De Administratie en Afd. Financiën - B.A.S. Bekeuringsafhandelings systeem.

Het Bekeuringsafhandelings systeem (B.A.S.). Voor die tijd werd alles handmatig gedaan.


Dit was het systeem dat de aanleiding vormde om zich als korps intensiever met automatisering bezig te houden. Het bracht iets nieuws in huis: de computer.

Als iemand op straat een bekeuring uitschreef begon van hem het werk pas echt. Hij moest een proces-verbaal uittypen, inboeken, verzenden etc.

Bij de komst van BAS werd dat alles geautomatiseerd en werden al die bekeuringen afgehandeld door het nieuwe (B)ureau (A)fhandeling (B)ekeuringen. Dat zou tijdwinst moeten opleveren. Tijd die de mensen op straat voor andere doelen konden gebruiken dan het uittypen van processen-verbaal.

Maar, in 1982 werden er nog 29.000 bekeuringen gemaakt. Vier jaar later waren er dat al 70.000.
Men kwam er achter dat automatisering niet perse gepaard hoeft te gaan met minder mannetjes en vrouwtjes.
Een veel belangrijker neveneffect van automatisering was het sneller toegang krijgen tot informatie.

 (Boven: Irma Korsten achter de, toen nog, immense terminal)

bab

Ester Jansen tussen de vele archiefkasten van het Bureau Afhandeling Bekeuringen. Met de komst van het digitale tijdperk zijn die inmiddels natuurlijk allang verdwenen. 

bab

 Lau Liefting en Ester Jansen (Bureau Afhandeling Bekeuringen)

bab

De medewerksters van de afdeling Vlnr: Lizeth Leijten - Gerda de Bie - Karin Kilwinger en Irma Korsten.
Liggend Ester Jansen bij haar afscheid van de afdelingen en bij Lufthansa ging werken.

 bab

 Liggend Lau Liefting met achter hem 'zijn' dames:
 vlnr: Ester Jansen - Gerda de Bie - Karin Kilwinger - Lizeth Leijten - Irma Korsten - Betty Oosterveen.

 bab

De sfeer op de afdeling was heel goed zo te zien.

beediging administratieve krachten

vlnr: Machiel Dierckx (plv. korpschef in de overgangsfase naar regionale politie) beëdigt twee nieuwe administratieve krachten.
Anja Scheeren en Yvonne de Louw.(r)

 

 

 

 

lamp

DIT ONDERWERP KAN NOG WORDEN UITGEBREID.

ALS U ALS OUDGEDIENDE VAN DEZE AFDELING HIERAAN EEN BIJDRAGE WILT LEVEREN MAIL ME DAN AUB.

TOP