De straatdienst - Een schietincident

 

In vroegere tijden kwamen er nauwelijks schietincidenten voor waarbij de politie was betrokken.
De rijksrecherche onderzoekt alle gevallen van vuurwapengebruik van politiemensen waarbij ernstig gewonden of doden vallen.
Het Openbaar Ministerie beslist uiteindelijk op basis van dit onderzoek of betrokken politiemensen terecht hun wapen hebben gebruikt of strafrechtelijk worden vervolgd.
Zo ook het onderstaande incident.

De laatste zin uit dit krantenartikel doet vermoeden dat het allemaal nogal meeviel. Bedreigd worden met een stuk hout rechtvaardigt dat schieten?
Het "stuk hout" bleek later  echter een aangepunt stuk hout dat in het donker op een soort lans leek.
De agent moest in een split second beslissen en voorkwam daarmee dat hij door die "lans" werd doorboord.

Uit het dagelijkse interne bulletin van de gemeentepolitie Eindhoven.

Na bijna 4 maanden kwam  van het Openbaar Ministerie het bericht dat uit het onderzoek van de Rijksrecherche was gebleken dat er sprake was van een noodweersituatie.
Het gevolg was dat er dus tegen de agent geen vervolging werd ingesteld omdat het een strafuitsluitingsgrond betrof.
Het behoeft geen betoog dat, ondanks dat de agent er altijd vanuit is gegaan dat hij uit noodweer handelde, vier maanden wachten op de uiteindelijke beslissing toch een behoorlijke belasting is.
(Bron: Theo Heller)