De meldkamer door de jaren heen.

 gp ehv schild web

In het nieuwe bureau aan de Grote Berg was de mobilifoonkamer iets nieuws en zou in de toekomst grote mogelijkheden voor de wachtcommandant bieden, wat betreft overzicht van de gemeente, de surveillance en de paraatheid bij assistentieverlening.
Aan een van de wanden van de ruimte waarin de wachtcommandant zich bevond werd een grote kaart van de gemeente Eindhoven bevestigd in een lichtbak.
De afmeting daarvan was ongeveer 3 x 3 meter. De gemeente Eindhoven was op die kaart verdeeld in alle autowijken die de politie toen besurveilleerde. (11 á 12 in totaal) (onder)

 

wandkaart wcdt kopie

Als zich een auto via de mobilofoon uitmeldde naar bijvoorbeeld wijk H dan draaide de mobilofonist op zijn paneel een knop rond totdat die op wijk H stond ingesteld en drukte hij daarna de knop in. Dan werd vak H op de kaart van Eindhoven verlicht zodat de wachtcommandant in een oogopslag kon zien welke van de Eindhovense wijken op dat moment werd besurveilleerd.  De kleine knop die daar weer bovenop was gemonteerd diende ervoor om aan te geven van welke afdeling de betreffende auto was. Bijvoorbeeld Surveillancedienst of Recherche.(onder)

mobilofoonkamer en wcdt kopie

vlnr: Koos de Rouw en Paul van Rooij. Op de achtergrond Simon Boersma de wachtcommandant.
Boven rechts: De wachtcommandat Klerks. Voor hem op zijn bureau een schakelpaneel en intercom.

Koos de Rouw kwam op 16 december 1946 bij het korps Gemeentepolitie Eindhoven.  Hij was vanaf 1934 slager geweest en had hij de slagersvakschool gevolgd. 
Na enkele jaren werd hij de vaste mobilofonist van de meldkamer. (1962)
Dat bleef hij tot zijn uitdiensttreding in 1979.
Velen hebben in die oude ( in eigen beheer gemaakte meldkamer) van hem de kneepjes van het vak geleerd.
Niets digitaal maar gewoon mechanisch met knoppen.

opleiding-1946

De opleiding van december 1946.
Knielend vlnr: ? - Theo Lenssen - Van Beers - ? - Jan Kolen - Leo Simons.
Staande vlnr: ? - ? - Koos de Rouw - ? - Johan Maatje - ? - Henk Meulman -  P.Krol.

koos hospita benoeming beediging kopie compo

 

koos de rouw 4en5 compo

 

 tevredenheidsbetuiging koos compo

 Nog maar nauwelijks in de praktijk en Koos ontving al een schriftelijke blijk van waardering van commissaris Pijls omdat hij 2 inbrekers had aangehouden. 
Dat was op een toen open terrein waar nu de Mimosalaan ligt op de plaats waar het gebouw staat waar indertijd Omroep Brabant was gevestigd.

groepje 1949 1949 2 compo

Links boven:1949.
Vlnr: Willem Wolfs - Janus van den Biggelaar - Koos de Rouw - A. Wouters - Henk de Leeuw

Rechts boven: 1949.
Vlnr: Janus van den Biiggelaar - brigadier Janssens - Koos de Rouw - Henk de Leeuw - A.Wouters.

 

cafesluiting 1950en nieuwkerk compo 3 

1952 

 sinterklaasfeest hobbelpaard compo 2

 

koos-de-rouw-3

1954

Tijdens een muziekfestrival in Arnhem, waaraan de Eindhovense Politieharmonie deelnam, werden de foto met het hobbelpaad en bovenstaande  foto gemaakt.
Koos was in voor een grapje.

kerst 1960 compo

 

tevredenheidsbetuiging-1

Bovenstaande tevredenheidsbetuiging ontvingen Koos en Gerard Aalbers voor bewezen diensten.
De tevredenheidsbetuiging was een van de officiële beloningen die er voor politiemensen waren vastgesteld.
Het was de eenvoudigste vorm van beloning. Ook behoorde het toekennen van een incidentele geldelijke beloning tot de mogelijkheden (de gratificatie) en de beste die je kon ontvangen was een extra periodieke verhoging van je salaris.
De gratificatie stuitte in het korps op veel problemen. Velen vonden dat er met een bepaalde willekeur werd beoordeeld of je ervoor in aanmerking kwam.
In 1976 werd het afgeschaft.
Onderstaande "bidprentje" ging toen in het korps rond.

bidprentje-gratificatiesysteem

bidprentje-gratificatiesysteem-tekst

koos de rouw meldkamer onderscheiding


40 jaar bond kopie 

In 1986 was Koos 40 jaar lid van de Katholieke Politiebond St. Michaël.
Voorste rij vlnr: Leo Stoot - Jan Teeuwen - Wim van den Akker
Achterste rij vlnr: Ben Pil - ? - Koos de Rouw - Herman Mulder - Leo Simons - Jan Aarts - Van Eck.

Op 1 september 1979 nam Koos afscheid van de politie ivm. functioneel leeftijdsontslag (flo) waarbij onderstaande foto's zijn gemaakt.

Koos de rouw afscheid 1 kopie

Koos en Hoofdcommissaris Vringer (R)

Koos de rouw afscheid 2 kopie

Hier ontvangt hij de gratificatie die bij het afscheid hoorde. (links CvP. Hans van den Abeelen.)

Koos-de-rouw-afscheid-3

Links CvP. Hans van den Abeelen.
Koos overleed in 2008.

 TOP