Verhaal Gerrit Bruin - Het schoolschriftje van Gerrit

Veel informatie voor het verhaal van Gerrit heb ik kunnen halen uit een schoolschriftje waarin hij gedurende deze periode diverse gebeurtenissen
heeft opgetekend.

Van gewone gebeurtenissen zoals overplaatsingen en het betrekken van kosthuizen maar ook zaken die voor hem zeer ingrijpend moeten
zijn geweest.
Temeer omdat hij, net als het overgrote deel van het korps, anti-Duits was zoals na de oorlog uit onderzoek is gebleken.


Zo vermeldde hij onder andere het zogenaamde Sinterklaas-bombardement op de Philipsfabieken waarbij veel burgerslachtoffers te betreuren waren.

Wat voor hem en zijn collega Paul van Rooij verschrikkelijk moet zijn geweest is het moeten bijwonen van de terechtszitting van het Duitse Standrecht op 3 mei 1943.
Zijn aantekening daarover is de enige uit het schriftje die rood omrand is. Hij heeft zelfs de originele bekendmaking daarover altijd bewaard.