De oorlogsperiode - Gesneuvelde politiemannen

 

 

 

 

 

 

 

 gesneuvelde politiemannen

Frans Linders (l) geboren te Venlo op 03-05-1918 en overleden te Eindhoven op 12-09-1944
Henk Streefkerk (r) (geboren te Naarden op 22-03-1919 en overleden te Eindhoven op 13-09-1944)
(zie ook de website van Jan de Waal)

Frans  was als fotograaf werkzaam onder de heer Garnier bij de Technische Dienst van de Recherche Hoofdafdeling. 
Hij zou (volgens het boek van hoofdinspecteur Matla) samen met "een zekere Streefkerk", op 12 september 1944,bij het benzinetankstation aan de Boschdijk twee Duitse militairen ontmoeten, wier wapens zij zouden overnemen en die zij vervol­gens gelegenheid zouden geven onder te duiken.

Ik ontdekte in het boek over DE HISTORIE VAN DE PAN dat die "een zekere Streefkerk"  Henk Streefkerk is geweest.
Die was 
lid van de P.A.N. (Partisanen Actie Nederland).
Op het afge­sproken uur had de ontmoeting inderdaad plaats, maar ook de S.D. was daar aanwezig.
Onmiddellijk werd het vuur op Linders en Streefkerk geopend.Linders was op slag dood. STREEFKERK zag, hoewel getroffen, nog kans te ontvluchten, doch is de volgende dag in het ziekenhuis aan de opgelopen schotwonden overleden.

 

 


Bij deze zaak zijn zeer waarschijnlijk betrokken geweest:Frohnappel en Haasz van de S.D.en 
Kooman van de Staatspolitie Eindhoven (R)

 

Zijn graf bevindt zich op de gem.begraafplaats in Venlo. (zie oorlogsgravenstichting)

Naar dit voorval is uitgebreid onderzoek gedaan door Luitenant-Kolonel b.d. Henk Westland.
Hij heeft daarover in 2015 gepubliceerd in het blad Marechausseecontact. 

Klik hier voor het betreffende artikel op pagina 12 van die publicatie

 

Gerrit den Braber

Gerrit den Braber werd op 17 September 1944 dood gevonden op een perceel bij de Kaakstraat in Woensel.
Hij was toen gekleed in de uniform van de P(artisanen) A(ctie) N(ederland).

In de zgn. verzetsheldenbuurt in Acht is er een straat naar hem vernoemd.


Het graf van Gerrit den Braber op de erebegraafplaats in Loenen werd bezocht door zijn moeder en zus.
Tweede van links is hoofdcommissaris B. van der Werf.
De vierde politieman met helm,waarvan het gezicht zichtbaar is, is Willem Wolfs.
De 3e van rechts is vermoedelijk Herman Maas.

Hieronder het laatste rapport dat door Gerrit den Braber een dag voordat hij sneuvelde voor het verzet werd gemaakt nadat zijn collega en vriend Frans Linders was doodgeschoten.


overlijdensakte van Gerrit Den Braber

Overlijdensakte Streefkerk

 W.C. Böhler-Gerrit Hendrik Houtsager 

Op 17 september 1943 werden de wachtmeesters Gerrit Hendrik Houtsager, W.C. Böhler en George Deelman geschorst wegens het ontvreemden van een aantal "Ausweise", uit het Arbeidsbureau alhier. De beide eerstgenoemden hebben door deze affaire hun leven verloren nadat zij eerst door de S.D. waren gearresteerd en naar Haaren waren overgebracht. (bron: Het boek van Hip. Matla "25 jaar Lief en Leed van de Eindhovensepolitie" uit 1945)

Bovenstaande tekst uit het boek van Matla kan nu, mei 2015, worden uitgebreid met nieuwe informatie.
Een familielid van Houtsager (René Houtzager) ontdekte dit bij een stamboomonderzoek. Alle onderstaande informatie is via hem verkregen.

