De Eindhovense korpschefs - B. van der Werf

B. van der Werf

Werd als zoon van een hoofdonderwijzer op 24-4-1903 in Leeuwarden geboren. Na zijn HBS opleiding was hij enige tijd werkzaam op een bankinstelling aldaar. Op 1-11-1925 ging hij als volontair bij de politie Noordwijk werken.
Op 21 maart 1927 had hij zijn inspecteurdiploma al en ging naar de politie Breda als inspecteur. Daarna op 1-1-1930 naar Heerlen.
Na daar bijna 8 jaar te hebben gediend vertrok hij als hoofdinspecteur naar de politie Tilburg waar hij ook waarnemend commissaris werd.

Op 6 maart 1942 werd hij door het Duitse gezag ontslagen ivm. zijn principiële vaderlandslievende houding. Op 13 juli 1942 werd hij gegijzeld en tot 20-4-1943 geïnterneerd in Haaren en St.Michielsgestel. Na zijn ontslag uit het kamp dook hij tot aan de bevrijding onder. Zijn dochter Atty heeft over deze periode een tekening gemaakt.
Toen ik met haar over die tekening sprak vertelde ze dat ze zich herinnerde dat ze haar vader op het balkon had getekend omdat die naar haar zwaaide.


Atty:"Ik heb het gijzelaarskamp in het seminarie Beekvliet bij Sint Michielsgestel getekend, waar mijn vader van juli 1942 tot april 1943 gevangen heeft gezeten. In Beekvliet werden hoogopgeleide en belangrijke mensen door de Duitsers vastgehouden, zoals de latere minister-president De Quay. Mijn vader en de andere gevangenen hadden het er heel goed. Ze hielden elkaar bezig met allerhande activiteiten, gaven elkaar cursussen en discussieerden en filosofeerden over de toekomst van het naoorlogse Nederland. Alleen konden ze in geval van een represaillemaatregel elk moment als gijzelaar worden geëxecuteerd. Die angst was altijd aanwezig.
Er zijn ook daadwerkelijk mensen geëxecuteerd, loze dreigementen waren het dus beslist niet.
We zijn met ons gezin op de fiets vader wel eens gaan opzoeken toen hij in het gijzelaarskamp zat, dat zie je dus op de tekening. Omdat mijn vader een groot gezin had, is hij op 20 april de verjaardag van Hitler, vervroegd vrijgelaten. Daarna is hij ondergedoken in het dorpje Zeeland, omdat hij vreesde opnieuw te worden gearresteerd. Vooral voor mijn moeder was het een erg zware tijd. Zij moest er in haar eentje voor zorgen dat er eten op de plank kwam voor haar zes kinderen
.” 

Op 7 december 1944 werd hij door het militair gezag belast met de waarneming van het ambt van commissaris van politie te Eindhoven.
Van der Werf kwam oorspronkelijk uit Friesland en was Rooms Katholiek. Vandaar dat hij in die streek niet aan het werk kwam en naar Heerlen was verhuisd.
Het schijnt dat hij, door bemiddeling van de bisschop van Breda, uiteindelijk in Eindhoven aan het werk is gekomen (bron: adj.Philips † 2006)

De familie van der Werf was zo vriendelijk om uit hun familiealbum onderstaande foto's beschikbaar te stellen.

Eind twintiger jaren verloofde Bote van der Werf met M.A. Cattoir.


Bote van der Werf (r) Onbekend bij welke gelegenheid de foto is genomen.


25-jarig huwelijksfeest.

