De Eindhovense korpschefs - Andere chefs tijdens de oorlog

Verder moeten nog worden vermeld:

Vlnr: Ten Haaf - Maj. Vermeulen - Comm. Hess - Comm. Simon (alias 'De Gil')

De hoofdinspecteur Ten Haaf was aanvankelijk onder Dijs, Commandant Ordepolitie, met de titel Majoor. Na een nogal luidruchtig onderhoud met de Duitse generaal Schumann is hij overgegaan naar de bestuursdienst en daarna naar de recherche hoofdafdeling.

De Majoor-Commandant Ordepolitie P.M J. Vermeulen, van 16 sept.1941 tot 18, sept.1944

Commissaris Hess, van 1 Maart 1943 tot aan de bevrijding bij de Recherche Hoofdafdeling, voordien en later Commissaris van Politie te Gouda,

Commissaris Simon (De Gil), heeft van 1 augustus 1944 tot aan de bevrijding in Eindhoven geresideerd. Hij was vanuit Den Haag naar hier overgeplaatst en werd chef van de recherche hoofdafdeling en volgde Comm. Hess op. Hij nam zijn intrek in het Pannenhuis. Dat was het onderkomen van de recherche. Bij zijn komst had hij enkele kisten en koffers meegebracht. Omdat iedereen wist wat voor vlees men in de kuip had was men natuurlijk nieuwsgierig wat erin zat. Omdat de bevrijding naderde werd men vrijpostiger en vroeg men of hij de koffers wilde openen. Dat deed hij hoewel dat natuurlijk in die tijd uitzonderlijk was. Na Dolle Dinsdag vertrok de hele N.S.B.-staf uit Eindhoven en toog Simon naar de Parklaan waar het kantoor van Majoor Wolk (SD) was. Toen hij terugkwam vertelde hij dat hij Politie President van Eindhoven werd. Dat duurde niet lang. Na de bevrijding werd hij naar kamp Vugt overgebracht, werd daar ziek en overleed in een ziekenhuis in Den Bosch.

De tijdelijk inspecteur 1e klasse Drossaers, een N.S.B.-er, die in Eindhoven is geweest – er werd opzettelijk niet gesproken van ‘gewerkt heeft’ - van 1 oktober 1941 tot 19 september 1942. Op deze laatste datum werd hij in Helmond belast met de leiding van het politiekorps.