Politiebonden - 40 jarig jubileum St.Michaël

 

 krantenkop veertigjarig jubileum

 

Op 25 september 1956 vierde de Eindhovense afdeling van dfe Nederlandse R.K. Politiebond "St. Michael haar veertigjarig bestaan.
Dankzij het bestuur was deze afdeling de belangrijkste afdeling van de bond geworden en de meest dynamische plaatselijke organisatie van St.Michael.

kolfschoten

Burgemeester Kolfschoten (boven) gaf aan dat de afdeling "Op een eervolle levensstaat kan terugzien."

Ook betuigde hij zijn diep respect voor de oprichters van de bond. De pioniers zoals hij die noemde. Zij hadden over een vooruitziende blik beschikt.

Hoofdcommissaris van der Werf gaf aan dat dankzij de bond het leiden van het korps een stuk gemakkelijker was omdat de bond praktisch alle korpsleden omvatte en er een prima geest heerste.
Hij sprak de hoop uit dat dit nog lang mocht blijven.

Verdere sprekers tijdens de herdenking waren hoofdagent Piet Soethout van de Nederlandse Politiebond. Hij sprak over de homogene geest en de prettige samenwerking tussen de beide bonden.

körver-bondsbestuur

Verder sprak de algemeen voorzitter van de bond de heer J.P. Körner. Hij gaf aan dat de Eindhovense afdeling de beste van het land was. Ook hij roemde de uitstekende samenwerking tussen de bestuursleden en de korpsleiding.

Hij bood een plaquette aan die aan het bondsvaandel bevestigd kon worden.

De voorzitter van de bond, M.Th. van Rooijen, kreeg een kistje sigaren.(boven) Dit vanwege zijn persoonlijke relaties met het hoofdbestuur.

Verder werden er vele bloemstukken binnen gebracht en diverse telegrammen. (Hyves, twitter en meer van de hedendaagse zogenaamde sociale media bestonden toen nl. nog niet) 

Samen met Körner was ook de landelijke aalmoezenier van St. Michael meegekomen, de heer Goossens.

Ook vertegenwoordigers van andere bonden en organisatie kwamen het feest opluisteren.

Daags tevoren was er een retraite gehouden in Regina Pacis in Heeze (thans Kapellerput) Er werden jaarlijks retraites gehouden zoals u op een van de volgende pagina's kunt zien.

van de werf

Vlnr: Rinus van Rooijen - Anton Verstappen -Frans Kieft - ? -Bote van der Werf (HC)

 Na de officiële toespraken kregen de hoofdinspecteurs en inspecteurs van het korps gelegenheid om het bestuur te feliciteren zoals hier hoofdcommissaris van der Werf (boven)en Commissaris Pijls. (onder)

pijls

goossens

De landelijk aalmoezenier Goossens.
Links achter de bestuurstafel staan Leo Kokhuis en Van Alphen. Met bril is Pastoor Raymakers.

kolfschoten

Die dag was er 's morgens een H.Mis gevierd in de Catharinakerk. Daar was men in optocht naar toegegaan, voorafgegaan door de politieharmonie.

 onderscheiding-lange-rinus
Rinus van Rooijen Sr. ontving enkele jaren later een Pauselijke onderscheiding.

Naast hem staat hoofdcommissaris Bote van der Werf met echtgenote.

harmonie(klik op de afbeelding voor vergroting)

 1= Ton Kets 2= Krol 3= Gerrit Vervoort 4= Rietveld 5= Nico van Pruissen 6= Sjef Karssen 7= Jan Klessens.

 
(klik op de afbeelding voor vergroting)

1= Van Munster 2= Piet Musters 3= Pierre Kesselaar 4= Willem van Well 5= Piet van de Berk 6=Ben van Dijk 7= Dirk Des Bouvrie 8= Cor de Lange 9= Jan van de Reek 10=Koos de Rouw

 Na de H.Mis werd er gezamelijk ontbeten (met de dames erbij) in de foyer van Katholiek Leven aan de Wal

 ontbijt in katholiek leven
(klik op de afbeelding voor vergroting)

1=Wim van den Heuvel 2= De Rooij 3= Jan van de Reek 4= Wim Verhoeven 5= Theo Lenssen 6= Van Vugt 7= Jan Staal 8= Com.Pijls 9= Marinus van Rooijen 10= HC Bote van der Werf 11= Dees de Jaeger 12= Henk de Wilde 13= Hip.Vrenssen 14= Koos de Haas

 ontbijt katholiek leven
(klik op de afbeelding voor vergroting)

 

1= Wim Zwiers 2= Piet Romanesco 3= Duvigneau 4= Klerks 5= Van Stratum 6= Jan Staal (die het geheel opluisterde met passende orgelmuziek)

jan staal

ontbijt katholiek leven(klik op de afbeelding voor vergroting)

 1= Louis Dassen 2= Willem Wolfs  3= Noud van Asten