De politie muziekvereniging

logo harmonieDe Eindhovense Politie Muziekvereniging werd opgericht op 25 februari 1948.

De eerste dirigent was de bekende Eindhovense muziekinstrumentenhandelaar Antoon van Leest die ook dirigent en componist was.
Toen de vereniging was opgericht moesten er natuurlijk instrumenten komen. Die werden aangekocht en moesten worden ingevoerd.
Dat nam zoveel tijd in beslag (ruim een half jaar) dat de hoofdcommissaris een gepeperde brief naar de toenmalige minister van economische zaken stuurde.

Acht dagen na de brief kwam de vergunning binnen om de instrumenten vanuit België in te voeren. Het had dus geholpen.

Op 3 maart 1948 werd de eerste repetitie gehouden.

 Het eerste bestuur bestond uit:

 Van Vugt Jan Staal van de wielen Wim Verhoeven

Vlnr: W. van Vugt (VZ) - J.Staal (2e VZ) - A. van der Wielen (secr.) - W. Verhoeven (2e secr.)

Janssens L. van Beek Willem Zwiers

Vlnr: J.Janssens (penningmeester) - L. van Beek (bibliothecaris) - W. Zwiers (materieelbeheerder)

eerste publieke optreden 1948

Het eerste publieke optreden op 31 augustus 1948

harmonie 1948

In de beginperiode had de vereniging nog geen vaandel. Bij optredens (zoals hierboven in het Philips Ontspanningscentrum) had men een eigen oplossing zoals op bovenstaande foto is te zien.
(klik op foto voor vergroting)

 Het vaandel van de harmonie kwam er nadat een burgercomité (Toon en Jan Hezemans, Jan van Diessen en de heer Mol van het Eindhovens Dagblad) daarvoor een actie had opgezet onder de Eindhovense bevolking.

De aanbieding vond plaats zoals hieronder is te zien waarna de voorzitter Adjudant van Vugt een dankwoord sprak.

 vaandel harmonieaanbieding vaandel

 

aanbieding vaandel

 

Piet van den Berk

Jan Klessens als tambour maitreDe eerste tamboer-maître was Piet van der Berk (l) die in 1949 weer ging trommelen.

Jan Klessens, beroemd om het heel hoog kunnen gooien ( en het ook weer opvangen) van de tambour maître stok, nam de stok letterlijk van hem over en heeft dat jaren gedaan.(R)

Men ging eerst een serenade brengen aan de hoofdcommissaris op zijn huisadres aan de Poirterslaan.

 

 

presentatie harmonie aan burgemeester presentatie harminie aan de burgemeester

Daarna toog men naar Sancta Ursula (het toenmalige gemeentehuis) aan de Stratumsedijk.
De woorden die burgemeester Kolfschoten, staande op het balkon,  aan de hoofdcommissaris richtte:
"Gij had geen schonere, stralender dag kunnen uitzoeken dan deze dag, waarop wij het feit herdenken dat koningin Wilhelmina 50 jaar geleden de regering aanvaardde.
Trek nu door Eindhoven met uw korps en blaast de vreugde in deze stad
."

 presentatie harmonie aan de burgemeester presentatie harmonie aan de burgemeester

 

presentatie aan de burgemeester

presentatie harmonie  aan de burgemeester

Boven op de achtergrond de St.Joriskerk en rechts daarvan café Bellevue (fam. Waterreus) op de hoek St. Jorislaan-Heezerweg.

presentatie aan de burgemeester

 

santca ursula

Voor Sancta Ursula, het toenmalige gemeentehuis van Eindhoven.

harmonie

Na vertrek van dirigent Van Leest werd adjudant Staal (rechts) als dirigent benoemd.

Klik op afbeelding voor vergroting

TOP

 


Soestdijk

Zowel de plaatselijke pers als de Eindhovense bevolking was zeer enthousiast over de nieuwe harmonie die zelfs werd uitgenodigd om deel te nemen aan het defilé op Soestdijk op 22 april 1949.
Derde van links is Jan Teeuwen met achter hem hoofdinspecteur de Kort. De vaandeldrager is Willem Raap.

 serenade serenade

De activiteiten van de harmonie bestonden uit het brengen van serenades als jongens naar Indië vertrokken en als zonen van collega's daaruit terugkeerden.
De opening Zuid Nederlandse beurs, defilés, deelname aan muziekconcoursen, festivals, samenwerking met het Eindhovens koor La Bonne Esperance, de opening van het Winkelcentrum Woensel. Het behoorde allemaal tot de activiteiten van de harmonie.

