De meldkamer door de jaren heen.

 

In het nieuwe bureau aan de Grote Berg was de mobilifoonkamer iets nieuws en zou in de toekomst grote mogelijkheden voor de wachtcommandant bieden, wat betreft overzicht van de gemeente, de surveillance en de paraatheid bij assistentieverlening.
Aan een van de wanden van de ruimte waarin de wachtcommandant zich bevond werd een grote kaart van de gemeente Eindhoven bevestigd in een lichtbak.
De afmeting daarvan was ongeveer 3 x 3 meter. De gemeente Eindhoven was op die kaart verdeeld in alle autowijken die de politie toen besurveilleerde. (11 á 12 in totaal) (onder)

 

plattegrond gemeente Eindhoven

Als zich een auto via de mobilofoon uitmeldde naar bijvoorbeeld wijk H dan draaide de mobilofonist op zijn paneel een knop rond totdat die op wijk H stond ingesteld en drukte hij daarna de knop in. Dan werd vak H op de kaart van Eindhoven verlicht zodat de wachtcommandant in een oogopslag kon zien welke van de Eindhovense wijken op dat moment werd besurveilleerd.  De kleine knop die daar weer bovenop was gemonteerd diende ervoor om aan te geven van welke afdeling de betreffende auto was. Bijvoorbeeld Surveillancedienst of Recherche.(onder)

oude meldkamer Grote Berg

vlnr: Koos de Rouw en Paul van Rooij. Op de achtergrond Simon Boersma de wachtcommandant.

Koos de Rouw kwam op 16 december 1946 bij het korps Gemeentepolitie Eindhoven.  Hij was vanaf 1934 slager geweest en had hij de slagersvakschool gevolgd. 
Na enkele jaren werd hij de vaste mobilofonist van de meldkamer. (1962)
Dat bleef hij tot zijn uitdiensttreding in 1979.
Velen hebben in die oude ( in eigen beheer gemaakte meldkamer) van hem de kneepjes van het vak geleerd.

opleiding-1946

De opleiding van december 1946.
Knielend vlnr: ? - Theo Lenssen - Van Beers - ? - Jan Kolen - Leo Simons.
Staande vlnr: ? - ? - Koos de Rouw - ? - Johan Maatje - ? - Henk Meulman -  P.Krol.

koos-hospita

Zoals tot in de zestiger jaren de normale gang van zaken was, gingen politiemensen in opleiding (die van buiten Eindhoven kwamen) in pension.

Deze foto (boven) met zijn hospita Anna Machielse is gemaakt in 1948 in de tuin van zijn kosthuis aan de Hoogstraat waar nu de Philips de Goedestraat is.

 beëidiging-koos

Na zijn opleiding werd Koos op 19 mei 1947 door hoofdcommissaris van der Werf beëdigd waarna zijn benoeming volgde. De akte daarvan ziet u hieronder.

benoeming-koos

koos-de-rouw-4koos-de-rouw-5

En dan kan het werk beginnen. Weer of geen weer. Met de fiets en te voet erop uit. Er bleef ook nog tijd over om van de winter te genieten.

tevredenheidsbetuiging-2koos-de-rouw-2

Nog maar nauwelijks in de praktijk en Koos ontving al een schriftelijke blijk van waardering van commissaris Pijls omdat hij 2 inbrekers had aangehouden. 
Dat was op een toen open terrein waar nu de Mimosalaan ligt op de plaats waar het gebouw staat waar indertijd Omroep Brabant was gevestigd.

groepje-1949

1949.
Vlnr: Willem Wolfs - Janus van den Biggelaar - Koos de Rouw - A. Wouters - Henk de Leeuw

groepje-1949-2

1949.
Vlnr: Janus van den Biiggelaar - brigadier Janssens - Koos de Rouw - Henk de Leeuw - A.Wouters.

cafesluiting-1950

1950:  Koos, samen met Willem Wolfs (links) tijdens een cafésluiting in Tongelre. 
Onbekend welk café  het betrof en of de man en vrouw in burger de uitbaters waren.
Waarschijnlijk waren ze niet te laat open gezien de vrolijke gezichten van iedereen.

