De politie muziekvereniging

logo harmonieDe Eindhovense Politie Muziekvereniging werd opgericht op 25 februari 1948.

De eerste dirigent was de bekende Eindhovense muziekinstrumentenhandelaar Antoon van Leest die ook dirigent en componist was.
Toen de vereniging was opgericht moesten er natuurlijk instrumenten komen. Die werden aangekocht en moesten worden ingevoerd.
Dat nam zoveel tijd in beslag (ruim een half jaar) dat de hoofdcommissaris een gepeperde brief naar de toenmalige minister van economische zaken stuurde.

Acht dagen na de brief kwam de vergunning binnen om de instrumenten vanuit België in te voeren. Het had dus geholpen.

Op 3 maart 1948 werd de eerste repetitie gehouden.

 Het eerste bestuur bestond uit:

 Van Vugt Jan Staal van de wielen Wim Verhoeven

Vlnr: W. van Vugt (VZ) - J.Staal (2e VZ) - A. van der Wielen (secr.) - W. Verhoeven (2e secr.)

Janssens L. van Beek Willem Zwiers

Vlnr: J.Janssens (penningmeester) - L. van Beek (bibliothecaris) - W. Zwiers (materieelbeheerder)

eerste publieke optreden 1948

Het eerste publieke optreden op 31 augustus 1948

harmonie 1948

In de beginperiode had de vereniging nog geen vaandel. Bij optredens (zoals hierboven in het Philips Ontspanningscentrum) had men een eigen oplossing zoals op bovenstaande foto is te zien.
(klik op foto voor vergroting)

 Het vaandel van de harmonie kwam er nadat een burgercomité (Toon en Jan Hezemans, Jan van Diessen en de heer Mol van het Eindhovens Dagblad) daarvoor een actie had opgezet onder de Eindhovense bevolking.

De aanbieding vond plaats zoals hieronder is te zien waarna de voorzitter Adjudant van Vugt een dankwoord sprak.

 vaandel harmonieaanbieding vaandel

 

aanbieding vaandel

 

Piet van den Berk

Jan Klessens als tambour maitreDe eerste tamboer-maître was Piet van der Berk (l) die in 1949 weer ging trommelen.

Jan Klessens, beroemd om het heel hoog kunnen gooien ( en het ook weer opvangen) van de tambour maître stok, nam de stok letterlijk van hem over en heeft dat jaren gedaan.(R)

Men ging eerst een serenade brengen aan de hoofdcommissaris op zijn huisadres aan de Poirterslaan.

 

 

presentatie harmonie aan burgemeester presentatie harminie aan de burgemeester

Daarna toog men naar Sancta Ursula (het toenmalige gemeentehuis) aan de Stratumsedijk.
De woorden die burgemeester Kolfschoten, staande op het balkon,  aan de hoofdcommissaris richtte:
"Gij had geen schonere, stralender dag kunnen uitzoeken dan deze dag, waarop wij het feit herdenken dat koningin Wilhelmina 50 jaar geleden de regering aanvaardde.
Trek nu door Eindhoven met uw korps en blaast de vreugde in deze stad
."

 presentatie harmonie aan de burgemeester presentatie harmonie aan de burgemeester

 

presentatie aan de burgemeester  presentatie harmonie  aan de burgemeester

Boven op de achtergrond de St.Joriskerk en rechts daarvan café Bellevue (fam. Waterreus) op de hoek St. Jorislaan-Heezerweg.

presentatie aan de burgemeester

 

santca ursula

Voor Sancta Ursula, het toenmalige gemeentehuis van Eindhoven.

harmonie

Na vertrek van dirigent Van Leest werd adjudant Staal (rechts) als dirigent benoemd.

Klik op afbeelding voor vergroting

TOP