Er werd zelfs een eerste prijs gewonnen in de afdeling uitmuntendheid(1967)

marcherende harmonie

1: Hofs; 2: Van den Berk; 3: van Pruissen; 4: Kolen; 5: Janse; 6: van de Reek; 7: De Haas; 8: van de Oort; 9: Wolfs; 10: Kafoe; 11: Teeuwen; 12: Raap; 13: Van Munster;
14: ? 15: Maas; 16: Mooren; 17: Van Moorsel; 18: Tjerk Westerterp; 19: ?; 20: ?; 21: ?; 22: ? 23: Van Poppel; 24: Lutters; 25: De Smit

klik op afbeelding voor vergroting

 defilé d.v.somerenstraat

Presentatie aan de nieuwe burgemeester met een defilé in de Deken van Somerenstraat.

de harmonie voor het van abbemuseum

de voltallige vereniging voor het Van Abbemuseum. (klik op de afbeelding voor vergroting)

politiekoor 1950

(1)Adj.Staal (2)Van der Palen (3)Piet Bierkens (4) Bongaerts (5) Huib Nimmerdor (6)Nico van Pruissen (7) Felix van Moorsel (8) Hassing (9)Van Pelt (10) Janus van den Biggelaar (11) Harrie van Baest (12) Piet van den Broek (13)Hermsen (14)Spoor (15) Nol van den broek (16) Van Eck (17)De Louw (18) Tjieu Mooren (19) Wim de Groot (20) Aarts-organist

Op muzikaal gebied was er niet alleen een harmonie en orkest maar bestond er ook een heus koor dat (volgens oud collega Nico van Pruissen) slechts bij bijzondere gelegenheden optrad.
Deze foto is gemaakt bij gelegenheid van de bruiloft van collega Piet van den Berk in 1950.
Het koor werd versterkt door jonge zangertjes. Een zeldzame foto van een zeldzame groep.
Misschien zijn er onder de Tongelrenaren nog wel die zich op deze foto herkennen. (klik op afbeelding voor vergroting)

Voor aanvullende informatie gebruikt u de knop "contact" bovenaan de pagina.

 

Optreden van de harmonie bij Hotel de Wildenman.

Het is onbekend bij welke gelegenheid dit optreden heeft plaatsgevonden. De foto komt uit de nalatenschap van Hip. A. Matla en vermoedelijk staat hij en zijn vrouw op het bordes.

harmonie optreden b 

1: Jonkers; 2: Nouwens; 3: Beliën; 4: Klein; 5: ?; 6: ?; 7: Van den Oort; 8: Van Megen; 9: Takkenberg; 10: Blummel; 11: Aalbers; 12: Bastian
13: De Jong; 14: Peeters; 15: Van Agt; 16: Poppelaars 17:Bakker; 18: Eijkemans; 19: Vilé; 20: Van Zundert; 21: Verhoeven; 22: Van Moorsel jr;
23: Van Vugt; 24: Romanesco; 25: Mikkers; 26: Gloudemans; 27: Veeke; 28: Denkers; 29: ? 30: Van der Palen

klik op afbeelding voor vergroting.

Beliën

Ton Beliën, die na de politieopleiding in 1967 als klarinettist deel ging uitmaken van de politiemuziekvereniging, werd later de voorzitter van de vereniging en zou dit maar liefst 25 jaar doen.
Reden waarom na zijn aftreden Koninklijk werd onderscheiden.

 groepje muzikanten 1955

vlnr: Duvigneau - van Oers - Zwiers - Rietveld - Jonai - Romonesco - Van de Reek - Godfried - Van Munster (1955 met de oude uniformen)

muzikanten

groepje muzikanten

Nieuwe uniformen

harmonie met burg.borrie 1986

Samen met de toenmalige Eindhovense burgemeester Borrie met echtgenote. Rechtsvoor Huub Raeven.
(klik op afbeelding voor vergroting)

binnenplaats hb

vlnr: Jan Keuning - Hennie Smits (De grootste trom en grootste muzikant) - Ad Brekelmans - Ben Jooren (vaandel)

 opening hoofdbureau Mathildelaan

Eind 1981: Opening hoofdbureau aan de Mathildelaan (klik op afbeedling voor vergroting)

uitvoering harmonie voor 1994Klik op afbeelding voor vergroting

Uitvoering vóór 1994 in het Philips Muziekcentrum.

Trombones vlnr: Felix van Moorsel - Frans Sanders - Joop Glaudemans - Joop Mikkers
Klarinetten linker rij vrnl: Henk Swart - Paul van den Oord - Albert van Velthoven - Ellie Gosselink - Hennie Donkers.
Klarinetten 2e rij vrnl:
Leo Jonkers - Louis Nouwens sr - Ton Beliën - Gé Westerterp - Louis Nouwens jr -
Hoorn vlnr: Odette Kuperus - Marga van de Walle - Lizzy - Jan Lutters - Dirk Des Bouvrie-Henk Westerterp.
Saxofoons vlnr: Geert van Agt - Ruud Smakman - Els Vervoort
Baritons vlnr: Laan van Haalen - Frans de Vocht - Eijkemans
Tambours vlnr: Mari van de Putten - Betty Oosterveen - Toon Felten - Hans Strijbos - Hennie Smits - Martien Merkelbach - Jan van de Heijden - John de Wijs - Harrie Raaijmakers - Wim Boetzkes.
Dirigent Martien Maas.
Zittend voor John de Wijs is Jos Veeke

 

Omdat de kosten voor lessen aan de muziekschool de pan uitrezen werd contact gelegd met Antoon Loots die de opleiding voor de klarinettisten op zich ging nemen.

