Politiebonden - Verder na de zestiger jaren

 

 

 

 

 

marinus van rooijen  rinus van rooijen  bertus van de palen

 Marinus van Rooijen - Rinus van Rooijen - Bertus van de Palen

In maart 1972 werd de voorzittershamer van de afdeling Eindhoven van de bond door Bertus van de Palen overgedragen aan Rinus van Rooijen, zoon van Marinus van Rooijen die van 15 februari 1946 tot 21 februari 1963 ook voorzitter was geweest. (overleden op 13-2-1994)

Bertus is dus voorzitter geweest van 1963 tot 1972. (overleden op 13-6-1993)

Zij waren niet alleen voorzitter van St.Michael maar ook van de Centrale van Politieorganisaties (CPO)
Daarin zaten St.Michael, de Nederlandse Politiebond, de Bond van Christelijke Politieambtenaren (BCP). Die waren in het gemeentepolitiekorps van Eindhoven vertegenwoordigd.

De Algemene Nederlandse Politievereniging (ANPV) stond toen nog in de kinderschoenen en zat niet in de CPO.

De latere vierde bond, de Vereniging voor middelbare en hogere politieambtenaren ( VMHP) participeerde in die tijd nog niet binnen de regio. In die tijd vormden die ambtenaren alsook het technisch en administratie personeel een eigen belangengroep binnen de twee grootste bonden St.Michael en NPB.

In 1979 droeg Rinus van Rooijen het voorzitterschap over aan Albert van Wijk.

In 1981 fuseerden St.Michael en de BCP in de Algemeen Christelijke Politiebond.

In begin tachtiger jaren werd er voor het eerst in de geschiedenis door politiemensen openlijk gedemonstreerd. Iets wat tot dan toe ondenkbaar was geweest. Leden van de politiebond trokken in optocht, compleet met spandoeken, vanaf het hoofdbureau aan de Mathildelaan door het centrum naar het Stadhuisplein. Er zouden daarna nog meer demonstraties volgens. Ook landelijke in Den Haag.

demonstratie

Van 1 augustus 1983 tot 1 januari 1985 was Rinus als bezoldigd hoofdbestuurder werkzaam binnen de ACP in Noord Brabant en Limburg. In 1986 werd hij geplaatst bij het beleidssecretariaat van het korps Eindhoven en onderhield de contacten met de politievakbonden. Hierdoor was hij toen druk met de opbouw en structurele samenwerking tussen de gemeentepolitiekorpsen en de Rijkspolitie van het district Eindhoven. De voorloper van de regionalisering van de politie in 1993.

Bovenstaande informatie heeft Rinus aan mij ter beschikking gesteld tijdens zijn zware kortstondige ziekte waaraan hij op 2 september 2011 op 65 jarige leeftijd overleed. Tot het laatst toe betrokken bij en voor anderen.

 vertrek naar Den Haag

(klik op de afbeelding om te vergroten)

1: Joop Paulissen 2: Martien Welten 3: Henri Jozee 4: Wim Aarts 5: Peer de Jong 6: Sander van Blerk 7: Herman Maas 8: Piet Hijnen 9: Jos Hagen 10: Martien van de Els 11: Jan Piels
(mocht u anderen of uzelf herkennen mail me aub als die naam niet vermeld staat)

Op 26 oktober  1987 trok heel politie Nederland naar Den Haag om te demonstreren. Namens de  gezamelijke bonden ACP en NPB riepen Noud Rijnaerts en Wil Krol de leden van het Eindhovense korps en de omliggende gemeenten op om hun ongenoegen kenbaar te gaan maken over de voornemens van de minister aangaande de politiebegroting in zijn totaliteit.
Er werden bussen gehuurd en er werd vertrokken vanaf de binnenplaats van het hoofdbureau aan de Mathildelaan 4 in Eindhoven.(boven)
De korpsleiding stond achter de actie maar bij deelname diende er echter wel verlof of overuren te worden afgeschreven.