Bote-van-der-Werf-5garnier-onderscheiding
In 1953 werd de HC opgenomen in het ziekenhuis. Dat belette hem echter niet om aan het hoofd van de Technische Recherche (Garnier) een onderscheiding uit te reiken bij gelegenheid van zijn pensionering.  

krantenartikel hc de waarheid 7 9 1957In 1957 haalde de korpschef de krant. Hij had kennelijk voor eigen rechter gespeeld.

gezin-van-der-werf-1954Het gezin van der Werf in 1954

van-der-werf-wilhelmina

Na de bevrijding bracht Koningin Wilhelmina een bezoek aan Eindhoven waarbij uiteraard de korpschef niet kon ontbreken.

zoutelande

Jarenlang bracht het gezin van der Werf de vakantie door in Zoutelande waarvoor een grote legertent werd aangeschaft die zelfs zondags tbv. campinggasten als ruimte werd gebruikt om de zondagse mis op te dragen (onder).
De vrouw met het jongste kind van Van der Werf op haar arm is Mevrouw van de Donk (inspectrice van de Kinderpolitie in Eindhoven)

tent-van-der-Werf

Bote-van-der-Werf

Bote-van-der-Werf-2
 Mevrouw van der Werf zette zich gedurende 20 jaar in voor "Het Zorgenkind". Niet zij maar de hoofdcommissaris werd daarvoor onderscheiden met de orde van St. Sylvester. Bij die gelegenheid zijn onderstaande foto's gemaakt. Mevrouw van der Werf had de eer de onderscheiding op te spelden.(1958)

sylvester-5 sylvester-3

sylvester-4 sylvester-1
Bij zijn woning werd aan Van der Werf een aubade gebracht. Op de rechter foto uiterst rechts adjudant Jan Staal. Rechts naast pastoor Sicking staat Com. Pijls.

 

sylvester-0sylvester-6
Links Jan Staal en rechts Com. Pijls

mgr.bekkers
Mgr. Bekkers ontmoet de familie van der Werf.

bisschop bekkers burg van rooij hcHCvP van der Werff (r) met naast hem burgemeester van Rooij ontmoet bisschop Bekkers.
Op de achtergrond Frits Philips en Ir. Tromp 

Bote-van-der-Werf-4

Aubade door de politie harmonie begin zestiger jaren aan de Poirterslaan 23 in Eindhoven waar de hoofdcommissaris toen nog woonde.
Jan Staal (inmiddels adjudant) schudt hem de hand.

opening-stadsschouwburg
Opening Stadsschouwburg Eindhoven in 1964.

korpsdiner-1964 korpsdiner-1965
Ieder jaar werd er voor de officieren een korpsdiner georganiseerd.

In 1964 Mevrouw van der Werf met hoofdinspecteur Henk de Wilde. In 1965 samen met burgemeester Herman Witte.

dafje

Ook mevrouw van der Werf reed een DAF.

 

 

 uitnodiging
Van de Werf ging om gezondheidsredenen op 30-6-1966 vervroegd met ontslag. 


Onderstaande foto's zijn tijdens zijn officiële afscheid genomen.

afscheid-van-der-werf-2
Commissaris Straver tijdens de afscheidsreceptie.

afscheid-van-der-werf-3 afscheid-van-der-werf-4
De foto rechts veroorzaakte binnen de familie enige hilariteit omdat Van der Werf thuis nooit zoiets had gedaan.

afscheid-van-der-werf
Bij zijn woning in Nuenen werd door de Eindhovense Politieharmonie een aubade aan de Hoofdcommissaris gebracht.

Bij gelegenheid van zijn afscheid werd hem een schilderij aangeboden van de hand van de bekende Eindhovense portretschilder Peer van de Molengraft.onthulling-schilderij-1 

onthulling schilderij-2

 PET8641-schilderij-HC
Het schilderij is in bezit van zijn dochter Jetske.

Op 9 november 1966, slechs heel kort na zijn afscheid, overleed Bote van der Werf.

krantenartikel-uitvaart-van-der-werf

Als dragers fungeerden vlnr: Hassing - de Jong - ? - Verhallen - Pinxt en Smulders.

   bidprentje-van-der-werf graf-van-der-werf

 MAR8507-penning-HC  MAR8508-penning-HC-achterzijde

De politiepenning van hoofdcommissaris Bote van der Werf.

Met zeer veel dank aan Atty van der Werf voor het beschikbaar stellen van de foto's en het gesprek over haar vader.