De Recherche - De Eindhovense Stadhuisaffaire

 

In het voorjaar van 1982 werden en vier gemeenteambtenaren gearresteerd op verdenking van diefstal van vooral drank en etenswaren uit het stadhuis.
Dat was slechts het begin van een grootschalige zaak.


De aanleiding was in feite heel simpel. De toenmalige gemeentesecretaris drs. C. Wouters had geknoei ontdekt in de administratie van de huishoudelijke dienst.
Nadat hij enkele ambtenaren bij zich had geroepen raakte een van hen zo over zijn toeren dat hij zijn verhaal op het politiebureau ging vertellen.
Het resultaat was dat Wouters niet anders kon dan aangifte gaan doen wat hij dan ook op 26-4-1982 deed.
Uit onderzoek kwam naar voren dat er door bedrijven steekpenningen aan ambtenaren waren betaald om op die manier verzekerd te blijven van werk voor de gemeente.
Door weer andere ambtenaren van andere diensten (die bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor het toezicht op woonwagencentra) werd gehandeld in afgekeurde woonwagens.
Weer andere aannemers verrichtten wel eens klusjes aan particuliere woningen van ambtenaren terwijl de rekeningen daarvoor dan naar de gemeente werden gestuurd.
Na een onderzoek van anderhalf jaar werden in totaal 17 ambtenaren aangehouden en 8 mensen uit de bedrijfswereld.
Hoge ambtenaren en bestuurders bleven echter buiten schot. Volgens het onderzoek hadden die wel laakbaar maar niet strafbaar gehandeld.
Deze zaak heeft niet alleen veel beroering en onvrede gewekt bij veel ambtenaren en politiemensen maar ook onder de Eindhovense bevolking.
Ik kan me nog herinneren dat er in de carnavalsoptocht van dat jaar een platte wagen mee reed met daarop (over de hele laadvloer) rechtop staande bezemstelen. Het overgrote deel bestond uit bezemstelen van normale lengte en slecht enkele waren heel kort.
Niemand begreep wat de wagen voorstelde totdat men de tekst op de zijkant ervan las: "Grote stelen en kleine stelen. Grote stelen het meest".