De Administratie en Afd. Financiën - Afd. Financiën

Afdeling Financiën:

salariszakje

 

 

 

 

wim van den akker

 

Tot de komst van de postgiro werd het salaris maandelijks cash uitbetaald door de kassier van de afdeling financiën, Wim van den Akker. (l) Een uiterst nauwgezette man die liever 10 keer zijn handelen controleerde dan een keer een fout te maken, ook al was die nog zo klein.
Je kreeg je geld dan in een papieren zakje.(l)
Toen de postgiro werd ingevoerd was niet alleen dat persoonlijke contact weg maar ook het tijdrovende werk om de salarissen uit te betalen en in de rij te staan.
Er werd destijds verteld dat er echtgenotes waren die plotseling ontdekten dat de man meer salaris had dan tot dan het geval was geweest, waarschijnlijk omdat die tot de invoering van de giro (voordat ze naar huis gingen) een extraatje voor zichzelf uit het zakje haalden.

Wim van den Akker startte zijn loopbaan op 5 maart 1945 als klerk bij de toenmale Politieke Recherche Afdeling. Die afdeling onderzocht na de oorlog degenen van wie het vermoeden bestond dat die politiek verkeerd waren geweest gedurende de 4 oorlogsjaren.
In 1947 wordt hij geplaatst bij de Personeelsafdeling olv. de Hr. Schoonebeek. Door die afdeling werden destijds ook alle vergunningen verstrekt die later door de afdeling Bijzondere Wetten werden uitgegeven. Na enkele jaren bij Bureau Plaatselijke Veiligheid werkzaam te zijn geweest start hij in 1953 bij de afd. Financiën. Daar blijft hij tot aan zijn pensionering in 1986 en verzorgt hij dus de loonadministratie. Ook hielp hij veel collega's met het invullen van hun belastingformulier.

In 1982 werd er een overzichtje gepubliceerd in het kader van onderwerpen waarop bezuinigd kon worden. Voor u een indruk van wat er aan grote posten waren in die tijd.

 

1979

1980

1981

1982

kosten overuren (excl. bijstand)

fl. 602000

fl. 598400

fl. 469800

fl. 376500

schades dienstvoertuigen (excl. total loss)

fl. 100600

fl. 120900

fl. 154600

fl. 160800

gas-water-electra

fl. 207400

fl. 239500

fl. 565400

fl. 621600

brandstof dienstvoertuigen

fl. 316600

fl. 411700

fl. 462800

fl. 446400

huur/kapitaallasten gebouwen

fl. 555200

fl. 545600

fl. 677000

fl. 729700

 

In februari 1985 zag de indeling van de hoofdafd. Controlling en Beheer er als volgt uit:

organogram controlling en beheer 1985

Er waren inmiddels nieuwe functies bijgekomen die te maken hadden met automatisering, omgevingsgericht werken, staffuncties als die van controller, taakstellende begroting, effectiviteitsmeting, infoanalyse (gebruikers).
Op 1 januari 1984 was het zogenaamde FARAO-systeem ingevoerd. Een financieel geautomatiseerd systeem.

Het verschil met het vorige boekhoudsysteem was dat er nu 'kostenplaatsen' moesten worden geboekt. (de plaatsen wáár het geld in de organisatie werd besteed).
Voorheen werd op 'kostensoort' geboekt. (Wát er werd betaald)

Dat bracht heel veel werk met zich mee omdat je goed de veranderingen in de organisatie moest bijhouden.
Op de startdatum van FARAO waren er 3 diensten en op 1 april van dat jaar veranderden die in 7 hoofdafdelingen.
De stapels kas-, bank-, en giroboeken met daarover gebogen 'stoffige' boekhouders waren voorgoed verdwenen.

 

 

TOP