Moorden in Eindhoven sinds 1920

 

 

 

 

Sinds de start van het korps Gemeentepolitie Eindhoven in 1920 zijn er ook in Eindhoven levensdelicten (moord en doodslag) gepleegd.
Oud collega Henk van Wandelen heeft zich de moeite getroost om de geschiedenis in te duiken en het een en ander te verzamelen.
Het was een enorme klus en ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk. 

Het is niet te doen om alles weer te geven. Ik heb uit de vele onderzoeksresultaten van Henk een selectie gemaakt uit moorden die in Eindhoven hebben plaatsgevonden in de periode van de start van het korps in 1920 tot aan 1994 toen het korps gemeentepolitie Eindhoven ophield te bestaan en opging in de regionale politie. Daarin zijn niet meegenomen de mensen die door oorlogsgeweld zijn omgekomen. Ook worden buiten beschouwing gelaten alle Eindhovenaren die buiten Eindhoven door misdrijf om het leven zijn gekomen of die buiten Eindhoven dader/verdachte zijn geweest.

In deze rubriek zijn ook vermeld alle in die periode onopgeloste levensdelicten of personen die spoorloos zijn verdwenen en nooit zijn teruggevonden.


De eerste Eindhovense moord die Henk tegenkwam was al ver voor 1920, maar om een indruk te geven hoe daarover jaren nadien werd gepubliceerd en wat er met de moordenaar gebeurde zie het hieronder staande krantenartikel over een dubbele moord in  1755

17550113 Gestel