surv-1952

1952: Surveillance in de Eindhovense binnenstad met collega Nieuwkerk.

sinterklaasfeest-1952

1952

Sinterklaasfeest voor het korps. De Sint is Piet van den Broek. De Pieten zijn me onbekend. Toen was het nog geen probleem van een van de Pieten met een vervaarlijke roe was uitgedost.
Zittend vlnr: Wim van den Akker (kassier) - Koos de Rouw en Van de Wiel (technisch controleur motorvoertuigen) Jo van de Wiel en Van den Akker vormden een duo dat regelmatig optrad bij korpsfeesten.

koos-de-rouw-en-koen-snijders

Koen Snijders (l ) en Koos de Rouw.

koos-de-rouw-3

1954

Tijdens een muziekfestrival in Arnhem, waaraan de Eindhovense Politieharmonie deelnam, werden bovenstaande twee foto's gemaakt.

 

kerst-1960

Kerstnacht 1960

Knielend vlnr: Jan van Ballegooij - Koos de Rouw - Jan van de Ven

Staande vlnr: Leon Brant (ploeginspecteur) - Ger Straatman - Willem Raap - Ben van Dijk - Jos de Haan - Pierre Kesselaar - Wim Tijs.

kerst-1960-2

Vlnr: Ger Straatman - Jan van Ballegooij - Willem Raap - Koos de Rouw - Jos de Haan - Jan van de Ven

tevredenheidsbetuiging-1

Bovenstaande tevredenheidsbetuiging ontvingen Koos en Gerard Aalbers voor bewezen diensten.
De tevredenheidsbetuiging was een van de officiële beloningen die er voor politiemensen waren vastgesteld.
Het was de eenvoudigste vorm van beloning. Ook behoorde het toekennen van een incidentele geldelijke beloning tot de mogelijkheden (de gratificatie) en de beste die je kon ontvangen was een extra periodieke verhoging van je salaris.
De gratificatie stuitte in het korps op veel problemen. Velen vonden dat er met een bepaalde willekeur werd beoordeeld of je ervoor in aanmerking kwam.
In 1976 werd het afgeschaft.
Onderstaande "bidprentje" ging toen in het korps rond.

bidprentje-gratificatiesysteem

bidprentje-gratificatiesysteem-tekst

meldkamer

In 1962 werd Koos de vaste mobilofonist van het korps. 

brief-onderscheidingsmedaille-tito

onderscheidingsmedaille-tito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 20 oktober 1970 bracht President Tito van het toenmalige Joegoslavië een bezoek aan Eindhoven waarvoor (ook toen al) heel veel veiligheidsmaatregelen waren genomen.

Diverse korpsleden ontvingen toen een onderscheiding van Tito, zo ook Koos. Waarschijnlijk omdat hij die dag in de mobilofoonkamer "de eindjes aan elkaar knoopte".

40-jaar-bond

In 1986 was Koos 40 jaar lid van de Katholieke Politiebond St. Michaël.
Voorste rij vlnr: Leo Stoot - Jan Teeuwen - Wim van den Akker
Achterste rij vlnr: Ben Pil - ? - Koos de Rouw - Herman Mulder - Leo Simons - Jan Aarts - Van Eck.

Op 1 september 1979 nam Koos afscheid van de politie ivm. functioneel leeftijdsontslag (flo) waarbij onderstaande foto's zijn gemaakt.

Koos-de-rouw-afscheid-1

Koos en Hoofdcommissaris Vringer (R)

Koos-de-rouw-afscheid-2

Hier ontvangt hij de gratificatie die bij het afscheid hoorde. (links CvP. Hans van den Abeelen.

Koos-de-rouw-afscheid-3

Links CvP. Hans van den Abeelen.
Koos overleed in 2008.

