Achtergrondinformatie Politie Bataljon Amsterdam

(Afgebeelde documenten bron Stadsarchief Amsterdam)

Hoewel het Politie Bataljon Amsterdam op zich niets te maken heeft met de Gemeentepolitie Eindhoven meen ik er toch goed aan te doen om wat achtergrondinformatie daarover op deze website te vermelden.
Bij dat bataljon zijn immers onder andere de latere Eindhovense politiemannen Frans Kieft en Gerard van den Boom ingedeeld geweest.
Beiden waren bij het uitbreken van de oorlog bij de Koninklijke Marechaussee. Ze werden (toen nog als marechaussee) overgeplaatst naar Amsterdam  en werden automatisch lid van het Amsterdamse politiekorps. Zij  werden ondergebracht in een voormalig klooster -en scholencomplex met een van de ingangen aan de Ferdinand Bolstraat. De latere Tulpkazerne.
In eerste instantie waren alleen bestaande leden van het Amsterdamse korps ingedeeld bij het Politie Bataljon Amsterdam.(PBA)

1941 04 30 tulpkazerne 3

tulp rauter
De afwachtende houding van de Amsterdamse politie tijdens de Februari-staking werd door de Sicherheitsdienst ontoelaatbaar en slap genoemd. 

Op voorspraak van Hanns Albin Rauter werd er in Amsterdam een politiepresident aangesteld. Deze moest de hoofdstedelijke politie rigoureus reorganiseren, zich met de personele zaken bemoeien én uitzien naar een nieuwe hoofdcommissaris. Op 21 april 1941 werd Sybren Tulp  de nieuwe korpschef. 

De kazerne werd naar hem vernoemd. 

Toen de manschappen later onder bevel kwamen van de Duitse macht werden de politiemannen door de Amsterdammers "De Zwarte Tulpen" genoemd. Tulp overleed al op 51 jarige leeftijd in oktober 1942. Hanns Albin Rauter sprak tijdens de crematie en maakte bekend dat de eerste compagnie van het Politie Bataljon Amsterdam voortaan "De Sybren Tulp-compagnie" zou heten.

tulp installatieDe installatie van Tulp.

Vlnr: Polizeipräsident senator Schröder, regeeringscommissaris E.J. Voûte, de aftredende hoofdcommissaris, H. J. Versteeg, de nieuwe hoofdcommissaris,  S. Tulp en de waarnemend hoofdcommissaris,  Broekhoff(bron: wikipedia)

Het bataljon bestond uit 254 mannen die intern in de 'Tulpkazerne' zaten. Alleen de gehuwde mannen was het toegestaan, indien zij geen dienst hadden, thuis te overnachten. In het gebouw waren slaapkamers voor officieren en manschappen gescheiden.Ook waren en kantines, een ziekenboeg, een zaal voor vechtsporten en gymlokalen.De opening van de kazerne werd goed voorbereid. Er zou een defilé worden gehouden en vele "hoogwaardigheidsbekleders" werden uitgenodigd waaronder Rauter. 

Hieronder enkele documenten in relatie tot de opening van de Tulp-kazerne.

opening tulpkazerne inleiding

opening 1

opening draaiboek

tulpkazerne 2

1941 07 02 defileHet defilé in de Kalverstraat te Amsterdam. (bron: Historiek)

vouteBurgemeester Voûte

Voûte hield een toespraak bij de opening van de kazerne. (onder)
De bijgaande foto (wikipediais gemaakt tijdens zijn berechting in 1947. Hij werd veroordeeld tot 3 jaar en 7 maanden en overleed kort na zijn vrijlating.

toespraak burgemeester volledig

overplaatsing schalkhaar compleet grootklik op de afbeelding voor een vergroting.
Bovenstaande brief geeft aan dat de destijds in Schalkhaar opgeleide politiemensen (dat waren degenen die zelf hadden gesolliciteerd) naar het PBA. zouden worden overgebracht. Daarna zouden de 2 compagnieën die er al waren ook naar Schalkhaar moeten om hetgeen ze in vredestijd als politieman/marechaussee hadden geleerd te laten 'vervangen' door wat de Duitsers wilden.
 

In april en mei 1942 brachten 'hoogwaardigheidsbekleders' de kazerne van het P.B.A.
In het korpsblad van de politie werd er trots melding van gemaakt.

schalkhaargroep amsterdam
In maart 1942 bezocht Lt.Kol. J.C. Krenning de kazerne.

amsterdam himlerIn mei 1942 was Himmler aan de beurt om de kazerne te bezoeken.
Waren dit voortekenen van een geleidelijke 'aanpak' van de Nederlandse politie?
Enkele maanden later volgde onderstaande brief.

1942 11 09 pbs onder duits bevelDe mededeling dat de Amsterdamse en Haagse politiemannen die deel uitmaakten van de zg. gesloten eenheden in bepaalde gevallen onder direct bevel stonden van de Duitse Politie Bataljons. En die "bepaalde gevallen" waren (zo die er al waren) niet de prettigste gevallen om bij ingezet te worden.
Op 18 juni 1942 waren echter Kieft en Van den Boom al overgeplaatst naar Eindhoven. Daarvoor hadden zij in februari-maart en april 1942 in Schalkaar gezeten als een vorm van straf voor hun gedrag bij het P.B.A.
Zij vielen dus niet onder dit bevel. Nog weer later, op 2 september 1942, werd het nog erger. Het P.B.A. viel voor wat betreft de aanhouding van Joden onder rechtsreeks bevel van de S.D. (onder)

1942 09 02 joden 1

De ondertekenaar van dit bericht was Krenning. Voor meer info over hem zie wikipedia.

Zeer interessant om te lezen is het proefschrift van Steven Sietsma dat handelt over het Politie Bataljon Amsterdam.

In een proces-verbaal tegen een Amsterdamse agent die buiten zijn boekje was gegaan is te lezen hoe hij over Joden dacht.