Politiebonden

 

DE KATHOLIEKE POLITIEBOND "ST. MICHAEL"

 

 

vaandelDe bond werd opgericht in 1916.
Omdat door de bezetter tijdens de oorlog alle bondsbescheiden in beslag genomen werden, ging het gehele archief vanaf de oprichting van de afdeling Eindhoven verloren. Het enige wat was overgebleven was het afdelingsvaandel. (links)
Een uitvoerig verslag over die periode is dan ook niet weer te geven.
Voorzitters waren achtereenvolgens de heren Effting, Albers, v. Wanrooij, v. d. Biggelaar, v. d. Wiel en Franken.
Men streefde en werkte aan de verbetering van de rechtspositie, de vakbekwaamheid en de belangenbehartiging van de katholieke politie-ambtenaar in het bijzonder en later in C.P.O.-verband in het algemeen. Een vakorganisatie is tegenwoordig als de gewoonste zaak van de wereld. In de oprichtingsperiode (begin 20ste eeuw) was dat echter niet zo. Er werd toen vaak tegenstand ondervonden, voornamelijk ook bij de politie.
Het verschijnsel „zich in een eenheids-organisatie te verenigen", dat zich direct na de tweede wereldoorlog ook voordeed, leefde eveneens voordat de katholieke politie-organisatie werd gesticht.

 

 

vaandel tongelre kopie

De politiebond afdeling Eindhoven gefotografeerd voor de kerk aan het Hofke in Tongelre.
Deze foto is van enkele jaren voor 1940.
De enigen van wie de namen bekend zijn:

voorste rij: 3e van links Hip. Minnaert - midden: Com.Brinkman- derde van rechts Sjef van den Biggelaar - uiterst rechts Jan Klessens
middelste rij: Uiterst rechts Willem van der Leegte en  vijfde van rechts Van Summeren
achterste rij: vierde van links Harrieke Foolen en derde van rechts Driek van de Wal


De afdeling Eindhoven begon met 13 leden die uitgroeide totdat in 1941 de katholieke politiebond „St. Michaël" door de bezetter werd opgeheven.