De Recherche - Criminele ontwikkelingen versus bezuinigingen.

  

STRAATTERREUR IN EINDHOVEN. EEN NIEUW FENOMEEN.

Begin tachtiger jaren kreeg de Eindhovense politie te maken met een nieuw fenomeen. Straatterreur. De politie was naar de Kruidenbuurt geroepen vanwege ernstige ongeregeldheden. Dronken buurtbewoners bedreigden mensen op straat. Een van hen door gebruikmaking van een dolkmes.
Toen de gearriveerde politie een van hen aanhield werd die door anderen ontzet. Daarop keerde de menigte van ongeveer 100 man zich tegen de politie door met stokken de surveillanceauto's te bewerken en met flessen en stenen te gooien.
Vier surveillanceauto's konden tijdig het strijdtoneel verlaten maar een stond in een doodlopende steeg.
Het was nodig om waarschuwingsschoten te lossen. Het werden er in totaal 12 voordat de menigte afdroop.
Een buurtbewoner wist uiteindelijk een andere buurtbewoner met een paal neer te slaan waarna hij werd getrapt en geslagen. Een gescheurde schedel en talloze zware kneuzingen waren het gevolg.
Drie verdachten, te weten Frans van de V. - Erhard W.  en Wim D. werden respectievelijk tot 18 en 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld.
Deze enorme actie tegen de politie op straat had zich in de Eindhovense geschiedenis nog niet voorgedaan.

 

EINDHOVENSE MAFFIA

Begin 1986 waren er steeds sterkere aanwijzingen dat zich in Eindhoven 'maffia-achtige organisaties" manifesteerden.
Die zouden zich bezighouden met handel in drugs en vuurwapens maar ook met het afpersen van ondernemers. Horecaondernemers, vooral die van het Stratumseind, kregen te maken met criminelen die hen bedreigden om hen op die manier geld af te persen. Ze hadden geen of weinig keus omdat anders hun zaak kort en klein werd geslagen. Angst weerhield velen van hen ervan om aangifte te doen.

Om die reden werd er een rechercheteam opgestart met een regionaal karakter. Het bleek dat het geen bendes waren die hun werkterrein van elders naar Eindhoven hadden verlegd maar gewoon Eindhovense bewoners. Erhard W. en Rinie van D. die het jaar daarvoor al waren gearresteerd bij het oprollen van een zeer omvangrijke bende (zie volgende pagina), hadden er ook deel van uitgemaakt.

 

Krantenartikel

In de tachtiger jaren haalde de politie Eindhoven in negatieve zin de krant. Bezuinigingen binnen de politie hadden ertoe geleid dat er zaken 'op de plank' waren blijven liggen en het criminele wereldje enkele jaren haar gang had kunnen gaan zonder dat er effectief tegen kon worden opgetreden.
Een inbrekersbende, waarvan de kern uit de Kruidenbuurt kwam, had maar liefst 4 jaar lang haar gang kunnen gaan zonder dat de politie er iets aan had kunnen doen.
Tussen 1981 en 1984 gingen ze op strooptocht en had ze voor ruim 2 miljoen gulden gestolen.
Pas begin 1985 kon er een 14 man sterk rechercheteam worden geformeerd uit leden van de gemeentepolitiekorpsen Eindhoven en Veldhoven en de Rijkspolitie.
In totaal werden er door dat team toen 37 mannen en vrouwen aangehouden waardoor er 180 inbraken en 4 overvallen werden opgelost.

In juni 1985 uitte het toenmalige hoofd van de Eindhovense recherche Bert van Schayk, zijn onvrede over de slechte ontwikkelingen. Als gevolg van de nieuw ingevoerde onregelmatigheidsregeling stond de politie met de rug tegen de muur.
Zaken werden vooruit geschoven en werden niet of veel te laat aangepakt.
Toen was Ton 'Kootje' Verhoeven teamleider en die had ook aangegeven dat het onderzoek hem en zijn team behoorlijk parten had gespeeld.
De nieuwe regeling hield in dat overuren niet meer werden uitbetaald en dat gemaakte overuren nog uiterlijk een maand later moesten worden teruggenomen. Het gevolg was dat andere rechercheurs weer extra moesten werken omdat hun collegae overuren terug moesten nemen. Een vicieuze cirkel.

Ik ben van mening dat zich aan het begin van de 21e eeuw eenzelfde situatie ontwikkelde. Niet alleen door bezuinigingen maar door een enorme toename van administratief werk, ingegeven door allerlei wetten en andere regelgeving. Politiemensen achter het bureau in plaats van op straat.

TOP