De Eindhovense korpschefs - Sjef Odekerken

 Sjef Odekerken

Josephus Leonardus Odekerken werd op 25 juli 1920 in Geleen geboren en was de zoon van een politieambtenaar.
Hij behaalde het HBS-diploma in Heerlen, waar hij nadien enige tijd werkzaam was op het hoofdkantoor van de Staatsmijnen in Limburg. Begin 1940 volgde hij een opleiding tot reserveofficier van de Infanterie, maar wegens het uitbreken van de oorlog werd deze opleiding gestaakt. Op 1 september 1943 kwam hij in dienst van de gemeentepolitie in Brunssum. Daar behaalde hij het inspecteurdiploma van de Bond voor hogere politieambtenaren en werd ondermeer waarnemend korpschef.
Op 1 maart 1945 kwam de heer Odekerken in de rang van inspecteur bij de Eindhovense gemeentepolitie. Op l februari werd hij chef van de afdeling verkeer. Op 1 januari 1957 werd hij als opvolger van hoofdinspecteur Hanegraaf hoofd van de algemene dienst, waaronder alle surveillanceafdelingen en de afdeling verkeer ressorteren. In 1961 volgde zijn benoeming tot commissaris van de afdeling algemene dienst.
Op 1 oktober 1966 werd hij benoemd tot hoofdcommissaris.
De heer Odekerken genoot zowel in binnen- als buitenland een grote bekendheid als verkeersdeskundige. Hij was de initiatiefnemer tot het Internationale Verkeerspolitie Congres, waarvan het eerste in 1957 in Eindhoven werd gehouden en dat vervolgens ondermeer plaatsvond in Essen, Rome, Madrid en Parijs. Regelmatig hield hij lezingen over het onderwerp verkeer.
Zijn bijzondere deskundigheid op dit gebied en zijn grote mate van ervaring in het politievak maakten hem tot een veelgewaardeerd lid van talrijke commissies:

  • De Verkeerscommissie Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
  • de Centrale Politie Verkeers Commissie van "het ministerie van binnenlandse zaken waarvan hij voorzitter was,
  • de Commissie Verbindingen van het Landelijk Contact van Hoofdcommissarissen waarvan hij eveneens voorzitter was, de Commissie van bestuur.
  • de Werkcommissie voor verkeersdienst voor de gemeentepolitie,
  • de centrale adviescommissie voor opleiding en vorming van de politie
  • diverse andere gemeentelijke commissies en werkgroepen.

Hij was gastdocent aan de politieopleidingsschool in Doenrade en later in Heerlen en van het Vormingscentrum hogere politieambtenaren in Heelsum. Met zijn voorganger, de commissaris Pijls, behoorde hij tot de oprichters van de Limburgse Vereniging in Eindhoven.
Voorts was hij vertegenwoordiger van de katholieke hogere politieambtenaren in het district zuid van de katholieke politiebond St. Michael.
Hoofdcommissaris J. Odekerken was officier in de orde van Oranje Nassau, waarvan hem de versierselen op 29 april 1974 door burgemeester J. van der Lee werden overhandigd. Deze onderscheiding werd hem wegens zijn bijzondere verdiensten als hoofdcommissaris van politie in Eindhoven verleend.
Hij was voorts officier in de orde van de Vlag van de Socialistische Federatieve Republiek Zuid-Slavië, de zo geheten "Gouden Ster" van president Tito, alsmede officier in de orde Tudor Vladimiresco van de Socialistische Republiek Roemenië.

 vlnr: Toon Goossens - Nol van den Broek - Jan Aarts - ? - Hoofdcom. Prick (Perrick) Nijmegen - ? - Zef Kleuters  - Kees Jonker - Paul Leerschool - Wim Schoon - Toon van Rijnsoever - Jan Swinkels.

 Als hoofdcommissaris van de Eindhovense gemeentepolitie heeft de heer Odekerken op velen een diepe indruk gemaakt door zijn hoge opvattingen over het ambt van de politieman, door zijn onvoorwaardelijke trouw aan het Eindhovense korps en niet in het minst ook door zijn imponerende persoonlijkheid. (bron: Eindhovens Dagblad)

Odekerken overleed begin 1975 en werd begraven op het St. Joriskerkhof. Als slippendragers fungeerden enkele korpschefs uit den lande, vergezeld van Eindhovense korpsleden uit alle rangen.