De straatdienst - Foto's zestiger jaren straatbeeld

Hieronder enkele foto's van een straatbeeld midden zestiger jaren.

De Demer met Nico Waterschoot die een groep jongeren aanspreekt.

Nico Waterschoot nabij de voetgangersoversteekplaats Vestdijk-18 Septemberplein. Deze post werd dagelijks bemand door vaak de jongste agenten of oudere collega's die geen dienstrijbewijs hadden voor de surveillanceauto.
Op de dienstlijst werd die aangeduid met 1HV (een hulp verkeer). Je was voornamelijk aanspreekpunt voor bezokers van de binnenstad.
Op de achtergrond het toenmalige busstation met de houten keet waar de chauffeurs pauzeerden. Zie ook foto hieronder.

Nico Waterschoot (r) en Bert Bakker met het bekende politiedafje. Op het dak de in eigen garage ontworpen en gemaakte dakrail met blauwe lamp en stopbord.

straatbeeld 5

Jan Kersten tijdens een bromfietscontrole in het tijdperk van de minirok en Mobylette,

De voorloper van routeplanner.
Een straatnamenboerkje uit 1978.

Voor Eindhovennaren was het al moeilijk om alle straten in Eindhoven zo goed te weten liggen laat staande voor dienders die van buiten Eindhoven kwamen.
Als mensen de weg vroegen wilde je natuurlijk niet met de nmond vol standen staan.
Achter elke straatnaam was met letters en cijfers de ligging van elke straat vermeld die verwees naar een stadsplattegrond in het midden van het boekje.
Ook was het stadsdeel aangegeven waarin de straat lag met het nummer van de wijk waarin de betreffende straat begon, gerekend vanuit het centrum.
En als je er als nieuweling niet uitkwam was daar ook de meldkamer nog voor goede raad (als je tenminste verbindingsmiddelen had)