De Eindhovense korpschefs - P.J. Kooijmans

 P.J.Kooijmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij werd benoemd op zaterdag 10 april 1943 als Politie-President in Eindhoven. 
Hij werd 's morgens om 10 uur geïnstalleerd in de zaal van café-restaurant "De Korenbeurs" aan de Markt te Eindhoven.
Kooijmans, ook politiek verkeerd, was aanvankelijk agent en hoofdagent van Politie te Delft. In 1936 werd hij inspecteur van Politie te Blerick.
Met ingang van 31 augustus 1943 werd Kooijmans benoemd tot Stafchef van de Nederlandse Politie.
In verband hiermede trad met ingang van 28 augustus 1943 als zijn vervanger als Politie-President en als Gewestelijk Politie-President op de Luitenant-Kolonel Van Hilten, Gewestelijk Politie commandeur.
Deze van Hilten werd per 1 december 1943 belast met de waarneming van de functies van Gewestelijk Politie-President en Politie-President te Amsterdam en werd in verband daarmede per 11 november 1943 aldaar gedetacheerd.
Opnieuw werd Mr.Ir. van Leeuwen aangewezen als waarnemend Gewestelijk Politie-President en Politie-President te Eindhoven. Tot aan de bevrijding bleef hij deze functies bekleden en werd daarna weggezuiverd. Kooijmans was actief betrokken bij de Jodenvervolging en bedacht in zijn Eindhovense periode de zogenaamde "Preventieve Politie". Die was bevoegd om zonder duidelijke aanleiding iemand op te pakken. Na zijn vrijlating uit Rusland ging hij voor de Duitse geheime dienst werken.
Daardoor is hij nooit vervolgd voor zijn daden in Nederland.(Boven links als politie-president Eindhoven en rechts als SS-er)

KOOYMANS PETRUS 0008 1 webKOOYMANS, PETRUS 0003 web

Hierboven links de huwelijksakte van Kooijmans en drie na-oorlogse documenten uit het archief van de CIA over zijn handel en wandel in Duitsland en Rusland.
In die documenten zijn de namen van de contactpersonen door de CIA verwijderd.