De Recherche - Na het vertrek van ip. Van der Laan in 1924

Na 1924

Op 1 mei 1924 werd inspecteur Giezen benoemd die tot 1 maart 1927 in Eindhoven bleef.

In 1924 bestond de recherche uit 8 man, n.l. 1 inspecteur, 2 hoofdagenten, 3 agenten 1e klas en 2 agenten 2e klas.
In dat jaar is men begonnen met het "registreren der misdadigers" door middel van een kaart systeem, terwijl bij ernstige misdrijven de daders ook werden gefotografeerd.
Eind 1924 waren er 87 foto's in het bestand. Ook werd een begin gemaakt met het maken van dactyloscopische signalementen.
Eind 1924 bedroeg het aantal daarvan 19.
Op 1 januari 1925 begon men van iedereen die zich in Eindhoven vestigde inlichtingen in te winnen in de gemeente van herkomst. 1929-1942

In 1929 bedroeg de sterkte van de recherche 11 man, waarbij 2 hoofdagenten en dit aantal was er ook op 10 mei 1940. Na de minder prettige ervaringen opgedaan met de inspecteur Giezen besloot Commissaris Brinkman voorlopig geen recherche-inspecteur meer aan te stellen.

Giel Bakenvan den Broekvan de Wiel (alias de tijger)Duvigneau
vlnr: Giel Baken - van de Broek - van de Wiel (de tijger) en Duvigneau
Giel Baken (l) was op 1 mei 1913 aangesteld als agent.

 

rechercheverhoor-1929

Deze foto uit 1929 (persbureau Het Zuiden-Den Bosch) laat een rechercheverhoor zien. Links, achter zijn bureau, zit Giel Baken met een bijtel in zijn hand.

Vermoedelijk is daarmee het geldkistje dat op het rechter bureau staat, open gebroken. Wat de middelste rechercheur met de grote stang doet is onduidelijk.
Misschien zou een advocaat op de dag van vandaag, bij het zien van zo'n foto zeggen dat de verklaring van de verdachte niet in alle vrijheid is afgelegd.

 vd-broek baken-1926

baken vdbroek krantOp 14 augustus 1926 arresteerden zij de toen zeer bekende Peer de Bie, lid van de gevreesde Osse bende, (boven midden) samen met zijn maat van Hasselt (links van hem). Die hadden een overval gepleegd en daarbij fl.30.000,-- buitgemaakt. Ze werden op heterdaad betrapt. Zowel van den Broek als Baken ontvingen daarvoor zelfs een tevredenheidsbetuiging van de toenmalige minister van Justitie Donner (ja ook toen al) Ze haalden daarmee zelfs de krant.(links)
Uiterst rechts Giel Baken. Daarnaast van den Broek. Uiterst links Inspecteur Giessen.

 


Van den Broek verloor bij een bombardement in de oorlog zijn vrouw. Later werd hij vanwege hulp aan Joden gearresteerd. Voordat hij kon worden bevrijd (plannen waren al gemaakt) overleed hij in de Marechausseekazerne aan de Tuinstraat.

baken koninginGiel Baken werd ook ingezet bij het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Eindhoven na de bevrijding.

De beveiliging verliep toen wat soepeler dan nu het geval is.

Hij staat hier naast burgemeester Verdijk (onder het vlaggetje)

 

 

 


Het Van Abbemuseum kreeg wel vaker Koninklijk bezoek. Ook dan was er natuurlijk toezicht van de politie zoals hieronder bij het bezoek van Koningin Beatrix.

 Beatrix bij Van Abbe

2e van links: Hans de Ridder en rechts (met geruite jas) Bert van den Boom. De koningin wordt uitgeleide gedaan door burgemeester Borrie en Rudie Fuchs, toenmalig directeur Van Abbe museum (voorgrond rechts)