Politiebonden - De Algemene Nederlandse Politiebond

Naast de Katholieke Politiebond St. Michaël was er ook de Algemene Nederlandse Politiebond.
De A.N.P.B.

 

Door Arie Schreuders (overleden in 1962) zijn onderstaande attributen bewaard die hij als lid van deze bond heeft ontvangen.

medailles ANPB

Bovenstaande medailles werden uitgereikt bij 10 jaar (brons) en 20 jaar lid van de bond (zilver)

Onderstaande certificaten hoorden daarbij.

certificaat 10 jaar lid ANPBcertificaat 20 jaar lid ANPB

De Philipsbeveiliging:

U denkt waarschijnlijk waarom hier wordt geschreven over de Philipsbeveiliging. Er was echter, oa. op het gebied van vakbond, een realtie met het korps gemeentepolitie Eindhoven.

In de jaren voor 1940 was 80% van de Philips beveiligers aangesloten bij Nederlandse politiebond ANPB.Gezien de sfeer bij de korpsleiding van Philips durfde men zich niet tot het Hoofdbestuur ANPB te wenden.
Er werden pogingen ondernomen om tot meer samenhang te komen maar ook om niet direct als “rebel” te worden aangemerkt door de korpsleiding. Om alle grieven kenbaar te maken bij het hoofdbestuur ANPB werd een interne bespreking gehouden waarbij met name het bureaupersoneel, recherche en hoofdportiers buitenspel werden gezet.
In deze bespreking werd besloten het hoofdbestuur ANPB te benaderen.Het hoofdbestuur ANPB besluit een vergadering te beleggen met alle Philips leden.
Dit gaf bij de korpsleiding veel deining. Deze vergadering werd voor de korpsleiding bijgewoond door het hoofd van de Philips recherche.
Na vertrek uit deze vergadering door “spion” (hoofd recherche) kon men vrijuit praten.
Door het hoofdbestuur ANPB werd besloten tot het opzetten van een separate afdeling voor Philips.
In april 1940 kwam de afdeling Philips politie, van de Nederlandse politiebond ANPB, tot stand.
Reactie van de korpsleiding van Philips was om tot intrekking over te gaan van de aanstelling “onbezoldigd opsporings ambtenaar”.
Na interventie van de voorzitter van het hoofdbestuur ANPB en overleg met procureur generaal in Den Bosch werd dit teruggedraaid.
Het bestuur van de afdeling Philips politie ANPB nam contact op afdeling sociale zaken van Philips waar men totaal onkundig was van situatie mbt. de organisatie/slechte sfeer bij het korps.
Het resultaat van dit overleg was de invoering van een 48 urige werkweek en er werd een “kern”(OR) ingesteld voor de beveiligers.
Door nieuwe statuten van de Nederlandse politiebond ANBP werd het onmogelijk voor beveilgers lid te blijven van de bond.
Gezien het belang van een vakbond werd er besloten een 120-tal bedrijven met een eigen beveiligingsdienst aan te schrijven om tot een vakbond te komen.
Uiteindelijk doen 70 bedrijven mee om tot een vakbond te komen.Op 10 december 1947 gaat de vakbond NBOB van start.

(deze tekst is met toestemming overgenomen van de website van de Philipsbeveiliging waarvoor dank)

 

ALS U ALS (OUD)LID VAN DEZE BOND  AANVULLINGEN HEBT MAIL ME DAN AUB.