De Kinder -en Zedenpolitie - Politie jeugdclubs

POLITIE JEUGDCLUBS

Sinds het einde van de 2e wereldoorlog was er in nagenoeg alle landen (en dus ook in Nederland) sprake van een 'angstwekkende' toename van de criminaliteit.

In de vijftiger jaren werden er al studies gedaan (internationaal) naar criminaliteit onder de jeugd. In het buitenland vond met het tot de preventietaak van de politie behoren om kinderen te binden en hen te beschermen tegen de invloed van een slechte omgeving.
Een van de oplossingen dacht men te vinden in de oprichting van "politie jeugdclubs".

Niet met de bedoeling om "jeugdige delinquenten, losgeslagen jongens of kleine vagebonden bij elkaar te brengen" maar om normale jongens en meisjes op verantwoorde opvoedkundige wijze hun vrije tijd te laten doorbrengen onder toezicht van en in voortdurend contact met politieambtenaren, waardoor de kinderen hen leerden waarderen en te zien als vrienden.

De clubs in verschillende landen werden uitvoerig belicht met al hun verschillende vormen van aanpak. De slotconclusie was dat de clubs een belangrijke schakel vormden in de strijd tegen jeugdcriminaliteit en de bevordering van een goede samenwerking tussen politie en publiek. Maar zonder medewerking van ouders en onderwijzers zou de politie er nooit in slagen de jeugdcriminaliteit te verminderen.

Op het moment dat ik deze website maakte waren we ruim 50 jaar later. Het is van alle dag.

POLVO-kamp

Op initiatief van de R.K. Voortrekkers (Eindhoven) werd het plan opgevat om de vakantiebesteding van ongeorganiseerde mannelijke jeugdigen meer inhoud te geven.
In samenwerking met andere instanties zou er in augustus 1955 in Valkenswaard (Valkenhorst) een kampement worden ingericht met als doel de doelgroep

  • tijdens hun vakantie op meer verantwoorde wijze bezig te houden waardoor baldadigheid wordt voorkomen,
  • de jongens tot zelfwerkzaamheid te brengen
  • interesse te kweken voor jeugdorganisaties.

In totaal wilde men dat jaar 8 á 900 jongens bereiken verdeeld over 4 keer 3 dagen.

De aktie zou de naam POLVO-kamp krijgen. Een afkorting van Politie en Voortrekkers.
Ook toen al was er discussie of zoiets tot de taak van de politie behoorde maar die discussie werd ontkracht door te stellen dat zowel de 'wereldlijke' als "geestelijke autoriteiten" zo'n initiatief hooglijk waarderen. Punt.

In Riethoven werd een buitencentrum ingericht dat in 1957 in de persoon van Mgr.Bekkers werd ingezegend en geopend.

Henk KerstenJan van Hest (Uiterst links), hoofdagent en gewaardeerd kunstenaar, had een plaquette ontworpen die door hoofdagent Henk Kersten (R) in hout was uitgesneden. (rechts)
Die plaquette werd door wethouder van Eupen onthuld bij gelegenheid van de opening van het nieuwe POLVO onderkomen op 13 juli 1957.
Biografie van Jan van Hest:
Hest, Johannes Hendricus Adrianus (Jan) van; 05.02.1915, Tilburg. Beroep bouwkundig tekenaar, schilder, tekenaar en beeldhouwer. Werkte vooral met steen en olieverf. Stijlabstract en na 1967 geometrisch abstract Verbleef  in Middelburg, Parijs, Tilburg en Eindhoven vanaf 1963. Prijzen en beurzen: Aanmoedigingsprijs Gemeente Eindhoven, Prijs van de stad Florence, Artistieke Prijs van Burgemeester Kolfschoten 1947, Landjuweel Eindhoven1960, Cultuurprijs Beek (L) en BIC-prijs 1968. Opleiding: Stichting Katholieke Leergangen Tilburg (vrij tekenen). Leerling van Harry Boelaers (beeldhouwen) en Jan Sluijters (schilderen). Docent van o.a. Louis Wouters 1970. Ingeschreven bij Beeldende kunstafdeling - de Kempen.

Hieronder twee tekeningen die Jan van Hest heeft gemaakt voor zijn collega Willem Raap.

jan-van-hest-1jan-van-hest-2

  

janus verhagen kopie

 Een van de latere chefs van de afdeling was adjudant Janus Verhagen.
Hij verliet de politiedienst in 1978

 

 

 TOP