De Eindhovense korpschefs - Cees Vringer

 Cees Vringer


Cees Vringer werd in 1923 geboren in De Bilt en behaalde in 1941 zijn HBS-diploma.  Van begin 1943 tot einde oorlog dook hij onder om uit handen van de bezetter te blijven. Daarna werkte hij tot mei 1946 als administrateur bij de Rijnlandse betonbouw Mij.N.V. in Delft. In 1947 behaalde hij zijn inspecteurdiploma en werd hij op 1 december 1947 adjunct inspecteur bij de gemeentepolitie Eindhoven.
Na enkele jaren als ploegchef en afdelingschef bij vooral de Surveillance -en Bewakingsdienst werd hij op 1 januari 1967 hoofd van die dienst. Ook was hij 3 jaar plv. chef bij de afdeling verkeer, werkte hij bij de recherche en de afdeling bijzondere wetten en was hij commandant van de mobile eenheid. Ook ressorteerde de reservepolitie enige tijd onder hem.

Hij was hoofdcommissaris van 1975 tot 1983 een periode waarin, niet alleen bij de Eindhovense politie maar ook landelijk, heel veel veranderde.
Bij zijn afscheid als hoofdcommissaris schreef de toenmalige burgemeester Dr. G. Borrie: "Nieuwe ontwikkelingen kunnen zich langs twee wegen voltrekken. Het kan een revolutionar proces zijn, waarbij abrupt een volslagen andere weg wordt ingeslagen óf een evolutionair proces, waarbij het goede uit het verleden bewaard wordt en het nieuwe successief wordt ingebracht, rekening houdende met de signalen van de mensen die het aangaat. Vringer heeft hier een belangrijke rol ingespeeld. Hij heeft de noodzaak ingezien en de moed gehad om nieuwe ontwikkelingen voor de politie op gang te brengen. Hij heeft het vermogen getoond om die processen te stimuleren, in de hand te houden en daarbij aan alle betrokkenen inspraak te geven. Daarnaast heeft hij blijk gegeven van een zeer grote inzet, af te meten alleen al aan de veelheid en de veelzijdigheid van de projecten die onder zijn leiding en met zijn inbreng op gang zijn gekomen en ten dele gerealiseerd (1983)."

Hij had zitting in 12 agglomerale, regionale, provinciale en landelijke politiecommissies, waarvan het merendeel als voorzitter. Toen hij hoofdcommissaris werd werd hij ongevraagd opgezadeld met functies rondom het opleidingsinstituut in Heerlen ondermeer als voorzitter van de begeleidingscommissie. Die zorgde voor een brug tussen praktijk en school.

Van 1978 tot 1981 werd onder zijn leiding de nieuwbouw aan de Mathildelaan gerealiseerd. Het bureau aan de Grote Berg (en begrip onder de Eindhovense bevolking) had 50 jaar dienst gedaan en was totaal verouderd. Vringer vond het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk kon functioneren en dat men daarom niet belast moest worden met stress die werd veroorzaakt door minder ideale werkruimten.

Cees Vringer overleed op 29-6-2014

klik op  rechter afbeelding voor vergroting.