 TOP


 

In 1972 was deze mobilofoonkamer sterk verouderd en werd er in eigen beheer en met eigen middelen door de toenmalige chef werkplaats,  "Chef" Buizert, een nieuwe gebouwd.

ontwerp nieuwe meldkamer

proefopstelling nieuwe meldtafel

Top: Een ontwerp werd getekend en boven is de eerste proefopstelling te zien.

bespreking proefopstelling door Buizert

De meester, "Chef" Buizert, controleert en bespreekt de eerste proefopstelling in de werkplaats.

eigen gemaakte onderdelen

eigen gemaakte onderdelen

panelen en kasten in de maak

panelen in de maak

Talloze onderdelen werden in eigen beheer in de werkplaats gemaakt. Zendpanelen, kasten etc.

spuiten van de tafel

De meldtafel werd hoogglans gespoten.

de meldtafel in wording

meldtafel wordt opgebouwd

De nieuwe meldtafel. Na het spuiten ingepakt om beschadiging tijdens montage te voorkomen.

bouw registratieapparatuur

nieuwe registratieapparatuur

De bouw en het resultaat van de registratieapparatuur die ervoor zorgde dat alle meldingen werden opgenomen. Opnemen werd tot dat moment niet gedaan.

Nieuwe meldkamer

Nico van Dam (l) en Lambert Lagarde in de nieuwe meldkamer in 1973

Nieuwe meldkamer 1973

Piet van der Kruijs als brigadier meldkamer.

meldkamer lenssen bTheo Lenssen achter de laatste analoge meldkamer van de gemeentepoolitie Eindhoven.

 

nieuwe meldkamer in 1973 nieuwe meldkamer in 1973

boven rechts vlnr: Roel van de Vlag - Chef Buizert - Adj. de Jong - Hans van den Bergh - Sjaak van Zundert- Sjef Odekerken

Op 8 januari 1973 werd de nieuwe meldkamer door Odekerken in gebruik werd genomen.(boven links)
Een staaltje van vakmanschap dat een hoop kosten bespaarde.


Toen in 1981 het nieuwe hoofdbureau aan de Mathildelaan werd geopende kwam daar natuurlijk ook een voor die tijd hypermoderne meldkamer. Zie daarvoor oa. ook de rubriek gebouwen en interieur.

Op 1 april 1987 startte de samenwerking van de meldkamer tussen gemeentepolitie Eindhoven en rijkspolitie.
Dat was in het bureau aan de Mathildelaan. Inmiddels een digitale meldtafel.

Hieronder links Jos Raaijmakers en Gerrit van Laanen, een collega van de RP.

meldkamer samenwerking

Ton de Kort beeldde op treffende wijze uit dat de meldkamer nu gedeeld werd door Gemeentepolitie Eindhoven en de Rijkspolitie.
Zijn vrouw had daar het nodige handwerk in verricht door de witte blouse van de R.P. te verenigen met de blauwe van de G.P.(onder)

ton de kort meldkamer

Ton was wel vaker op een ludieke manier bezig. Zou was er in 1983 krantenbericht waarin melding werd gemaakt dat de stoelen op de diverse meldkamers gevaarlijk konden zijn. (zie onder)
Daarom waren alle korpsen daarvan per brief op de hoogte gebracht.

meldkamer schietstoel 1meldkamer schietstoel 2Ton beeldde dat op zijn eigen ludieke manier uit.

meldkamer mathildelaanvlnr: Ton de Kort - Martien Bogers - Jan Sweere en Arno Jansen.

meldkamer ton de kort 199112-11-1991: Ton de Kort bedient de meldtafel met op de achtergrond een stadsplattegrond waarop de wijkindeling van de diverse toenmalige wijkagenten is te zien met hun bijbehorende roepnummers.

meldkamer arno jansenArno Jansen

medlkamer felten jansenJohnny Felten en Arno Jansen (r)

TOP