Verhaal Gerrit Bruin - De Marechaussee

De Marechausse.

Met ingang van 26 juli 1940 was het predikaat "Koninklijke" door de bezetter geschrapt. 
Op 5 juli 1940 voegde de Duitse bezetter de marechaussee in Nederland organisatorisch samen met de rijksveldwacht en de gemeenteveldwacht. Hierdoor verloor de marechaussee haar militaire status. 
Op 19 november 1940 nam Gerrit dienst bij de  Marechaussee. Zijn verbandakte werd ondertekend door Lt.Kol. Van Everdingen.

     

Gerrit was eerder ingedeeld bij de zogenaamde opbouwdienst .De Nederlandse Opbouwdienst (N.O.D.) werd op 15 juli 1940 door de toenmalige - door de Duitsers aangestuurde - overheid opgericht.
Het betrof een overgangsorganisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger in bezettings- en/of crisistijd.
De genoemde dienst moest een verdere stijging van het werkloosheidspercentage - te weten het uitvloeisel van de ontslagen binnen defensie - voorkomen. Het beleid was een voortzetting van een eerder 
werkverschaffingsbeleid. Toen hij bij de Marechaussee dienst nam werd hij uit de opbouwdienst ontslagen.

potanusstraat school old web 

Na zijn goedkeuring bij de Marechaussee werd hij ingekwartierd in het gebouw links. Een school aan de Pontanusstraat in Amsterdam. 

 1941 05 15 oorlogsgraven wassenaar kopie

 Op 15 mei 1941 nam de Marechaussee in Wassenaar deel aan een kranslegging bij de oorlogsgraven van gesneuvelde Nederlandse militairen.(Gerrit bij rode pijl)

 

1941 07 11 kmar  naar NBrab. 1

Op 11 juli 1941 vertrekt het eskadron Haarlem van de Marechaussee (waartoe Gerrit Bruin behoorde) naar Noord Brabant.

Hooge-Mierde

Tot 14 augustus 1941 doet Gerrit dienst in Hooge  Mierde.

Hieronder is hij in de buurt van de Belgische grens in gezelschap van de familie De Crom.
Uit deze plaatjes zou je niet afleiden dat die in oorlogstijd zijn gemaakt.

1941  08  de crom hooge mierde web

Dit zijn de grootouders van mevrouw Corrie Vosters-Swaanen die, samen met haar moeder en haar zussen op weg waren naar de priester wijding van haar Heeroom.

1941 08 hooge mierde 1Met wie Gerrit Bruin hierop staat is onbekend. In ieder geval niet iemand van de familie de Crom.

1941 08 hooge mierde gerrit met maat en oosterom kopie

Boven rechts: A.P. van Oosterom, zou 1 jaar later, op 16-06-1942,  met Gerrit Bruin  deel gaan uitmaken van het korps gemeentepolitie Eindhoven. Maar in dat jaar waren er voor hen weer veel ingrijpende veranderingen

 

1941 juli aug van oosterom hooge mierde 2 B

 Van Oosterom 2e van rechts. De anderen zijn onbekend.