De oorlogsperiode - Personeelsmutatie's in 1943

 

Mussert (NSB) schudt hier de hand van Hitler. Op de achterkant van de foto (onder) staat de naam van de burgemeester van Eindhoven, de NSB-er Pulles.
Waarschijnlijk heeft hij de foto ooit als aandenken gekregen.

De achterzijde van de foto 

De "Dag der Nederlandse Politie" viel op 14 November 1942 en werd "gevierd" met een defilé op de Markt voor Dijs, Pulles en de Commandanten van de Feldgendarmerie en die van de S.D.

In het voorjaar van 1943 hadden nog al enkele mutaties plaats.
Op 9 februari werd de vaandrig van der Liet bij het korps geplaatst en op de 21ste van die maand 19 agenten van de vrijwillige hulppolitie.

Het personeel van de nachtdienst was gewoonlijk belast met het arresteren van de personen die aan de oproep voor de ‘Arbeitseinsatz’ geen gevolg gegeven hadden. In de meeste gevallen waren de desbetreffende personen door een vernuftig werkend systeem -uitgaande van de politie- vooruit reeds gewaarschuwd. De agenten meldden zich dan des nachts aan de diverse woningen en zeiden: "Wij moeten die en die komen halen, maar hij is zeker niet thuis". Meestentijds kregen zij een bevestigend antwoord, doch het is ook meermalen voorgekomen, dat hen geantwoord werd, dat de gezochte wél thuis was. De agenten deden dan of ze niets gehoord hadden en verklaarden in de loop van de nacht nog eens te zullen terugkomen.

In augustus 1943 speelde zich de zaak F. van den Broek – Hoppenbrouwers af. Beiden werden verdacht van hulpverlening aan joden. Laatstgenoemde was vanaf de 13e dezer maand spoorloos. Van den Broek werd door de S.D. gearresteerd en keerde niet meer terug.

Op 17 september 1943 werden de wachtmeesters Böhler, Houtzager en Deelman geschorst wegens het ontvreemden van een aantal "Ausweise", uit het Arbeidsbureau alhier. De beide eerstgenoemden hebben door deze affaire hun leven verloren nadat zij eerst door de S.D. waren gearresteerd en naar Haaren waren overgebracht.

De Politie-President Kooijmans (boven rechts), Stafchef der Nederlandse Politie geworden, verhuisde naar Nijmegen en zijn plaats te Eindhoven werd ingenomen met ingang van 28 Augustus 1943 door de Luitenant-Kolonel van Hilten (boven links) die voor 1940 hoofdinspecteur van politie te Enschede was, waar hij, niet om politieke redenen, werd ontslagen. Zijn naam is ook genoemd in een uniform smokkel affaire naar Duitsland vóór de Duitse overval op ons land.


De voorletters van de toenmalige politiepresident Kooijmans zijn P.J.. De achternaam wordt in allerlei literatuur op drie verschillende manieren geschreven maar de enige echte is (blijkens zijn trouwakte) Kooijmans.
Deze signatuur op onderstaand persoonsbewijs begint met W. en de achternaam is geschreven als Kooimans. Hoewel Kooijmans in die periode in Eindhoven was aangesteld is dus onduidelijk wie dit heeft gesigneerd.

Het korps werd uitgebreid met 29 nieuwe wachtmeesters die op 18 oktober in dienst traden.

De maanden september en oktober 1943 zijn rijk aan mutaties:

  • 1 september aangesteld Kooman tot opperwachtmeester;
  • 16 september aangesteld van Est tot onderluitenant
  • 1 oktober aangesteld Stolk tot opperwachtmeester,
  • 1oktober aangesteld Lenssen tot Luitenant
  • 6 september ontslagen Minnaert Kapitein
  • 11 september ontslagen Hoppenbrouwers Hoofdwachtmeester 1
  • 5 oktober ontslagen Kuif Wachtmeester
  • 16 september overgeplaatst vd. Liet Luitenant
  • 12 oktober ontslagen Thoonen, Arbeidscontractant
  • 15 oktober ontslagen Moseman Opperwachtmeester

Ook Eindhoven heeft zijn gijzelaars gekend. In oktober 1943 moesten de volgende gijzelaars zich éénmaal per week melden bij de Officier van Dienst en wel op elke woensdag tussen 10 en 11.

I.Th.E.C.de Haes, Goorstraat 9,
P.Ch.J.M.de Haes, Merellaan 23
W. A. Romijn, Pasteurlaan 112 j
Ph.Werber, Hoogstraat 118
J. A. Zoetmulder, Parklaan 23,
A.C.J.Leijssen, Roostenlaan 172
D.Need, Nieuwe Dijk 115
A.W.A.van Velzen, Geldropseweg 166