De Recherche - Veranderingen binnen de afdeling

 Bureau Coördinatie Recherche.

 De recherche heeft eigenlijk vanaf de oorlog tot begin tachtiger jaren vrijwel op dezelfde manier gewerkt .

In de tachtiger jaren werden er in de Surveillancedienst behoorlijke veranderingen doorgevoerd waarna de recherche als een van de andere hoofdafdelingen aan de beurt was.

Tot dan wist men nauwelijks hoeveel werk een individueel rechercheur onder zich had. Het was toeval hoeveel zaken hij kreeg.
Nam hij een zaak aan (aangifte) dan had hij die ook af te werken. Dat betekende als een rechercheur de taak had om enkele uren aan de aangiftebalie te werken, hij ook veel zaken had af te handelen.
Daardoor kwam het voor dat de rechercheur zelf de prioriteit bepaalde.

henri van bree en rene brom

Diny Goyarts en Gerard van den Biggelaar

vlnr: Henri van Bree - René Brom - Diny Goyarts en Gerard van den Biggelaar

Met ingang van 1 april 1984 werd bureau coördinatie recherche in het leven geroepen.
Dat moest verandering brengen in die situatie. Er werden twee administratieve krachten bij de recherche geplaatst die opsporingsbevoegdheid hadden en dus aangiftes mochten opnemen.
Boven vlnr: Henri van Bree en René Brom.

Chef van de afdeling werd Gerard van den Biggelaar met rechercheur Chris Cornelissen en Diny Goyarts (invoeren van zaken in het computersysteem).

Zaken die niet meteen hoefden te worden aangepakt gingen in een bufferbestand.
Het gevolg was dat rechercheurs vanaf dat moment gemiddeld 5 zaken onder zich hadden terwijl dat eerst rond de 20 was.
Had een rechercheur weer ruimte dan werden zaken uit de buffer gehaald en aan hem toebedeeld.

Eindhoven was het eerste korps in Nederland dat op deze manier ging werken en kreeg dan ook veel belangstelling van andere korpsen die het systeem ook gingen invoeren.

TOP