau een tweetal ritten maken waarin  tevoren bijvoorbeeld een bekend gebouw als doel van de rit werd aangegeven.
Deze methode is later landelijk ingevoerd en deze testen worden tot op de dag van vandaag (2020) op nagenoeg dezelfde manier afgenomen door het CCV (een onderdeel van het CBR. (bron: Henk van Beek)