Antoon zou later nog een andere rol gaan spelen zoals op de volgende pagina zal blijken.

TOP


 

Het eerste politieorkest

het eerste politieorkestje
Vlnr: Gerard Aalbers-(de zwarte) Van Vught-Jan Staal-adj.Van Vugt- Frans Godfried-?

Antoon Loots

In 1963 werd uit leden van de harmonie, mede op verzoek van hoofdcommissaris Odekerken, een orkest gevormd om amusementsmuziek te maken.
In 1970 staat het orkest onder leiding van Anton Loots, dirigent, muziekschrijver en arrangeur.(l)
Anton gaf ook in zijn woning les aan nieuwe muzikanten en was zeer gedreven.
Zijn voorkeur ging uit naar Zuid-Amerikaanse muziek zoals van Perez Prado.
Hij was ondermeer de eerste dirigent van het Eindhovens Seniorenorkest en van het Eindhovense  "Lighttown Orchestra" en van diverse Eindhovense koren.

repetitie orkest

Repetitie van het orkest in de kantine van bureau Grote Berg (boven-onder)

repetitie orkest

Vlnr: Felix van Moorsel - Tjieu Mooren - Cor Wijen - Frans Godfried - Gerard Aalbers - ? - Jos Veeke - Van Vugt - Jan Staal - Van de Griendt.

platenhoesje

De voorkant van het eerste platenhoesje. Hoewel EPO toen nog niet bestond werd het orkest wel zo genoemd maar dan in de betekenis van Eindhovens Politie Orkest.

politiebandjeBegin zeventigere jaren trokken een viertal jonge collega's de stoute schoenen aan en hadden ze het plan opgepakt om een popbandje op te richten. Dat was nogal wat met de korpscultuur in die tijd. De band zou starten met een bassist, drummer, zanger en guitarist. Geen enkele ervaring, geen repetitieruimte, geen drumstel. Wat een plan. Hoe zou er bovendien de hoofdcommissaris over denken. (Odekerken). De stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of hij even tijd had.  Voor een jonge agent was dat toen hetzelfde als bij onze Lieve Heer aankloppen.
Odekerken stond het toe onder de voorwaarde dat de regulier muziekvereniging er geen nadeel van mocht ondervinden doordat er leden vertrokken of niet meer zouden deelnemen aan repetities of uitvoeringen. We mochten een avond in de week gebruik maken van de kantine op de bovenste etage van het hoofdbureau aan de Grote Berg. Deal!
We spraken af voor een eerste bijeenkomst. Er werd gebruikgemaakt van het drumstel van de reguliere politieband en we gingen los. Het sloeg nergens op (behalve dan op het drumstel) en we maakten een hoop kabaal. Zo erg zelfs dat bewoners van het naast het bureau gelegen "Ons Thuis" de wachtcommandant belden om te klagen over geluidsoverlast. Toen die vroeg waar het te doen was antwoordde de klager: "Op ut pliesiebureau."
Dat betekende meteen het einde van de pop-band.

Tony Bass

Slecht enkele jaren daarna, in 1972, werden de stoute schoenen aangetrokken en werd er een singeltje gemaakt in de studio van Thieu Baats alias Tony Bass.(l)
Bass was zeer bekend in het Eindhovense artiesten milieu en had plaatjes gemaakt als "Gina" - "Glaasje op-Laat je rijden" - "Dat is het einde" - "Ik ben met jou niet getrouwd"

Op de A-kant van de politie singel stond "Via Veneto" (Zuid Amerikaanse muziek) en de B-kant "Barcarolle" uit Hoffmans "Erzählungen" beide in een bewerking van Antoon Loots.
Men hoopte met de opbrengst van het plaatje voldoende geld te krijgen om blazers en pantalons aan te schaffen zodat het orkest er ook als een amusementsorkest uit zag. Zoals op onderstaande foto is te zien is dat toen ook gelukt.

 orkest

lp-hoes 1981

Vooraan: P. Jongeneel (piano)
2e rij vlnr: L. van Hooff (basguitar) - Peter van Moorsel (sax)
3e rij vlnr: C.Bastian(trompet) - J.Mikkers (trombone) - Bert Alessie (slagguitar) - Jos Veeke (drums) - Antoon Loots (dirigent) - Geert van Agt (Sax)
4e rij vlnr: L.Nouwens (sax) - C.Wijen (trompet) - F. van Moorsel (trombone) - C. Jonkers (sax) - G. Sas (percussions) - G.Aalbers (trompet) - B. Takkenberg (trompet-manager)

 In maart 1981 werd er in de kantine van het gebouw van de Technische Diensten aan het Frederik van Edenplein een heuse LP opgenomen met belangeloze medewerking van Pieter Bollen, Geluidstechniek B.V.

Het idee om een LP op te nemen was ontstaan omdat eind 1981 het nieuwe hoofdbureau aan de Mathildelaan zou worden geopend.

TOP