De Eindhovense korpschefs - Inspecteur Minnaert

Inspecteur Minnaert

Na de bevrijding trad Minnaert tijdelijk als korpsleider op. Hij was op 6 juli 1943 als kapitein van de Staatspolitie buiten dienst gesteld en even later ontslagen "ter zake het wegmaken van voor zijn collega officieren bestemde poststukken, alsmede wegens negatieve dienstopvattingen" .
Wat negatieve dienstopvattingen zijn, vermeldden de stukken niet, maar zij pleitten in ieder geval in het voordeel van de Ip. Minnaert.