brinkman-raeven

De eerste en de laatste korpschef van het korps Gemeentepolitie Eindhoven.
Gerrit Brinkman (l) en Huub Raeven.
Zij symboliseren het begin en het einde van de Gemeentepolitie Eindhoven.

Deze website is gemaakt door Peter van de Wal 
Met deze website tracht hij een beeld te geven over de geschiedenis van het korps Eindhoven waarvan hij van 1964 tot 2006 deel uitmaakte.
Het korps Gemeentepolitie Eindhoven startte bij de annexatie van Eindhoven met de omliggende gemeenten in 1920 en eindigde toen de Nederlandse politie in 1994 werd geherstructureerd en er een einde kwam aan de korpsen van de Gemeentepolitie en de Rijkspolitie.
In 2018 werd de site geïntegreerd in de website van de Stichting Eindhoveninbeeld.com waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben.
Niets van het  op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet of welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de webmaster en eventuele andere rechthebbenden.