verantwoording

Ik heb deze website als hobby gemaakt uit interesse voor het vroegere korps gemeentepolitie Eindhoven waarvan ik vanaf 1964 tot de opheffing in 1994 deel heb uitgemaakt.
Ik ben geen historicus en pretendeer dan ook niet dat ik volledig ben geweest of dat er geen onvolkomenheden in voorkomen.
Ik houd me aanbevolen voor alles wat op een positieve manier kan bijdragen tot deze site.
Uw bijdragen in de vorm van verhalen en/of foto's zie ik met belangstelling tegemoet.

De informatie op deze site is afkomstig van:

  • Het boek "25 jaar lief en leed van de Eindhovense Politie" geschreven door hoofdinspecteur Matla dat voor het maken van de site van onschatbare waarde is geweest
  • Korpsbladen van 1946 tot en met  1994 en jaarverslagen
  • Informatie van het publieke domein
  • Foto's en verhalen van (ex)collega's en/of hun familieleden, waarvoor ik hen zéér erkentelijk ben en zonder wiens bijdrage ik deze site nooit had kunnen maken
  • Artikelen uit het Eindhovens Dagblad
  • De stichting Eindhoven in Beeld (waarop mijn website ook is ondergebracht)
  • Het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven
  • De website van Eindhoven-in-beeld.nl
  • Delpher kranten
 

Ik heb (als hobbyist) naar beste vermogen geprobeerd geen inbreuk te maken op rechten van anderen.
Mocht u desondanks van mening zijn aanspraak te kunnen maken op rechten van zaken die op deze site voorkomen geef me daar dan svp. kennis van.
Ondanks dat aan de inhoud van de site veel zorg is besteed kan het zo zijn dat ergens op de site informatie onvolledig of niet helemaal correct wordt weergegeven. Daarom erken ik geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten op de site.
U kunt ook geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het gebruik ervan.

Tot slot wens ik u veel plezier bij het bekijken van de site.

Dit is géén officiële site van de politie en is daarmee op geen enkele wijze verweven.
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming en is alleen bestemd voor prive gebruik.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster is het niet toegestaan deze site of een onderdeel ervan te verveelvoudigen, op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, intranet, te framen, door te zenden of beschikbaar te stellen,  op welke wijze dan ook.