Tijdens de oorlog was de hele familie van Wilhelm Christiaan Böhler (l) betrokken bij het verzet.
Wilhelm was agent van politie te Eindhoven. Hij was naar Eindhoven vertrokken zonder dat zijn familie wist wat hij daar ging doen.
Het contact met zijn familie bleef verbroken tot op het moment dat hij naar Kamp Vught wordt overgebracht., Van daaruit schrijft hij brieven naar huis.
Op 23 augustus 1944 wordt hij op de fusilladeplaats nabij Kamp Vught terechtgesteld.
Ook zijn vader wordt enkele maanden later (26 oktober) bij de St.Bavokerk in Haarlem gefusilleerd als represaille op de moord van NSB-er Fake Krist. Het is niet bekend of de vader toen wist dat zijn zoon al was gefusilleerd.(bron: Kamp Vught)

Böhler wordt ook vermeld op het monument voor omgekomen Eindhovenaren (verzetsmensen) op het Stadhuisplein te Eindhoven.
Aantekening uit het schrift van Gerard van den Boom. Zie verdere bijzonderheden hieronder.

In 2021 kreeg ik weer onverwacht informatie over Böhler. De kinderen van Gerrit Bruin stelden foto's van hun in 2018 overleden vader te beschikking voor deze website.
Het bleek dat Böhler samen met Bruin in Schalkaar was opgeleid in het door de Duitsers ingestelde Politie Opleidings Battaljon.
Op enkele van die foto's kwam Böhler voor.

5: W.C. Böhler

Bovenste rij, 3e van links is W.C. Böhler

Uiterst rechts W.C. Böhler 

Gerrit Hendrik Houtsager

Het blijkt dat deze drie, waarvan Houtsager en Böhler destijds op de Maria Stuartstraat 12 te Eindhoven woonden, door de Duitsers waren gearresteerd omdat zij persoonsbewijzen en stempels hadden ontvreemd uit het Arbeidsbureau te Eindhoven.
Tot lang na de oorlog was het onbekend wat er met Houtsager gebeurd was en kwam hij voor op de lijst van oorlogsvermisten.
Pas op 6 december 1951 is hij ingeschreven in de overlijdensregisters van de gemeente Eindhoven toen was gebleken  dat hij op 25-jarige leeftijd op 31 mei 1945 in Bergen-Belsen is overleden.  Hij komt ook voor op het monument op het stadhuisplein waar alle namen op zijn vermeld van Eindhovenaren die door de oorlog zijn omgekomen.

In januari 1945 moest Gerard van den Boom (administratie GP Ehv)) op last van het Militaire Gezag een inventarisatie maken van het korps Eindhoven. Hij heeft toen in een schoolschrift alle korpsleden van hoog tot laag gerubriceerd en achter hun namen vermeld wie er fout waren, hun rang, waar ze waren ingedeeld, wie er geschorst waren, wie er met (ongeoorloofd) verlof waren, wie er tijdens de oorlog waren omgekomen etc.
In dat schriftje vond ik de naam Houtsager met een aantekening (boven) waaruit blijkt dat men toen niet wist wat er met hem was gebeurd. Achter zijn naam stond een vraagteken en de opmerking dat hij was gefusilleerd in Kamp Vught. Nu blijkt dus dat dit niet het geval was maar dat hij vermoedelijk in Bergen-Belsen is omgekomen. Dit werd dus pas bekend in 1951. Het boek van Matla is van 1945.

De ouders van G.H. Houtsager hebben kort na de oorlog via advertenties in kranten proberen te achterhalen waar hun zoon was. Een ooggetuige heeft toen contact opgenomen en verklaard G.H. Houtsager te hebben ontmoet/gezien in een treinwagon op transport naar Bergen-Belsen. G.H. Houtsager zou reeds zeer verzwakt zijn. Daarna lopen de verhalen uiteen: of hij is daadwerkelijk in Bergen-Belsen gestorven of hij is na de bevrijding van het kamp op de terugweg naar Nederland alsnog overleden. De foto van hem (boven) is in oktober 2015 aan mij beschikbaar gesteld door de neven van Houtsager waarvoor bijzondere dank.


Hieronder de overlijdensakte van Houtsager.

 

zie website https://eindhoven4044.nl/

Op deze site staat een zeer uitgebreid artikel over de Eindhovense politie in oorlogstijd door Jan de Waal
(met dank aan Jan voor de ontstane leuke contacten en de info die ik ontving)

 

TOP